Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سپنتا: گفتگوها روی صلح پشت درهای بسته انجام می‌شوند

رنگین دادفر سپنتا مشاور پیشین امنیت ملی هشدار می‌دهد که تلاش‌های کنونی برای گفتگوها با طالبان پشت درهای بسته انجام می‌شوند و به گفتۀ او، این گونه تلاش‌ها نتیجه‌ای در پی نخواهند داشت. 

آقای سپنتا در نشست احزاب و چهره‌های سیاسی با شورای عالی صلح می‎گوید که روند صلح باید بین الافغانی باشد و دستاوردهای چند سال گذشته و نیز جنایت‌هایی که از سوی طرف‌های درگیر انجام شده اند، نادیده گرفته نشوند.

به گفته او، مردم افغانستان نمی‌خواهند تا نیروهای خارجی برای همیش در افغانستان بمانند اما زمانی که مقدمات توافق صلح با طالبان ایجاد شوند پس از آن به عنوان گام دوم روی جدول زمانی خروج این نیروها گفتگو شود. 

آقای سپنتا هشدارمی دهد که اگر روند صلح بین الافغانی نشود وحکومت  مردم درآن دخیل نباشند، خطر مبدل شدن احتمالی افغانستان به میدان رقابت میان قدرت های بزرگ برجسته خواهد شد.

او گفت: «ما به حالت هایی مثل اوایل سال نود میلادی بر میگیردیم. گفتگوهای پشت درهای بسته میان قدرت‌های بزرگ و طالبان صورت می گیرد. حتا در گفتگوهای ژنف حکومت وقت افغانستان حضور داشت. در گفتگوهای کنونی، حکومت وقت افغانستان حضور ندارد، چه رسد به مردم افغانستان و نماینده‌گان افغانستان. این گفتگو، گفتگویی از موضع ضعف میان ایالات متحده امریکا و طالبان است.» 

آقای سپنتا به این باور است پاکستان از جنگ افغانستان هنوزهم پشتیبانی می‌کند و نیز کشورهایی چون روسیه و ایران در گفتگو با طالبان اند و این همه این واقعیت را برملا می‌سازد که اجماع بین‌المللی برای حمایت از تلاش‌های ضد هراس‌افگنی در افغانستان درهم شکسته است. 

با این هم او بر تمرکز برعدالت در روند صلح تأکید می‌ورزد. 

مشاور پیشین امنیت ملی کشور گفت: «از ادبیات کینه بر انگیز شبیه آن البته، اجتناب بکنیم. این امر شایسته ایست. این در مورد همه مردم افغانستان، در مورد آنانی که در چهل سال گذشته در همینجا ماندند، یک مقاومت علیه اشغال طالبان سازماندهی کردند، هم صادق است. در مورد آنانی که تاکستان هایی را در دادند صادق است، در مورد آنانی که در یکاولنگ قتل عام شدند هم صادق است. در مورد آنانی که در هلمند هم زیر بمباران هم کشته شدند هم صادق است، آنانی که در بگرام بیگناه زندانی شدند هم صادق است. ما باید به این روحیه به سوی صلح برویم.»

در این میان شورای عالی صلح می‌گوید که رایزنی‌ها را برای ایجاد یک هیئت با صلاحیت به شمول نماینده‌گان مردم و احزاب سیاسی ادامه خواهد داد. 

محمد اکرم خپلواک، رییس دبیر خانه شورای عالی صلح، گفت: «ما به مرحله حساس داخل شده ایم. مرحله ای که اگر حکومت افغانستان همراه با سیاسیون افغانستان این روند صلح به درستی مدیریت نشد، و به پیش نرفت، بهای آن بسیار بزرگ خواهد بود.»

سپنتا: گفتگوها روی صلح پشت درهای بسته انجام می‌شوند

آقای سپنتا می‌گوید که جامعه جهانی در گفتگوهای صلح افغانستان عهد شکنی کرده است.

Thumbnail

رنگین دادفر سپنتا مشاور پیشین امنیت ملی هشدار می‌دهد که تلاش‌های کنونی برای گفتگوها با طالبان پشت درهای بسته انجام می‌شوند و به گفتۀ او، این گونه تلاش‌ها نتیجه‌ای در پی نخواهند داشت. 

آقای سپنتا در نشست احزاب و چهره‌های سیاسی با شورای عالی صلح می‎گوید که روند صلح باید بین الافغانی باشد و دستاوردهای چند سال گذشته و نیز جنایت‌هایی که از سوی طرف‌های درگیر انجام شده اند، نادیده گرفته نشوند.

به گفته او، مردم افغانستان نمی‌خواهند تا نیروهای خارجی برای همیش در افغانستان بمانند اما زمانی که مقدمات توافق صلح با طالبان ایجاد شوند پس از آن به عنوان گام دوم روی جدول زمانی خروج این نیروها گفتگو شود. 

آقای سپنتا هشدارمی دهد که اگر روند صلح بین الافغانی نشود وحکومت  مردم درآن دخیل نباشند، خطر مبدل شدن احتمالی افغانستان به میدان رقابت میان قدرت های بزرگ برجسته خواهد شد.

او گفت: «ما به حالت هایی مثل اوایل سال نود میلادی بر میگیردیم. گفتگوهای پشت درهای بسته میان قدرت‌های بزرگ و طالبان صورت می گیرد. حتا در گفتگوهای ژنف حکومت وقت افغانستان حضور داشت. در گفتگوهای کنونی، حکومت وقت افغانستان حضور ندارد، چه رسد به مردم افغانستان و نماینده‌گان افغانستان. این گفتگو، گفتگویی از موضع ضعف میان ایالات متحده امریکا و طالبان است.» 

آقای سپنتا به این باور است پاکستان از جنگ افغانستان هنوزهم پشتیبانی می‌کند و نیز کشورهایی چون روسیه و ایران در گفتگو با طالبان اند و این همه این واقعیت را برملا می‌سازد که اجماع بین‌المللی برای حمایت از تلاش‌های ضد هراس‌افگنی در افغانستان درهم شکسته است. 

با این هم او بر تمرکز برعدالت در روند صلح تأکید می‌ورزد. 

مشاور پیشین امنیت ملی کشور گفت: «از ادبیات کینه بر انگیز شبیه آن البته، اجتناب بکنیم. این امر شایسته ایست. این در مورد همه مردم افغانستان، در مورد آنانی که در چهل سال گذشته در همینجا ماندند، یک مقاومت علیه اشغال طالبان سازماندهی کردند، هم صادق است. در مورد آنانی که تاکستان هایی را در دادند صادق است، در مورد آنانی که در یکاولنگ قتل عام شدند هم صادق است. در مورد آنانی که در هلمند هم زیر بمباران هم کشته شدند هم صادق است، آنانی که در بگرام بیگناه زندانی شدند هم صادق است. ما باید به این روحیه به سوی صلح برویم.»

در این میان شورای عالی صلح می‌گوید که رایزنی‌ها را برای ایجاد یک هیئت با صلاحیت به شمول نماینده‌گان مردم و احزاب سیاسی ادامه خواهد داد. 

محمد اکرم خپلواک، رییس دبیر خانه شورای عالی صلح، گفت: «ما به مرحله حساس داخل شده ایم. مرحله ای که اگر حکومت افغانستان همراه با سیاسیون افغانستان این روند صلح به درستی مدیریت نشد، و به پیش نرفت، بهای آن بسیار بزرگ خواهد بود.»

هم‌رسانی کنید