Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شورای امنیت: ۱۰ تا ۱۵هزار زندانی طالبان در زندان‌های حکومت استند

بربنیاد آمارهایی که دفتر شورای امنیت ملی افغانستان بدست می‌دهد، شمار زندانیان طالب که دربند حکومت استند، از ده تا پانزده هزار تن می‌رسد.

به گفتۀ شورای امنیت ملی، درمیان این طالبان زندانی، طالبان خارجی که از سوی حکومت افغانستان به علت دست داشتن در فعالیت‌های گروۀ طالبان بازداشت شده‌اند نیز استند.

دفتر شورای امنیت ملی، یک‌بار دیگر رهایی ۵۰۰۰ تن از این زندانیان را پیش از آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان، رد می‌کند.

شورای امنیت ملی، هرگونه بحث را دربارۀ رهایی این پنج هزار زندانی طالب پیش از آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان و آتش‌بس پایان یافته می‌داند.

جاوید فیصل، سخن‌گوی دفتر شورای امنیت ملی در این باره اظهار داشت: «حکومت افغانستان مسالۀ رهایی زندان را در گفت‌وگوهای صلح در یک بسته پیشنهادی مطرح می‌کند که در آن باید رابطه طالبان با پاکستان دست داشتن طالبان در قاچاق مواد مخدر و آتش‎بس شامل باشد.»

گروۀ طالبان در پایان روز امضای توافق صلح با امریکا، گفت که قرار شده‌است پیش از آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان، پنج‌هزار زندانی این گروه از زندان حکومت افغانستان آزاد شوند و این گروه یک هزار نیروی امنیتی را که در بند دارد آزاد خواهد کرد.

اما پسانتر، رییس‌جمهور غنی گفت که در این راستا هیچ تعهدی وجود ندارد و موضوع رهایی زندانیان می‌تواند شامل اجندای گفت‌وگوهای میان افغانان باشد.

ریاست‌جمهوری اکنون نیز می‌گوید که ادامۀ پا فشاری طالبان بر رهایی زندانیان طالب پیش از مذاکرات میان افغانان روند صلح را با خطر رو‌به‌رو می‌کند.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری در این باره گفت: «قرار نیست و منطقی هم نیست که در یک هفته پیش از این که طالبان به خواست مردم افغانستان برای یک آتش‌بس را با دولت افغانستان بپذیرند دولت افغانستان پنج هزار زندانی را رها بکند.»

اکرم خپلواک، رییس پیشین دبیرخانه شورای عالی صلح نیز اظهار داشت: «مهم‌ترین این است که این پروسه [پروسۀ آزادسازی زندانیان] آغاز شود. وقتی‌که پروسه شروع شود، شاید از چند صد شروع کنند تا هر روز به همین مقدار آزاد شوند بخاطریکه به همان هدف اساسی برسد.»
 
در این میان، به تازه‌گی کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان در نامه‌یی به ایالات متحدۀ امریکا، حکومت افغانستان و گروۀ طالبان، نگرانی‌اش را دربارۀ پشنهاد رهایی پنج‌هزار زندانی طالبان مطرح کرده‌است.

در این نامه، از طرف‌های توافق‌نامۀ صلح و حکومت افغانستان خواسته شده تا عدالت و خواست‌های قربانیان جنگ را در رهایی این زندانیان درنظر داشته باشند.

ذبیح ‌الله فرهنگ، رییس نشرات و ارتباطات کمیسیون مستقل حقوق‌بشر اظهار داشت: «نکته اساسی این است که پنج‌هزار زندانی طالب که نزد حکومت افغانستان استند فهرست نام شان با کمیسیون مستقل حقوق بشر شریک نشده‌است.»

گروۀ طالبان تاکنون دربارۀ شمار زندانیان این گروه که در نزد حکومت افغانستان استند چیزی نگفته‌است اما وزارت دفاع ملی پیش از این گفته‌است که شمار اسیران نیروهای امنیتی که در زندان‌های طالبان به سر می‌برند کمتر از یک هزار تن استند.

شورای امنیت: ۱۰ تا ۱۵هزار زندانی طالبان در زندان‌های حکومت استند

دفتر شورای امنیت ملی، می‌گوید که چگونگی رهایی زندانیان طالبان، در یک بستۀ  پیشنهادی از سوی حکومت افغانستان در نشست میان افغانان مطرح خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد آمارهایی که دفتر شورای امنیت ملی افغانستان بدست می‌دهد، شمار زندانیان طالب که دربند حکومت استند، از ده تا پانزده هزار تن می‌رسد.

به گفتۀ شورای امنیت ملی، درمیان این طالبان زندانی، طالبان خارجی که از سوی حکومت افغانستان به علت دست داشتن در فعالیت‌های گروۀ طالبان بازداشت شده‌اند نیز استند.

دفتر شورای امنیت ملی، یک‌بار دیگر رهایی ۵۰۰۰ تن از این زندانیان را پیش از آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان، رد می‌کند.

شورای امنیت ملی، هرگونه بحث را دربارۀ رهایی این پنج هزار زندانی طالب پیش از آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان و آتش‌بس پایان یافته می‌داند.

جاوید فیصل، سخن‌گوی دفتر شورای امنیت ملی در این باره اظهار داشت: «حکومت افغانستان مسالۀ رهایی زندان را در گفت‌وگوهای صلح در یک بسته پیشنهادی مطرح می‌کند که در آن باید رابطه طالبان با پاکستان دست داشتن طالبان در قاچاق مواد مخدر و آتش‎بس شامل باشد.»

گروۀ طالبان در پایان روز امضای توافق صلح با امریکا، گفت که قرار شده‌است پیش از آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان، پنج‌هزار زندانی این گروه از زندان حکومت افغانستان آزاد شوند و این گروه یک هزار نیروی امنیتی را که در بند دارد آزاد خواهد کرد.

اما پسانتر، رییس‌جمهور غنی گفت که در این راستا هیچ تعهدی وجود ندارد و موضوع رهایی زندانیان می‌تواند شامل اجندای گفت‌وگوهای میان افغانان باشد.

ریاست‌جمهوری اکنون نیز می‌گوید که ادامۀ پا فشاری طالبان بر رهایی زندانیان طالب پیش از مذاکرات میان افغانان روند صلح را با خطر رو‌به‌رو می‌کند.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری در این باره گفت: «قرار نیست و منطقی هم نیست که در یک هفته پیش از این که طالبان به خواست مردم افغانستان برای یک آتش‌بس را با دولت افغانستان بپذیرند دولت افغانستان پنج هزار زندانی را رها بکند.»

اکرم خپلواک، رییس پیشین دبیرخانه شورای عالی صلح نیز اظهار داشت: «مهم‌ترین این است که این پروسه [پروسۀ آزادسازی زندانیان] آغاز شود. وقتی‌که پروسه شروع شود، شاید از چند صد شروع کنند تا هر روز به همین مقدار آزاد شوند بخاطریکه به همان هدف اساسی برسد.»
 
در این میان، به تازه‌گی کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان در نامه‌یی به ایالات متحدۀ امریکا، حکومت افغانستان و گروۀ طالبان، نگرانی‌اش را دربارۀ پشنهاد رهایی پنج‌هزار زندانی طالبان مطرح کرده‌است.

در این نامه، از طرف‌های توافق‌نامۀ صلح و حکومت افغانستان خواسته شده تا عدالت و خواست‌های قربانیان جنگ را در رهایی این زندانیان درنظر داشته باشند.

ذبیح ‌الله فرهنگ، رییس نشرات و ارتباطات کمیسیون مستقل حقوق‌بشر اظهار داشت: «نکته اساسی این است که پنج‌هزار زندانی طالب که نزد حکومت افغانستان استند فهرست نام شان با کمیسیون مستقل حقوق بشر شریک نشده‌است.»

گروۀ طالبان تاکنون دربارۀ شمار زندانیان این گروه که در نزد حکومت افغانستان استند چیزی نگفته‌است اما وزارت دفاع ملی پیش از این گفته‌است که شمار اسیران نیروهای امنیتی که در زندان‌های طالبان به سر می‌برند کمتر از یک هزار تن استند.

هم‌رسانی کنید