تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

صادرات سالانۀ ایران به افغانستان به ۸.۲ میلیارد دالر رسیده است

نسیر احمد نور سفیر افغانستان در ایران می‎گوید صادرات سالانۀ ایران به افغانستان اکنون به ۸.۲ میلیارد دالر رسیده است.

وی به آژانس خبر رسانی ایرنا گفته است که هرگاه صادارات نفت ایران در نظرگرفته نشود در این صورت افغانستان بزرگترین وارد کننده کالاهای ایرانی خواهد بود.

افغانستان بیشتر لبنیات، وسایل خانه و دفتر و مواد خواراکی از این کشور وارد می‌کند.

این در حالی‎ست که مسؤولان اتاق تجارت وصنایع کشور به روز سه‌شنبه (۳ حوت) اعلام کردند که محدودیت‌های مرزی اخیر از سوی پاکستان در امتدار سرحد میان دو کشور هیچ تأثیری بر اقتصاد افغانستان و بهای کالاها در بازار نگذاشته است و اقدامات پاکستان تنها به اقتصاد خودش صدمه وارد خواهد کرد.

این مسؤولان می‎گویند که پاکستان به علت توقف داد وستد بازرگانی‎اش با افغانستان و آسیایی میانه، بیشتر زیان خواهد دید.

توفیق داوری معاون اتاق تجارت وصنایع می‎گوید:«پاکستان با اینکارش نه تنها که درآمد هایش را ازدست می‌دهد بل بازارهای بزرگ چون افغانستان وآسیایی میانه را نیز از دست می‎دهد، چون بیشترین از معامله‎های بازرگانی این کشور از راه افغانستان با آسیایی میانه بوده است.»

ازسویی هم، وزارت تجارت وصنایع می‎گوید که با درنظرداشت جایگاه افغانستان درسازمان‎های جهانی، این وزارت می‌تواند برای حل مشکلاتش بربنیاد منافع ملی عمل کند.

پنج‎شنبه گذشته حکومت پاکستان اعلام کرد که اقدات بیشتر امنیتی را در سرحد با افغانستان روی دست گرفته است و در پی این اعلام، پاکستان مرز با افغانستان را بست.

بربنیاد اطلاعات داده شده این روند تنها بهای شماری ازمیوه‎‏ها و سبزی‌های پاکستانی را در بازارها تا ۲۰ درصد افزایش داده است.

با بسته شدن مرزهای افغانستان و پاکستان به روی دادوستدهای بازرگانی، بهای کالاها در بازارهای کشور حالت عادی دارد و این خود نشان می‎دهد که وابسته‎گی بازارهای کشور به بازارهای پاکستان به حد اقل رسیده است.

آمارها نشان می‎دهند که ارزش بازرگانی سالانه افغانستان و پاکستان به حدود یک ونیم میلیارد دالر می‎رسد از این میان ۱۵ درصد را صادرات افغانستان به پاکستان و ۸۵ درصد دیگر را صادرات پاکستان به افغانستان می‌سازد، اما ارزش بازرگانی پاکستان با آسیای میانه که از راه افغانستان انجام می‌شود، بیش از چهار میلیارد دالراست.

صادرات سالانۀ ایران به افغانستان به ۸.۲ میلیارد دالر رسیده است

پنج‎شنبه گذشته حکومت پاکستان اعلام کرد که اقدات بیشتر امنیتی را در سرحد با افغانستان روی دست گرفته است و در پی این اعلام، پاکستان مرز با افغانستان را بست.

Thumbnail

نسیر احمد نور سفیر افغانستان در ایران می‎گوید صادرات سالانۀ ایران به افغانستان اکنون به ۸.۲ میلیارد دالر رسیده است.

وی به آژانس خبر رسانی ایرنا گفته است که هرگاه صادارات نفت ایران در نظرگرفته نشود در این صورت افغانستان بزرگترین وارد کننده کالاهای ایرانی خواهد بود.

افغانستان بیشتر لبنیات، وسایل خانه و دفتر و مواد خواراکی از این کشور وارد می‌کند.

این در حالی‎ست که مسؤولان اتاق تجارت وصنایع کشور به روز سه‌شنبه (۳ حوت) اعلام کردند که محدودیت‌های مرزی اخیر از سوی پاکستان در امتدار سرحد میان دو کشور هیچ تأثیری بر اقتصاد افغانستان و بهای کالاها در بازار نگذاشته است و اقدامات پاکستان تنها به اقتصاد خودش صدمه وارد خواهد کرد.

این مسؤولان می‎گویند که پاکستان به علت توقف داد وستد بازرگانی‎اش با افغانستان و آسیایی میانه، بیشتر زیان خواهد دید.

توفیق داوری معاون اتاق تجارت وصنایع می‎گوید:«پاکستان با اینکارش نه تنها که درآمد هایش را ازدست می‌دهد بل بازارهای بزرگ چون افغانستان وآسیایی میانه را نیز از دست می‎دهد، چون بیشترین از معامله‎های بازرگانی این کشور از راه افغانستان با آسیایی میانه بوده است.»

ازسویی هم، وزارت تجارت وصنایع می‎گوید که با درنظرداشت جایگاه افغانستان درسازمان‎های جهانی، این وزارت می‌تواند برای حل مشکلاتش بربنیاد منافع ملی عمل کند.

پنج‎شنبه گذشته حکومت پاکستان اعلام کرد که اقدات بیشتر امنیتی را در سرحد با افغانستان روی دست گرفته است و در پی این اعلام، پاکستان مرز با افغانستان را بست.

بربنیاد اطلاعات داده شده این روند تنها بهای شماری ازمیوه‎‏ها و سبزی‌های پاکستانی را در بازارها تا ۲۰ درصد افزایش داده است.

با بسته شدن مرزهای افغانستان و پاکستان به روی دادوستدهای بازرگانی، بهای کالاها در بازارهای کشور حالت عادی دارد و این خود نشان می‎دهد که وابسته‎گی بازارهای کشور به بازارهای پاکستان به حد اقل رسیده است.

آمارها نشان می‎دهند که ارزش بازرگانی سالانه افغانستان و پاکستان به حدود یک ونیم میلیارد دالر می‎رسد از این میان ۱۵ درصد را صادرات افغانستان به پاکستان و ۸۵ درصد دیگر را صادرات پاکستان به افغانستان می‌سازد، اما ارزش بازرگانی پاکستان با آسیای میانه که از راه افغانستان انجام می‌شود، بیش از چهار میلیارد دالراست.

هم‌رسانی کنید