Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد طرح کاهش آلوده‌گی هوای کابل؛ ۳۴۹ عامل آلوده‌گی شناسایی شدند

دو روز پس از آن‌که رییس‌جمهورغنی از کارکردهای ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست ابراز نارضایتی کرد، این نهاد از روی دست گرفتن طرحی برای کاهش آلوده‌گی هوا در کابل خبر می‌دهد.

رییس ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست، می‌گوید که با اجرایی شدن این طرح، انگیزه‌ها و عاملان افزایش آلوده‌گی هوا در کابل را شناسایی و ارزیابی می‌کنند و سپس در نشست کمیسیون جلوگیری از آلوده‌گی هوا که از سوی رییس‌جمهور رهبری می‌شود دربارۀ آن‌ها تصمیم گرفته خواهد شد.

شاه زمان میوندی، رییس ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست می‌گوید که بحث آلوده‌گی هوای کابل جدی است و تاکنون ۳۴۹عامل آلوده‌گی هوای کابل را شناسایی کرده‌اند: «ارزیابی مشخص پنج شهرک در شهر کابل، ارزیابی حمام‌ها، داش‌های خشت‌پزی و ریگ‌ریشن‌ها، طرح مشخص برای استفاده از ذغال سنگ، طرح مشخص برای تفکیک عاملان، منابع و راه‌حل آلوده‌گی‌ها.»

رییس‌جمهور شام پنج‌شنبه، در یک نشست با مسؤولان ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست، به آنان ده روز مهلت داد تا گام‌های جدی را برای کاهش آلوده‌گی هوای کابل روی دست گیرند.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور در این باره اظهار داشت: «به کمیسیون ده روز مهلت داد تا روی یک برنامۀ عمل کار کند تا بتوانیم در کاهش آلوده‌گی هوا نتایجی را بدست آوریم.»

در همین حال، عزت‌الله صدیقی، معین مسلکی ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست می‌گوید که آلوده‌گی هوای کابل نگران کننده است: «۳۴۹ مورد، زیر ارزیابی و نظارت قرار گرفته‌اند در شهر کابل - که این را تنها ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست انجام داده‌است شاید دوچند یا سه چند را شاروالی محترم کابل انجام داده باشد.»

ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست، پیش از این گفته‌است که ذرات آلوده کنندۀ هوا در کابل چندین برابر بیشتر از حد ستندرد آن شده‌اند و این موضوع زنده‌گی را برای باشنده‌گان کابل دشوار کرده‌است.
هوای کابل، بدلیل سوختاندن ذغال سنگ و دیگر مواد دودزا برای گرم‌نگهداشتن خانه‌ها و حمام‌ها، بیشتر از طرف صبح و شام آلوده‌ است.

فهیم، باشندۀ کابل گفت: «ساعت شش شام است؛ واقعأ گشت‌وگذار در این زمان در کابل امکان ندارد.»

حسیب‌‎الله، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «آب و هوا بی‌حد و بی‌اندازه خراب شده؛ هر روز شفاخانه و مریضی. خودم هم گلو درد استم.»

وارد شدن مواد سوخت بی‌کیفیت و سوختاندن آن در حمام‌ها، داش‌های خشت‌پزی، کارخانه‌ها و ریگ‌ریشن‌ها از عمده‌ترین علت‌های آلوده‌گی هوای کابل دانسته می‌شوند و با فرارسیدن فصل سرما بیم آن می‌رود که حجم این آلوده‌گی افزایش بیش‌تر پیدا کند.

ایجاد طرح کاهش آلوده‌گی هوای کابل؛ ۳۴۹ عامل آلوده‌گی شناسایی شدند

رییس‌جمهور شام پنج‌شنبه، در یک نشست با مسؤولان ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست، به آنان ده روز مهلت داد تا گام‌های جدی را برای کاهش آلوده‌گی هوای کابل روی دست گیرند.

تصویر بندانگشتی

دو روز پس از آن‌که رییس‌جمهورغنی از کارکردهای ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست ابراز نارضایتی کرد، این نهاد از روی دست گرفتن طرحی برای کاهش آلوده‌گی هوا در کابل خبر می‌دهد.

رییس ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست، می‌گوید که با اجرایی شدن این طرح، انگیزه‌ها و عاملان افزایش آلوده‌گی هوا در کابل را شناسایی و ارزیابی می‌کنند و سپس در نشست کمیسیون جلوگیری از آلوده‌گی هوا که از سوی رییس‌جمهور رهبری می‌شود دربارۀ آن‌ها تصمیم گرفته خواهد شد.

شاه زمان میوندی، رییس ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست می‌گوید که بحث آلوده‌گی هوای کابل جدی است و تاکنون ۳۴۹عامل آلوده‌گی هوای کابل را شناسایی کرده‌اند: «ارزیابی مشخص پنج شهرک در شهر کابل، ارزیابی حمام‌ها، داش‌های خشت‌پزی و ریگ‌ریشن‌ها، طرح مشخص برای استفاده از ذغال سنگ، طرح مشخص برای تفکیک عاملان، منابع و راه‌حل آلوده‌گی‌ها.»

رییس‌جمهور شام پنج‌شنبه، در یک نشست با مسؤولان ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست، به آنان ده روز مهلت داد تا گام‌های جدی را برای کاهش آلوده‌گی هوای کابل روی دست گیرند.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور در این باره اظهار داشت: «به کمیسیون ده روز مهلت داد تا روی یک برنامۀ عمل کار کند تا بتوانیم در کاهش آلوده‌گی هوا نتایجی را بدست آوریم.»

در همین حال، عزت‌الله صدیقی، معین مسلکی ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست می‌گوید که آلوده‌گی هوای کابل نگران کننده است: «۳۴۹ مورد، زیر ارزیابی و نظارت قرار گرفته‌اند در شهر کابل - که این را تنها ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست انجام داده‌است شاید دوچند یا سه چند را شاروالی محترم کابل انجام داده باشد.»

ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست، پیش از این گفته‌است که ذرات آلوده کنندۀ هوا در کابل چندین برابر بیشتر از حد ستندرد آن شده‌اند و این موضوع زنده‌گی را برای باشنده‌گان کابل دشوار کرده‌است.
هوای کابل، بدلیل سوختاندن ذغال سنگ و دیگر مواد دودزا برای گرم‌نگهداشتن خانه‌ها و حمام‌ها، بیشتر از طرف صبح و شام آلوده‌ است.

فهیم، باشندۀ کابل گفت: «ساعت شش شام است؛ واقعأ گشت‌وگذار در این زمان در کابل امکان ندارد.»

حسیب‌‎الله، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «آب و هوا بی‌حد و بی‌اندازه خراب شده؛ هر روز شفاخانه و مریضی. خودم هم گلو درد استم.»

وارد شدن مواد سوخت بی‌کیفیت و سوختاندن آن در حمام‌ها، داش‌های خشت‌پزی، کارخانه‌ها و ریگ‌ریشن‌ها از عمده‌ترین علت‌های آلوده‌گی هوای کابل دانسته می‌شوند و با فرارسیدن فصل سرما بیم آن می‌رود که حجم این آلوده‌گی افزایش بیش‌تر پیدا کند.

هم‌رسانی کنید