Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عبدالله: رهایی زندانیان همچون کارزارهای انتخاباتی کار گرفته نشود

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور امروز (دوشنبه ۲۷جوزا) در نشست شورای وزیران هشدار داد که از چه گونه‌گی رهایی صدها زندانی طالب از زندان‌های کشور، نباید همچون کمپاین‌های انتخاباتی کار گرفته شود.
 
آقای عبدالله در این باره بیان داشت: «رهایی بندی‌ها و محبوسین طالب‌ها به حسن نیت است. البته اگر باز این نوع اقدامات شکل کمپاینی بگیرد و به کمپاین‌های انتخاباتی مرتبط شناخته شود، باز همان تأثیر اصلی خود را از دست می‌دهد.»

رییس‌جمهور غنی در حدود سه هفته پیش در روز نخست عید رمضان دستور آزادی ۹۰۰ زندانی طالبان را صادر کرد. تاکنون بیش از ۵۰۰ تن از این زندانیان از زندان‌های کشور آزاد شده‌اند. 

آقای غنی گفت که این کا را به درخواست لویه جرگۀ مشورتی صلح انجام می‌دهد.

اما عبدالله عبدالله تأکید دارد که پروسۀ صلح بحث شخصی کسی نیست بل که خواست مردم افغانستان است: «صلح به یک نفر تعلق ندارد و یک نفر نمی‌تواند قهرمان صلح شود، مردم افغانستان خواستار تأمین صلح هستند و نماینده‌گی سالم باید از خواست مردم افغانستان، صورت بگیرد.»
 
از سوی دیگر، آقای عبدالله با اشاره به شرکتش در نشست (سیکا) که هفتۀ پیش در تاجیکستان برگزار شد، گفت که یک اجماع عمومی دربارۀ صلح و تهدیدهای کنونی میان کشورها به میان آمده‌است و این فرصت خوبی است تا زمینه برای گفت‌وگو با طالبان فراهم شود.
 
با این هم، عبدالله با ابراز تآسف اذعان کرد که آرزوی مردم افغانستان برای صلح برآورده نشده‌است.

عبدالله: رهایی زندانیان همچون کارزارهای انتخاباتی کار گرفته نشود

رییس‌جمهور غنی در حدود سه هفته پیش در روز نخست عید رمضان دستور آزادی ۹۰۰ زندانی طالبان را صادر کرد. تاکنون بیش از ۵۰۰ تن از این زندانیان از زندان‌های کشور آزاد شده‌اند. 

Thumbnail

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور امروز (دوشنبه ۲۷جوزا) در نشست شورای وزیران هشدار داد که از چه گونه‌گی رهایی صدها زندانی طالب از زندان‌های کشور، نباید همچون کمپاین‌های انتخاباتی کار گرفته شود.
 
آقای عبدالله در این باره بیان داشت: «رهایی بندی‌ها و محبوسین طالب‌ها به حسن نیت است. البته اگر باز این نوع اقدامات شکل کمپاینی بگیرد و به کمپاین‌های انتخاباتی مرتبط شناخته شود، باز همان تأثیر اصلی خود را از دست می‌دهد.»

رییس‌جمهور غنی در حدود سه هفته پیش در روز نخست عید رمضان دستور آزادی ۹۰۰ زندانی طالبان را صادر کرد. تاکنون بیش از ۵۰۰ تن از این زندانیان از زندان‌های کشور آزاد شده‌اند. 

آقای غنی گفت که این کا را به درخواست لویه جرگۀ مشورتی صلح انجام می‌دهد.

اما عبدالله عبدالله تأکید دارد که پروسۀ صلح بحث شخصی کسی نیست بل که خواست مردم افغانستان است: «صلح به یک نفر تعلق ندارد و یک نفر نمی‌تواند قهرمان صلح شود، مردم افغانستان خواستار تأمین صلح هستند و نماینده‌گی سالم باید از خواست مردم افغانستان، صورت بگیرد.»
 
از سوی دیگر، آقای عبدالله با اشاره به شرکتش در نشست (سیکا) که هفتۀ پیش در تاجیکستان برگزار شد، گفت که یک اجماع عمومی دربارۀ صلح و تهدیدهای کنونی میان کشورها به میان آمده‌است و این فرصت خوبی است تا زمینه برای گفت‌وگو با طالبان فراهم شود.
 
با این هم، عبدالله با ابراز تآسف اذعان کرد که آرزوی مردم افغانستان برای صلح برآورده نشده‌است.

هم‌رسانی کنید