Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عبدالله: نتایج انتخابات بدون رسیده‎گی به خواست‌ها قابل قبول نیست

عبدالله عبدالله، نامزد انتخابات ریاست‎جمهوری روز چهارشنبه (۲۰ قوس) هشدار می‎دهد در صورتی‌که کمیسیون انتخابات نتایج ابتدائی را بدون رسیده‌گی به "خواست‌های قانونی" تیم‎های انتخاباتی اعلا کند، این تصمیم برای آنان پذیرفتنی نخواد بود.

این گفته‌های او در حالی ابراز می‎شوند که کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته گفت که این کمیسیون گزینه اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری را روی میز دارد و احتمال دارد تا فردا این نتایج را اعلام کند.

یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که روند انتخابات در یک حالت استثنایی قرار دارد و این کمیسیون باید در بارۀ نتایج این انتخابات تصمیم بگیرد.

مقام‌‎های کمیسیون انتخابات می‌افزایند که تمامی کارهای فنی دربارۀ نتایج بازشماری آرا انجام یافته‌است و اکنون این کمیسیون دربارۀ گزینه‌های اعلام نتایج قسمی و نتایج نخستین انتخابات، تصمیم خواهد گرفت.

قرار بود نتایج انتخابات به روز بیست و سوم ماه عقرب اعلام شود، اما اکنون که دونیم ماه از برگذاری این انتخابات می‌گذرد، این نتایج به علت مخالفت‌های شماری از دسته‌های انتخاباتی اعلام نشده‌است.

عبدالله: نتایج انتخابات بدون رسیده‎گی به خواست‌ها قابل قبول نیست

آقای عبدالله درصفحۀ فیس‌بوک‎اش نگاشته‌است که دربرابر چنین تصمیم احتمالی کمیسیون انتخابات، بی تفاوت نخواهد ماند.

Thumbnail

عبدالله عبدالله، نامزد انتخابات ریاست‎جمهوری روز چهارشنبه (۲۰ قوس) هشدار می‎دهد در صورتی‌که کمیسیون انتخابات نتایج ابتدائی را بدون رسیده‌گی به "خواست‌های قانونی" تیم‎های انتخاباتی اعلا کند، این تصمیم برای آنان پذیرفتنی نخواد بود.

این گفته‌های او در حالی ابراز می‎شوند که کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته گفت که این کمیسیون گزینه اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری را روی میز دارد و احتمال دارد تا فردا این نتایج را اعلام کند.

یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که روند انتخابات در یک حالت استثنایی قرار دارد و این کمیسیون باید در بارۀ نتایج این انتخابات تصمیم بگیرد.

مقام‌‎های کمیسیون انتخابات می‌افزایند که تمامی کارهای فنی دربارۀ نتایج بازشماری آرا انجام یافته‌است و اکنون این کمیسیون دربارۀ گزینه‌های اعلام نتایج قسمی و نتایج نخستین انتخابات، تصمیم خواهد گرفت.

قرار بود نتایج انتخابات به روز بیست و سوم ماه عقرب اعلام شود، اما اکنون که دونیم ماه از برگذاری این انتخابات می‌گذرد، این نتایج به علت مخالفت‌های شماری از دسته‌های انتخاباتی اعلام نشده‌است.

هم‌رسانی کنید