Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عفو بین‌الملل: مدافعان حقوق‌بشر درافغانستان زیرفشار و تهدید استند

سازمان عفو بین‎الملل، می‎گوید که مدافعان حقوق‌بشر در افغانستان از سوی مقام‌های دولتی و گروه‌های مسلح مورد حمله قرار می‌گیرند.

در یک پژوهش این سازمان که امروز (چهارشنبه، ۶سنبله) نشر شده، آمده‌است که مدافعان حقوق‌بشر در افغانستان از سوی مقام‌های دولتی و گروه‌های مسلح مورد فشار، آزار و اذیت، تهدید و خشونت روبه‌رو می‌شوند.

این سازمان، حکومت افغانستان را در برابر این تهدیدها به بی پروایی متهم می‌سازد و می‌گوید که حکومت وحدت ملی تا اکنون هیچ راه‌کاری را برای جلوگیری از حمله‌ها بر مدافعان حقوق‌بشر و پی‌گیری پرونده‌های آنان روی دست نگرفته‌است.

سید عمر وریچ، معاون بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین‌الملل در این باره گفت: «از رهگذر زمانی، این روزها در واقع خطرناک‌ترین زمان برای مدافعان حقوق بشر در افغانستان دانسته می‌شود. آنان نه تنها در یک فضای پر تشنج فعالیت می‌کنند، بل از سوی مقام‌های دولتی و گروه‌های مخالف مسلح دولت با تهدیدهای فراوانی روبه‌رو هستند.»

سازمان عفو بین‌الملل، از جامعۀ جهانی نیز خواسته است که از فعالیت‌های فعالان حقوق‌بشر در افغانستان باید به‌گونۀ لازم پشتیبانی کند.

این سازمان، گفته‌است که دربارۀ حفظ ارزش‌های حقوق‌بشری در افغانستان، در گفت‌وگوهای صلح میان امریکا و طالبان نیز نگرانی‌هایی دارد. سازمان عفو بین‌‎الملل، تأکید کرده که در گفت‌وگوهای صلح باید این نگرانی‌ها جدی گرفته شوند.

عفو بین‌الملل: مدافعان حقوق‌بشر درافغانستان زیرفشار و تهدید استند

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل آمده‌است که مدافعان حقوق‌بشر در افغانستان بیشترین تهدید را از سوی طالبان، داعش، افراد زورمند و مقام‌های دولتی گواه بوده‌اند.

Thumbnail

سازمان عفو بین‎الملل، می‎گوید که مدافعان حقوق‌بشر در افغانستان از سوی مقام‌های دولتی و گروه‌های مسلح مورد حمله قرار می‌گیرند.

در یک پژوهش این سازمان که امروز (چهارشنبه، ۶سنبله) نشر شده، آمده‌است که مدافعان حقوق‌بشر در افغانستان از سوی مقام‌های دولتی و گروه‌های مسلح مورد فشار، آزار و اذیت، تهدید و خشونت روبه‌رو می‌شوند.

این سازمان، حکومت افغانستان را در برابر این تهدیدها به بی پروایی متهم می‌سازد و می‌گوید که حکومت وحدت ملی تا اکنون هیچ راه‌کاری را برای جلوگیری از حمله‌ها بر مدافعان حقوق‌بشر و پی‌گیری پرونده‌های آنان روی دست نگرفته‌است.

سید عمر وریچ، معاون بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین‌الملل در این باره گفت: «از رهگذر زمانی، این روزها در واقع خطرناک‌ترین زمان برای مدافعان حقوق بشر در افغانستان دانسته می‌شود. آنان نه تنها در یک فضای پر تشنج فعالیت می‌کنند، بل از سوی مقام‌های دولتی و گروه‌های مخالف مسلح دولت با تهدیدهای فراوانی روبه‌رو هستند.»

سازمان عفو بین‌الملل، از جامعۀ جهانی نیز خواسته است که از فعالیت‌های فعالان حقوق‌بشر در افغانستان باید به‌گونۀ لازم پشتیبانی کند.

این سازمان، گفته‌است که دربارۀ حفظ ارزش‌های حقوق‌بشری در افغانستان، در گفت‌وگوهای صلح میان امریکا و طالبان نیز نگرانی‌هایی دارد. سازمان عفو بین‌‎الملل، تأکید کرده که در گفت‌وگوهای صلح باید این نگرانی‌ها جدی گرفته شوند.

هم‌رسانی کنید