Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

غنی: در چهارسال گذشته بیش از ۴۵هزار نیروی امنیتی کشته شده‌اند

رییس‌جمهور غنی می‌گوید از زمانی‌که او در سال ۲۰۱۴ به عنوان رییس‌جمهور کشور کارش را آغاز کرد، تاکنون بیش از ۴۵ هزار نیروی نظامی افغانستان در نبرد با هراس‌افگنان کشته‌ شده‌اند.

آقای غنی که برای شرکت در نشست مجمع اقتصادی جهان به سویس رفته است، در یک گفت‌وگو در حاشیه‌ی این نشست، این موضوع را مطرح کرد: «بیش از ۴۵هزار نیروی امنیتی افغان جان‌های شان را قربانی کرده‌اند..... در حالی‌که شمار جان‌باخته‌گان نیروهای خارجی کمتر از ۷۲ تن استند.»

این در حالی است که او در یک مصاحبۀ دیگرش در ماه نوامبر سال گذشته‌ی میلادی، تعداد تلفات نیروهای امنیتی را ۲۸هزار تن گفته بود.

آمار تلفات نیروهای در حالی از سوی رییس‌جمهور همه‌گانی می‌شود که پیش از رفتن او به سویس، طالبان یک مرکز نیروهای ویژۀ امنیت ملی را در ولایت میدان وردک آماج قرار دادند که در آن بیش از ۳۶ تن از نیروهای امنیتی کشته‌ شدند و بیش از ۵۰ تن دیگر هم زخم برداشته‌اند.

رییس‌جمهور غنی، با برجسته ساختنن تلفات نیروهای امنیتی افغان تأکید کرد که جنگ اصلی در افغانستان را همین نیروها به پیش می‌برند.

رییس‌جمهور غنی، در این گفت‌وگو در بارۀ احتمال خروج نیروهای امریکایی از افغانستان نیز سخن زد. او خروج این نیروها را وابسته به سطح تهدید هراس افگنی دانست گفت که باید بدانیم که آیا این تهدید از میان رفته است یا در ساختارهای دیگر مانند داعش که نسخه چهارم هراس افگنی است به میان آمده است.

رییس جمهور غنی هدف اصلی راهبرد جنوب آسیا را تأمین صلح در افغانستان می‌داند و می‌پرسد که آیا هدف‌هایی که امریکا از بهر رسیدن به آن‌ها به افغانستان آمده است، بدست آمده‌اند؟
رییس‌جمهور، در بارۀ تلاش‌های صلح زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده برای صلح افغانستان نیز گفت که مأموریت اصلی آقای خلیل‌زاد کشانیدن طالبان به گفت وگوهای رو در رو با حکومت افغانستان است: «همکاری ما وابسته به سطح تهدید هراس افگنی است، اگر این تهدید کمتر است، شمار نیروها باید کم شود و باید این جا را ترک کنند، اما باید بدانیم که آیا این تهدید از میان رفته است یا در ساختارهای دیگر مانند داعش که نسخه چهارم هراس افگنی است، به میان آمده است.»

غنی افزود: «مأمورت سفیر خلیل‌زاد این است که طالبان را با حکومت افغانستان به گفت وگوهای رو در رو بکشاند. و در آن گفت وگوها موضوعات بزرگتر به شمول حضور نیروهای امریکایی در افغانستان و  دیگر موضوعات جهانی بحث خواهند شد.»

رییس جمهور غنی، می‌گوید که طالبان افزون بر پیوند با تمامی گروهای هراس افگن شناخته شده و نیز بزرگترین گروه‌های مافیایی روی زمین با پاکستان نیز پیوند سازمان یافته دارند و بربنیاد این پیوند سازمان یافته، پشتیبانی، بسیج و تمویل می‌شوند.

غنی: در چهارسال گذشته بیش از ۴۵هزار نیروی امنیتی کشته شده‌اند

رییس‌جمهور غنی در بارۀ گفت وگوهای صلح میان امریکا و طالبان می‌گوید که تصمیم‌های اصلی در بارۀ صلح، هنگامی گرفته خواهند شد که طالبان دور یک میز با کابل بنشینند.

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور غنی می‌گوید از زمانی‌که او در سال ۲۰۱۴ به عنوان رییس‌جمهور کشور کارش را آغاز کرد، تاکنون بیش از ۴۵ هزار نیروی نظامی افغانستان در نبرد با هراس‌افگنان کشته‌ شده‌اند.

آقای غنی که برای شرکت در نشست مجمع اقتصادی جهان به سویس رفته است، در یک گفت‌وگو در حاشیه‌ی این نشست، این موضوع را مطرح کرد: «بیش از ۴۵هزار نیروی امنیتی افغان جان‌های شان را قربانی کرده‌اند..... در حالی‌که شمار جان‌باخته‌گان نیروهای خارجی کمتر از ۷۲ تن استند.»

این در حالی است که او در یک مصاحبۀ دیگرش در ماه نوامبر سال گذشته‌ی میلادی، تعداد تلفات نیروهای امنیتی را ۲۸هزار تن گفته بود.

آمار تلفات نیروهای در حالی از سوی رییس‌جمهور همه‌گانی می‌شود که پیش از رفتن او به سویس، طالبان یک مرکز نیروهای ویژۀ امنیت ملی را در ولایت میدان وردک آماج قرار دادند که در آن بیش از ۳۶ تن از نیروهای امنیتی کشته‌ شدند و بیش از ۵۰ تن دیگر هم زخم برداشته‌اند.

رییس‌جمهور غنی، با برجسته ساختنن تلفات نیروهای امنیتی افغان تأکید کرد که جنگ اصلی در افغانستان را همین نیروها به پیش می‌برند.

رییس‌جمهور غنی، در این گفت‌وگو در بارۀ احتمال خروج نیروهای امریکایی از افغانستان نیز سخن زد. او خروج این نیروها را وابسته به سطح تهدید هراس افگنی دانست گفت که باید بدانیم که آیا این تهدید از میان رفته است یا در ساختارهای دیگر مانند داعش که نسخه چهارم هراس افگنی است به میان آمده است.

رییس جمهور غنی هدف اصلی راهبرد جنوب آسیا را تأمین صلح در افغانستان می‌داند و می‌پرسد که آیا هدف‌هایی که امریکا از بهر رسیدن به آن‌ها به افغانستان آمده است، بدست آمده‌اند؟
رییس‌جمهور، در بارۀ تلاش‌های صلح زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده برای صلح افغانستان نیز گفت که مأموریت اصلی آقای خلیل‌زاد کشانیدن طالبان به گفت وگوهای رو در رو با حکومت افغانستان است: «همکاری ما وابسته به سطح تهدید هراس افگنی است، اگر این تهدید کمتر است، شمار نیروها باید کم شود و باید این جا را ترک کنند، اما باید بدانیم که آیا این تهدید از میان رفته است یا در ساختارهای دیگر مانند داعش که نسخه چهارم هراس افگنی است، به میان آمده است.»

غنی افزود: «مأمورت سفیر خلیل‌زاد این است که طالبان را با حکومت افغانستان به گفت وگوهای رو در رو بکشاند. و در آن گفت وگوها موضوعات بزرگتر به شمول حضور نیروهای امریکایی در افغانستان و  دیگر موضوعات جهانی بحث خواهند شد.»

رییس جمهور غنی، می‌گوید که طالبان افزون بر پیوند با تمامی گروهای هراس افگن شناخته شده و نیز بزرگترین گروه‌های مافیایی روی زمین با پاکستان نیز پیوند سازمان یافته دارند و بربنیاد این پیوند سازمان یافته، پشتیبانی، بسیج و تمویل می‌شوند.

هم‌رسانی کنید