تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فعالیت‌های صلیب‌سرخ و سازمان جهانی بهداشت در افغانستان متوقف شدند

کمیتۀ جهانی صلیب سرخ و سازمان جهانی بهداشت به علت تهدید طالبان، فعالیت‌های شان را در افغانستان متوقف ساخته‌اند.

طالبان، در اعلامیه‌یی، گفته‌‎اند که این دونهاد جهانی، به تعهدات شان با این گروه عمل نکرده‌اند و از همین رو فعالیت‌های شان تا اطلاع بعدی در مناطق زیرکنترول آنان ممنوع است.

مسؤولان کمیتۀ جهانی صلیب سرخ در افغانستان، می‌گویند که برای حل این مشکل با طالبان در گفت وگو استند.

اما، سازمان جهانی بهداشت، هشدار می‌دهد که این‌کار بر عرضۀ خدمات بهداشتی به آسیب دیده‌گان، اثرهای بدی خواهد گذاشت.

این سازمان، از تمامی طرف‌ها در افغانستان می‌خواهد که امنیت کارمندان بهداشتی را تأمین کنند.

طارق یاسار ویچ،  سخن‌گوی سازمان جهانی بهداشت در این باره گفت: «روشن است که ما نگران استیم که این کار بر رسانیدن خدمات بهداشتی به مردم آسیب دیده، اثرهای بدی خواهد گذاشت. ما می‌دانیم که برای فراهم ساختن خدمات بهداشتی به نیازمندان، به دسترسی به تمام بخش‌ها نیاز است.»

در این میان، وزارت امور داخله، از تأمین امنیت کارمندان کمیتۀ جهانی صلیب سرخ و  سازمان جهانی بهداشت در افغانستان سخن می‌گوید.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت: «صلیب سرخ، یک ارگان خیریه و بی‌طرف است؛ دشمنان مردم افغانستان یک بار دیگر خودرا ثابت می‌سازند که مانع تمام فعالیت‌های خیریه بشری می‌شود. ما در بخش تأمین امنیت این نهادها، همیشه همکار استیم.»

کمیتۀ جهانی صلیب سرخ، بیش از سی سال است که در افغانستان فعالیت می‌کند. کمک به اسیران جنگی و قربانیان جنگ از مهم‌ترین فعالیت‌های این کمیته است.

سازمان جهانی بهداشت در افغانستان نیز در بخش واکسین فلج کودکان و دیگر بخش‌های بهداشتی فعالیت دارد.

فعالیت‌های صلیب‌سرخ و سازمان جهانی بهداشت در افغانستان متوقف شدند

طالبان، در اعلامیه‌یی، گفته‌‎اند که این دونهاد جهانی، به تعهدات شان با این گروه عمل نکرده‌اند و از همین رو فعالیت‌های شان تا اطلاع بعدی در مناطق زیرکنترول آنان ممنوع است.

تصویر بندانگشتی

کمیتۀ جهانی صلیب سرخ و سازمان جهانی بهداشت به علت تهدید طالبان، فعالیت‌های شان را در افغانستان متوقف ساخته‌اند.

طالبان، در اعلامیه‌یی، گفته‌‎اند که این دونهاد جهانی، به تعهدات شان با این گروه عمل نکرده‌اند و از همین رو فعالیت‌های شان تا اطلاع بعدی در مناطق زیرکنترول آنان ممنوع است.

مسؤولان کمیتۀ جهانی صلیب سرخ در افغانستان، می‌گویند که برای حل این مشکل با طالبان در گفت وگو استند.

اما، سازمان جهانی بهداشت، هشدار می‌دهد که این‌کار بر عرضۀ خدمات بهداشتی به آسیب دیده‌گان، اثرهای بدی خواهد گذاشت.

این سازمان، از تمامی طرف‌ها در افغانستان می‌خواهد که امنیت کارمندان بهداشتی را تأمین کنند.

طارق یاسار ویچ،  سخن‌گوی سازمان جهانی بهداشت در این باره گفت: «روشن است که ما نگران استیم که این کار بر رسانیدن خدمات بهداشتی به مردم آسیب دیده، اثرهای بدی خواهد گذاشت. ما می‌دانیم که برای فراهم ساختن خدمات بهداشتی به نیازمندان، به دسترسی به تمام بخش‌ها نیاز است.»

در این میان، وزارت امور داخله، از تأمین امنیت کارمندان کمیتۀ جهانی صلیب سرخ و  سازمان جهانی بهداشت در افغانستان سخن می‌گوید.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت: «صلیب سرخ، یک ارگان خیریه و بی‌طرف است؛ دشمنان مردم افغانستان یک بار دیگر خودرا ثابت می‌سازند که مانع تمام فعالیت‌های خیریه بشری می‌شود. ما در بخش تأمین امنیت این نهادها، همیشه همکار استیم.»

کمیتۀ جهانی صلیب سرخ، بیش از سی سال است که در افغانستان فعالیت می‌کند. کمک به اسیران جنگی و قربانیان جنگ از مهم‌ترین فعالیت‌های این کمیته است.

سازمان جهانی بهداشت در افغانستان نیز در بخش واکسین فلج کودکان و دیگر بخش‌های بهداشتی فعالیت دارد.

هم‌رسانی کنید