Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

لوی سارنوالی: ۷تن درپیوند به آزار جنسی کودکان درلوگر بازداشت شدند

لوی سارنوالی، می‌گوید که ۱۸ تن به اتهام آزار و اذیت جنسی کودکان و نوجوانان در لوگر شناسایی شده‌اند و از این میان هفت تن آنان تاکنون بازداشت شده‌اند.

این نهاد، می‌گوید که پرونده‌های دو متهم به دادگاه فرستاده شده‌اند و پرونده‌های متهمان دیگر نیز به دادگاه فرستاده خواهند شد.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی امروز (شنبه، ۵ دلو) در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «هفت تن شان گرفتار و تحقیقات شان از جانب هیئت تکمیل گردیده‌است، یازده تن دیگر هم قرار گرفتاری شان از سوی هیئت صادر شده‌است و موردی که جرم توسط منصوب معارف صورت گرفته باشد تاکنون به دسترس هیئت موظف قرار نگرفته‌است.»

چند ماه پیش، رییس جامعۀ مدنی ولایت لوگر پژوهشی را همه‌گانی ساخت که برمبنی آن ده‌ها کودک و نوجوان پسر در ولایت لوگر مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند.

در پی مطرح شدن این ادعا، کمیسیون حقوق‌بشر، شورای ملی، وزارت معارف و لوی سارنوالی هیئت‌های حقیقت‌یاب را در این باره گماشتند.

اکنون کمیسیون مستقل حقوق‌بشر نیز می‌گوید که این نهاد دربارۀ اتهام‌های آزار و اذیت جنسی کودکان در لوگر ثبوت و شواهد اثبات کننده بدست آروده‌است.

بهزاد حکاک، مسؤول بخش نظارت کمیسیون مستقل حقوق‌بشر بیان داشت: «بررسی‌های ابتدایی کمیسیون نشان می‌دهند که موارد از آزار و اذیت‌‎ها در ولایت لوگر دیده می‌شود، اما هنوز بررسی‌های کمیسیون مستقل حقوق‌بشر کامل نشده‌است.»

با این حال، دو روز پیش، موسی محمودی، رییس جامعۀ مدنی لوگر به علت آن‌چه که تهدیدهای امنیتی گفته‌است، افغانستان را به‌گونۀ موقت ترک کرده‌.

آقای محمودی، بربنیاد یک راهبرد حمایتی نهادهای جامعه مدنی به بیرون از کشور فرستاده شده‌است.

محمودی، پیش از این از سوی امنیت ملی نیز بازداشت شده بود.

لوی سارنوالی: ۷تن درپیوند به آزار جنسی کودکان درلوگر بازداشت شدند

لوی سارنوالی می‌گوید که این متهمان بیرون از چوکات معارف استند؛ اما بررسی‌ها تاکنون پایان نیافته‌اند.

Thumbnail

لوی سارنوالی، می‌گوید که ۱۸ تن به اتهام آزار و اذیت جنسی کودکان و نوجوانان در لوگر شناسایی شده‌اند و از این میان هفت تن آنان تاکنون بازداشت شده‌اند.

این نهاد، می‌گوید که پرونده‌های دو متهم به دادگاه فرستاده شده‌اند و پرونده‌های متهمان دیگر نیز به دادگاه فرستاده خواهند شد.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی امروز (شنبه، ۵ دلو) در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «هفت تن شان گرفتار و تحقیقات شان از جانب هیئت تکمیل گردیده‌است، یازده تن دیگر هم قرار گرفتاری شان از سوی هیئت صادر شده‌است و موردی که جرم توسط منصوب معارف صورت گرفته باشد تاکنون به دسترس هیئت موظف قرار نگرفته‌است.»

چند ماه پیش، رییس جامعۀ مدنی ولایت لوگر پژوهشی را همه‌گانی ساخت که برمبنی آن ده‌ها کودک و نوجوان پسر در ولایت لوگر مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند.

در پی مطرح شدن این ادعا، کمیسیون حقوق‌بشر، شورای ملی، وزارت معارف و لوی سارنوالی هیئت‌های حقیقت‌یاب را در این باره گماشتند.

اکنون کمیسیون مستقل حقوق‌بشر نیز می‌گوید که این نهاد دربارۀ اتهام‌های آزار و اذیت جنسی کودکان در لوگر ثبوت و شواهد اثبات کننده بدست آروده‌است.

بهزاد حکاک، مسؤول بخش نظارت کمیسیون مستقل حقوق‌بشر بیان داشت: «بررسی‌های ابتدایی کمیسیون نشان می‌دهند که موارد از آزار و اذیت‌‎ها در ولایت لوگر دیده می‌شود، اما هنوز بررسی‌های کمیسیون مستقل حقوق‌بشر کامل نشده‌است.»

با این حال، دو روز پیش، موسی محمودی، رییس جامعۀ مدنی لوگر به علت آن‌چه که تهدیدهای امنیتی گفته‌است، افغانستان را به‌گونۀ موقت ترک کرده‌.

آقای محمودی، بربنیاد یک راهبرد حمایتی نهادهای جامعه مدنی به بیرون از کشور فرستاده شده‌است.

محمودی، پیش از این از سوی امنیت ملی نیز بازداشت شده بود.

هم‌رسانی کنید