Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نبود صنف‌های معیاری در لوگر

نبود ساختمان و صنف‌های معیاری، چالش‌های عمده در برابر دانش‌آموزان در ولایت لوگر استند.

محمد اسمعیل، دانش آموز، گفت: «صنف‌ها ما تنگ (کوچک) است ما در ان جای نمی‌شویم وقتی باران می‌بارد صنف ما تر می‌شود و درس خوانده نمی‌توانیم.» 

شماری از آموزگاران این ولایت می‌گویند، که از سال‌های گذشته تا هنوز بیشتر شاگردان در فضای باز زیر آفتاب سوزان سرگرم آموزش استند که این کار یکی از مشکلات بزرگ برای آموزش و پرورش در این ولایت است‌.

نصرت‌الله نصرت، مدیر مکتب ابتدایه پشتون آباد، گفت: «تقریبا ده سال می‌شود ما با این مشکل مواجه هستیم تعمیرو صنف‌های معیاری نداریم و در مدت همین ده سال ما مکان کرایی استیم.»

شماری از آموزگاران و باشندگان لوگر این مشکل را جدی می‌دانند و از امارت اسلامی می‌خواهند که برای بهبود معارف در ساخت و ساز ساختمان‌های مکتب‌ها توجه کنند.

مجاهد ذاهد، آموزگار، گفت: «خواهش ما از دولت همین است که برای مکتب ما تعمیر و صنف‌های معیاری بسازند و برای شاگردان کتاب می‌خواهیم که یکی دیگر از مشکلات ما است.»   

حاجی قطب الدین، بزرگ قوم، گفت: «باهمکاری پیسه شخصی والدین شاگردان به قیمت شش و نیم صد هزار افغانی زمین خریداری کردیم وبرای معارف سپردیم.» 

از سوی هم مقام‌های ریاست معارف ولایت لوگر این چالش را می‌پذیرند ومی‌گویند، که از۲۷۵ مکتب ۹۰ باب آن بشکل کلی تعمیر ندارد و صد مکتب دیگر به بازسازی نیاز دارد.

مولوی جنت گل عزیز، ریس معارف لوگر، گفت: «روی حل این چالش با نهادهای کمک رسان و رهبری وزارت معارف صحبت شده تا برای آینده این مشکلات تا حدی حل گردد.»

نبود صنف‌های معیاری در لوگر

از سوی هم مقام‌های ریاست معارف ولایت لوگر این چالش را می‌پذیرند ومی‌گویند، که از۲۷۵ مکتب ۹۰ باب آن بشکل کلی تعمیر ندارد و صد مکتب دیگر به بازسازی نیاز دارد.

تصویر بندانگشتی

نبود ساختمان و صنف‌های معیاری، چالش‌های عمده در برابر دانش‌آموزان در ولایت لوگر استند.

محمد اسمعیل، دانش آموز، گفت: «صنف‌ها ما تنگ (کوچک) است ما در ان جای نمی‌شویم وقتی باران می‌بارد صنف ما تر می‌شود و درس خوانده نمی‌توانیم.» 

شماری از آموزگاران این ولایت می‌گویند، که از سال‌های گذشته تا هنوز بیشتر شاگردان در فضای باز زیر آفتاب سوزان سرگرم آموزش استند که این کار یکی از مشکلات بزرگ برای آموزش و پرورش در این ولایت است‌.

نصرت‌الله نصرت، مدیر مکتب ابتدایه پشتون آباد، گفت: «تقریبا ده سال می‌شود ما با این مشکل مواجه هستیم تعمیرو صنف‌های معیاری نداریم و در مدت همین ده سال ما مکان کرایی استیم.»

شماری از آموزگاران و باشندگان لوگر این مشکل را جدی می‌دانند و از امارت اسلامی می‌خواهند که برای بهبود معارف در ساخت و ساز ساختمان‌های مکتب‌ها توجه کنند.

مجاهد ذاهد، آموزگار، گفت: «خواهش ما از دولت همین است که برای مکتب ما تعمیر و صنف‌های معیاری بسازند و برای شاگردان کتاب می‌خواهیم که یکی دیگر از مشکلات ما است.»   

حاجی قطب الدین، بزرگ قوم، گفت: «باهمکاری پیسه شخصی والدین شاگردان به قیمت شش و نیم صد هزار افغانی زمین خریداری کردیم وبرای معارف سپردیم.» 

از سوی هم مقام‌های ریاست معارف ولایت لوگر این چالش را می‌پذیرند ومی‌گویند، که از۲۷۵ مکتب ۹۰ باب آن بشکل کلی تعمیر ندارد و صد مکتب دیگر به بازسازی نیاز دارد.

مولوی جنت گل عزیز، ریس معارف لوگر، گفت: «روی حل این چالش با نهادهای کمک رسان و رهبری وزارت معارف صحبت شده تا برای آینده این مشکلات تا حدی حل گردد.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره