Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مبارزه با تروریزم و گسترش روابط تجارتی محور بحث غنی در آستانه

دفتر مطبوعات ریاست جمهوری در خبرنامه‌یی که امروز جمعه(۱۹ جوزا) به رسانه‌ها فرستاده است، می‎گوید که رییس جمهور غنی در ملاقات‎هایش با رهبران شماری از کشورها در حاشیۀ نشست شانگهای در آستانه، روی مبارزه با هراس افگنی و گسترش روابط تجارتی میان افغانستان و کشورهای منطقه بحث کرده است.

در این خبرنامه آمده است که رییس جمهور کشور و رییس جمهور ازبیکستان، روی ایجاد یک کمیته مشترک برای گسترش روابط تجارتی میان افغانستان و ازبیکستان، توافق کرده اند.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان و شوکت میرضیایف، رییس جمهور ازبیکستان روز پنج‎شنبه در حاشیۀ نشست شانگهای در آستانه مرکز قزاقستان، باهم دیدار کردند.

در این دیدار، رییس جمهور ازبیکستان گفته است که نماینده‎گان با صلاحیت کشورش یک نقشه راه را برای افزایش همکاری‎ها میان دو کشور تهیه کرده اند، تا براساس آن چگونگی روابط افغانستان و ازبیکستان و نیز میزان همکاری‎ها میان دو کشور، تعریف شود.

خبرنامه افزوده است که رییس جمهور غنی در این دیدار، تروریزم را تهدید اصلی برای افزایش همکاری‎ها میان کشورهای منطقه دانسته است و تأکید کرده است که نقش ازبیکستان برای صلح و ثبات در افغانستان، بسیار مهم است.

رییس جمهور غنی گفته است: «ما دید گستردۀ اقتصادی داریم و می‎خواهیم که روابط تجارتی خود را(با ازبیکستان) از طریق بندر حیران افزایش دهیم.»

بر بنیاد خبرنامۀ ارگ ریاست جمهوری، امام علی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان نیز شام روز پنج‎شنبه با رییس جمهور غنی در شهر آستانه دیدار کرده است و هر دو طرف روی مسائل مختلف از جمله پروژه‎های اقتصادی میان دو کشور گفت‎و‎گو کرده اند.

در این دیدار، رییس جمهور تاجیکستان آماده‎گی نشان داده است که در بخش ترانزیت به ویژه در شیرخان بندر و خط آهن چین-ایران، افغانستان را کمک کند.

امام علی رحمان، تأکید کرده است که کشورش علاقمند است تا با افغانستان در بخش‎های مختلف به شمول توسعۀ انرژی، همکاری کند و نیز خاطر نشان کرده است که تاجیکستان این ظرفیت را دارد تا سمنت را برای صادرات به افغانستان تولید کند.

با این همه، رییس جمهور غنی نیز گفته است که افغانستان آماده است تا پروژه‎های انرژی برق به شمول پروژه کاسا یک هزار را عملی سازد.

وی گفته است: «ما می‏خواهیم که در آینده برق بیشتری از تاجیکستان وارد کنیم.»

از سویی هم، رییس جمهور غنی با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران نیز در آستانه دیدار کرده است و هر دو طرف روی نشست «پروسۀ کابل»- که روز سه شنبه در کابل برگزارشد- صحبت کرده اند و نیز بر مبارزه جدی با هراس افگنی تأکید کرده اند.

خبرنامۀ ارگ ریاست جمهوری نگاشته است که هر دو طرف روی ایجاد یک کمیته مشترک برای گسترش همکاری‌‎ها میان افغانستان و ایران توافق کرده اند.

مبارزه با تروریزم و گسترش روابط تجارتی محور بحث غنی در آستانه

ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه‎یی گفته است که تاجیکستان، ازبیکستان و ایران بر گسترش روابط در بخش‎های مختلف با افغانستان تأکید کرده اند.

Thumbnail

دفتر مطبوعات ریاست جمهوری در خبرنامه‌یی که امروز جمعه(۱۹ جوزا) به رسانه‌ها فرستاده است، می‎گوید که رییس جمهور غنی در ملاقات‎هایش با رهبران شماری از کشورها در حاشیۀ نشست شانگهای در آستانه، روی مبارزه با هراس افگنی و گسترش روابط تجارتی میان افغانستان و کشورهای منطقه بحث کرده است.

در این خبرنامه آمده است که رییس جمهور کشور و رییس جمهور ازبیکستان، روی ایجاد یک کمیته مشترک برای گسترش روابط تجارتی میان افغانستان و ازبیکستان، توافق کرده اند.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان و شوکت میرضیایف، رییس جمهور ازبیکستان روز پنج‎شنبه در حاشیۀ نشست شانگهای در آستانه مرکز قزاقستان، باهم دیدار کردند.

در این دیدار، رییس جمهور ازبیکستان گفته است که نماینده‎گان با صلاحیت کشورش یک نقشه راه را برای افزایش همکاری‎ها میان دو کشور تهیه کرده اند، تا براساس آن چگونگی روابط افغانستان و ازبیکستان و نیز میزان همکاری‎ها میان دو کشور، تعریف شود.

خبرنامه افزوده است که رییس جمهور غنی در این دیدار، تروریزم را تهدید اصلی برای افزایش همکاری‎ها میان کشورهای منطقه دانسته است و تأکید کرده است که نقش ازبیکستان برای صلح و ثبات در افغانستان، بسیار مهم است.

رییس جمهور غنی گفته است: «ما دید گستردۀ اقتصادی داریم و می‎خواهیم که روابط تجارتی خود را(با ازبیکستان) از طریق بندر حیران افزایش دهیم.»

بر بنیاد خبرنامۀ ارگ ریاست جمهوری، امام علی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان نیز شام روز پنج‎شنبه با رییس جمهور غنی در شهر آستانه دیدار کرده است و هر دو طرف روی مسائل مختلف از جمله پروژه‎های اقتصادی میان دو کشور گفت‎و‎گو کرده اند.

در این دیدار، رییس جمهور تاجیکستان آماده‎گی نشان داده است که در بخش ترانزیت به ویژه در شیرخان بندر و خط آهن چین-ایران، افغانستان را کمک کند.

امام علی رحمان، تأکید کرده است که کشورش علاقمند است تا با افغانستان در بخش‎های مختلف به شمول توسعۀ انرژی، همکاری کند و نیز خاطر نشان کرده است که تاجیکستان این ظرفیت را دارد تا سمنت را برای صادرات به افغانستان تولید کند.

با این همه، رییس جمهور غنی نیز گفته است که افغانستان آماده است تا پروژه‎های انرژی برق به شمول پروژه کاسا یک هزار را عملی سازد.

وی گفته است: «ما می‏خواهیم که در آینده برق بیشتری از تاجیکستان وارد کنیم.»

از سویی هم، رییس جمهور غنی با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران نیز در آستانه دیدار کرده است و هر دو طرف روی نشست «پروسۀ کابل»- که روز سه شنبه در کابل برگزارشد- صحبت کرده اند و نیز بر مبارزه جدی با هراس افگنی تأکید کرده اند.

خبرنامۀ ارگ ریاست جمهوری نگاشته است که هر دو طرف روی ایجاد یک کمیته مشترک برای گسترش همکاری‌‎ها میان افغانستان و ایران توافق کرده اند.

هم‌رسانی کنید