تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

مسؤولان امنیتی کابل ازبهر ناکامی در تأمین امنیت برکنار شده‌اند

منابع به طلوع‌نیوز می‌گویند که رهبری حکومت، مسؤولان نهادهای امنیتی و استخباراتی پایتخت را ازبهر ناکامی شان در تأمین امنیت پایتخت، سبکدوش کرده است.

این منابع، می‌افزایند که فرمانده پولیس کابل، فرمانده فرقه ۱۱۱کابل و رییس امنیت ملی کابل از وظایف شان برکنار شده اند.

به گفتۀ این منابع، سیدمحمد روشن‌دل به حیث فرمانده پولیس کابل گماشته شده است. آقای روشن‌دل پیش از این فرماندۀ قطعات ویژۀ پولیس وزارت امورداخله بود.

نجیب دانش، سخن گوی وزارت داخله در این باره می‌گوید: «فرمانده جدید به کابل تعیین شده است و انشاالله که در سایر بخش‌ها هم انتظار این می‌روند که تغییراتی بیاید.»

همزمان با این، حکومت می‌گوید به منظور تأمین امنیت بهتر کابل، این شهر را به چهار زون تقسیم کرده است و قرار است غرب کابل به ساحۀ سبز امنیتی تبدیل شود.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه در این باره می‌گوید: «همین تدابیری‌ست که به همان بحث‌هایی که می‌شود و نظر مسلکی که ارایه می‌شود با تجربه ای‌که داریم این تدابیر گرفته می‌شود.»

پیش از این، رییس‌جمهور نیز در دیدارش با باشنده‌گان غرب کابل در این باره سخن گفته بود.

اما، امرالله صالح، ریس پیشین امنیت این طرح را در بهبود امنیت پایتخت اثرگذار نمی‌داند: «مردم را محور قرار بدهند چنانچه شعار داده اند محور قرار دادن مردم معنایش این است که مردم را باید بپرسند که دشمن کیست از مردم بپرسند که خلای ما در چیست.»

این همه درحالی است که اخیرأ حمله‌های هراس‌افگنانه در شهر کابل افزایش یافته اند؛ در کمتر از یک ماه گذشته، نزدیک به صدتن در دو رویداد بزرگ تروریستی بر یک مرکز آموزشی و یک باشگاه ورزشی در حوزه ششم کابل کشته شدند و بیش از صدتن دیگر زخمی شده‌اند.

رویدادهایی‌که اکنون باشنده‌گان این بخش کابل را واداشته تا خود مسلح شوند و مکان‌های عمومی را تأمین امنیت کنند. طلوع‌نیوز روز گذشته گزارشی را نشر کرد که بربنیاد آن، هم اکنون شماری از باشنده‌گان برچی مسلح شده اند و از حکومت می‌خواهند که مسؤولیت تأمین امنیت این بخش را به مردم محل واگذار کنند.

افغانستان

مسؤولان امنیتی کابل ازبهر ناکامی در تأمین امنیت برکنار شده‌اند

همزمان با این، حکومت می‌گوید به منظور تأمین امنیت بهتر کابل، این شهر را به چهار زون تقسیم کرده است و قرار است غرب کابل به ساحۀ سبز امنیتی تبدیل شود.

تصویر بندانگشتی

منابع به طلوع‌نیوز می‌گویند که رهبری حکومت، مسؤولان نهادهای امنیتی و استخباراتی پایتخت را ازبهر ناکامی شان در تأمین امنیت پایتخت، سبکدوش کرده است.

این منابع، می‌افزایند که فرمانده پولیس کابل، فرمانده فرقه ۱۱۱کابل و رییس امنیت ملی کابل از وظایف شان برکنار شده اند.

به گفتۀ این منابع، سیدمحمد روشن‌دل به حیث فرمانده پولیس کابل گماشته شده است. آقای روشن‌دل پیش از این فرماندۀ قطعات ویژۀ پولیس وزارت امورداخله بود.

نجیب دانش، سخن گوی وزارت داخله در این باره می‌گوید: «فرمانده جدید به کابل تعیین شده است و انشاالله که در سایر بخش‌ها هم انتظار این می‌روند که تغییراتی بیاید.»

همزمان با این، حکومت می‌گوید به منظور تأمین امنیت بهتر کابل، این شهر را به چهار زون تقسیم کرده است و قرار است غرب کابل به ساحۀ سبز امنیتی تبدیل شود.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه در این باره می‌گوید: «همین تدابیری‌ست که به همان بحث‌هایی که می‌شود و نظر مسلکی که ارایه می‌شود با تجربه ای‌که داریم این تدابیر گرفته می‌شود.»

پیش از این، رییس‌جمهور نیز در دیدارش با باشنده‌گان غرب کابل در این باره سخن گفته بود.

اما، امرالله صالح، ریس پیشین امنیت این طرح را در بهبود امنیت پایتخت اثرگذار نمی‌داند: «مردم را محور قرار بدهند چنانچه شعار داده اند محور قرار دادن مردم معنایش این است که مردم را باید بپرسند که دشمن کیست از مردم بپرسند که خلای ما در چیست.»

این همه درحالی است که اخیرأ حمله‌های هراس‌افگنانه در شهر کابل افزایش یافته اند؛ در کمتر از یک ماه گذشته، نزدیک به صدتن در دو رویداد بزرگ تروریستی بر یک مرکز آموزشی و یک باشگاه ورزشی در حوزه ششم کابل کشته شدند و بیش از صدتن دیگر زخمی شده‌اند.

رویدادهایی‌که اکنون باشنده‌گان این بخش کابل را واداشته تا خود مسلح شوند و مکان‌های عمومی را تأمین امنیت کنند. طلوع‌نیوز روز گذشته گزارشی را نشر کرد که بربنیاد آن، هم اکنون شماری از باشنده‌گان برچی مسلح شده اند و از حکومت می‌خواهند که مسؤولیت تأمین امنیت این بخش را به مردم محل واگذار کنند.

هم‌رسانی کنید