Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مسلمیار: ساخت موانع در امتداد خط دیورند یک تصمیم احمقانه است

رییس مجلس سنا هشدار می‌دهد که تصمیم پاکستان برای ساختن موانع در امتداد خط دیورند یک تصمیم احمقانه و یک جانبه است.

فضل الهادی مسلمیار، رییس مجلس سنا، گفت: «این یک تصور احمقانه است.»

آقای مسلمیار از پاکستان می‌خواهد که به جای ساختن موانع در خط دیورند، سران و فرمانده‌هان هراس افگنان را از خاک‌اش بیرون بکشد و به آنان پناه ندهد.

وی گفت: «آن طالبان که در اسلام آباد خانه دارند و در پیشاور مراکز دارند و مردم افغانستان را می‌کشند، پاکستان باید مراکز آن‌ها را مسدود کند.» 

از سویی هم وزارت امور داخله نیز این کار نظامیان پاکستانی را پذیرفتنی نمی‌داند و می‌گوید که این روش در کار مبارزه در برابر هراس افگنی کمک کننده نیست.

وزارت امور داخله به این باور است که نظامیان پاکستانی به جای ساختن موانع در بخش‌های مرزی، باید پناه‌گاه‌های امن هراس افگنان را در خاک‌اش آماج قرار دهد.

نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «پاکستان باید به جای خط دیورند توجه اصلی را روی مراکز تروریست ها در خاک پاکستان متمرکز کند.»

مقام‌های پاکستانی به این باور هستند که این کار را از بهر جلوگیری از رفت و آمد هراس افگنان انجام می‌دهند، اما آیا بر بنیاد روابط جهانی این کار پاکستان قابل توجیه است؟

گل احمد مددزی، معاون اتحادیه حقوق‌دانان، گفت: «هر نوع تاسیسات نیازمند توافق هر دو کشور است و هیچ کشور حق ندارد بدون توافق با کشور همسایه در سرحدات تاسیسات ایجاد کند.»

بر بنیاد برخی از گزارش‌ها پاکستان سه شنبه هفته گذشته کار ساخت موانع را در خط دیورند آغاز کرده است.

در حالی که تشکیلات پولیس مرزی افغانستان بیست هزار نظامی است، اما گفته می‌شود که بیش از یک صد و پنجاه هزار نظامی پاکستان در بخش‌های مرزی با افغانستان جا به جا هستند.

مسلمیار: ساخت موانع در امتداد خط دیورند یک تصمیم احمقانه است

در حالی که تشکیلات پولیس مرزی افغانستان بیست هزار نظامی است، اما گفته می‌شود که بیش از یک صد و پنجاه هزار نظامی پاکستان در بخش‌های مرزی با افغانستان جا به جا هستند

Thumbnail

رییس مجلس سنا هشدار می‌دهد که تصمیم پاکستان برای ساختن موانع در امتداد خط دیورند یک تصمیم احمقانه و یک جانبه است.

فضل الهادی مسلمیار، رییس مجلس سنا، گفت: «این یک تصور احمقانه است.»

آقای مسلمیار از پاکستان می‌خواهد که به جای ساختن موانع در خط دیورند، سران و فرمانده‌هان هراس افگنان را از خاک‌اش بیرون بکشد و به آنان پناه ندهد.

وی گفت: «آن طالبان که در اسلام آباد خانه دارند و در پیشاور مراکز دارند و مردم افغانستان را می‌کشند، پاکستان باید مراکز آن‌ها را مسدود کند.» 

از سویی هم وزارت امور داخله نیز این کار نظامیان پاکستانی را پذیرفتنی نمی‌داند و می‌گوید که این روش در کار مبارزه در برابر هراس افگنی کمک کننده نیست.

وزارت امور داخله به این باور است که نظامیان پاکستانی به جای ساختن موانع در بخش‌های مرزی، باید پناه‌گاه‌های امن هراس افگنان را در خاک‌اش آماج قرار دهد.

نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «پاکستان باید به جای خط دیورند توجه اصلی را روی مراکز تروریست ها در خاک پاکستان متمرکز کند.»

مقام‌های پاکستانی به این باور هستند که این کار را از بهر جلوگیری از رفت و آمد هراس افگنان انجام می‌دهند، اما آیا بر بنیاد روابط جهانی این کار پاکستان قابل توجیه است؟

گل احمد مددزی، معاون اتحادیه حقوق‌دانان، گفت: «هر نوع تاسیسات نیازمند توافق هر دو کشور است و هیچ کشور حق ندارد بدون توافق با کشور همسایه در سرحدات تاسیسات ایجاد کند.»

بر بنیاد برخی از گزارش‌ها پاکستان سه شنبه هفته گذشته کار ساخت موانع را در خط دیورند آغاز کرده است.

در حالی که تشکیلات پولیس مرزی افغانستان بیست هزار نظامی است، اما گفته می‌شود که بیش از یک صد و پنجاه هزار نظامی پاکستان در بخش‌های مرزی با افغانستان جا به جا هستند.

هم‌رسانی کنید