Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معاذالله دولتی: تصمیم‎ها در کمیسیون انتخابات پنهانی گرفته می‎شوند

معاذالله دولتی، يک عضو رهبری کمیسیون مستقل انتخابات ادعا می‎کند که بسیاری از تصمیم‎ها در این نهاد، از سوی چهار تن و به گونۀ پنهانی گرفته می‎شوند.

این عضو کمیسیون انتخابات می افزاید بسیاری از فیصله‎های کمیسیون انتخابات تأییدی سه عضو دیگر این نهاد را ندارند.

آقای دولتی در این باره بیان داشت: «من یک مثال را برای تان می‎گویم وقتی که ما رییس دبیرخانه را می خواستیم معرفی بکنیم، بعد از این که آزمون های نخستین گرفته شدند، اما متأسفانه در آخر کار جلسۀ رسمی نداشتیم که در بارۀ سه نفر که باید به ریاست جمهوری می فرستادیم به توافق برسیم؛ آن موضوع در یک نشست بین چهار نفر انجام شد و تمام کمیشنرها شریک نبودند.»

این درحالی است که سخن‎گوی کمیسیون مستقل انتخابات حاضر به گفت و گو باطلوع نیوز نشد. اما، نهادهای ناظر بر انتخابات دو دسته‎گی در کمیسیون انتخابات را زادۀ نفوذ بیرونی‎ها در این نهاد می‎دانند.

حبیب الرحمان ننگ، رییس اجرایی سازمان انتخابات آزاد وشفاف افغانستان گفت: «در این اختلافات عوامل بیرونی هم تاثیر دارد، حکومت هم در کارهای کمیسیون مستقیم مداخله می کند و یک تعداد سیاسیون هم در این موضوعات دخیل استند و این عوامل کارهای کمیسیون را با کندی مواجه ساخته است.»

شاه محمود مل، آگاه مسایل انتخابات نیز اظهار داشت: «کمیسیون از لحاظ مدیریتی توانایی‏های لازم را برای اخذ تصمیم گیری‎های مشترک برای مدیریت انتخابات و عملی کردن اصلاحات متأسفانه از دست داده است.»

پیش از این، ملیحه حسن عضو دیگر کمیسیون مستقل انتخات نیز ادعا کرده است که برخی از تصمیم‎ها در این نهاد، پنهانی گرفته می‎شوند و نیز برخی از اعضای کمیسیون به حاشیه رانده شده اند.

معاذالله دولتی: تصمیم‎ها در کمیسیون انتخابات پنهانی گرفته می‎شوند

نجیب احمدزی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی و عبدالبدیع صیاد، کسانی استند که به گفتۀ معاذالله دولتی، بسیاری از تصمیم‎ها در این نهاد را پنهانی می‎گیرند و نیز در بسیاری از فیصله‎ها به سه عضو دیگر کمیسیون نقشی نمی‎دهند.

تصویر بندانگشتی

معاذالله دولتی، يک عضو رهبری کمیسیون مستقل انتخابات ادعا می‎کند که بسیاری از تصمیم‎ها در این نهاد، از سوی چهار تن و به گونۀ پنهانی گرفته می‎شوند.

این عضو کمیسیون انتخابات می افزاید بسیاری از فیصله‎های کمیسیون انتخابات تأییدی سه عضو دیگر این نهاد را ندارند.

آقای دولتی در این باره بیان داشت: «من یک مثال را برای تان می‎گویم وقتی که ما رییس دبیرخانه را می خواستیم معرفی بکنیم، بعد از این که آزمون های نخستین گرفته شدند، اما متأسفانه در آخر کار جلسۀ رسمی نداشتیم که در بارۀ سه نفر که باید به ریاست جمهوری می فرستادیم به توافق برسیم؛ آن موضوع در یک نشست بین چهار نفر انجام شد و تمام کمیشنرها شریک نبودند.»

این درحالی است که سخن‎گوی کمیسیون مستقل انتخابات حاضر به گفت و گو باطلوع نیوز نشد. اما، نهادهای ناظر بر انتخابات دو دسته‎گی در کمیسیون انتخابات را زادۀ نفوذ بیرونی‎ها در این نهاد می‎دانند.

حبیب الرحمان ننگ، رییس اجرایی سازمان انتخابات آزاد وشفاف افغانستان گفت: «در این اختلافات عوامل بیرونی هم تاثیر دارد، حکومت هم در کارهای کمیسیون مستقیم مداخله می کند و یک تعداد سیاسیون هم در این موضوعات دخیل استند و این عوامل کارهای کمیسیون را با کندی مواجه ساخته است.»

شاه محمود مل، آگاه مسایل انتخابات نیز اظهار داشت: «کمیسیون از لحاظ مدیریتی توانایی‏های لازم را برای اخذ تصمیم گیری‎های مشترک برای مدیریت انتخابات و عملی کردن اصلاحات متأسفانه از دست داده است.»

پیش از این، ملیحه حسن عضو دیگر کمیسیون مستقل انتخات نیز ادعا کرده است که برخی از تصمیم‎ها در این نهاد، پنهانی گرفته می‎شوند و نیز برخی از اعضای کمیسیون به حاشیه رانده شده اند.

هم‌رسانی کنید