تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هواداران جنبش درکابل: اگر دوستم برنگردد حکومت مستقل اعلام می‎کنیم

پس از در حدود دوهفتۀ اعتراض‌های هواداران جنرال دوستم در شمال و شمال‌شرق کشور، دامنۀ این اعتراض‌ها اکنون به کابل نیز رسیده‌است.

شماری از هواداران آقای دوستم، روز دوشنبه (۲۵سرطان)  یک گردهمایی اعتراض‌آمیز را در پارک شهرنو کابل به راه انداختند و از حکومت خواستند که اجازه دهد عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور به کشور برگردد و نیز نظام‎‌الدین قیصاری از بند آزاد شود.

آنان هشدار می‌دهند که اگر خواست‌های آنان پذیرفته نشوند، آنان انتخابات را تحریم و حکومت خود مختار اعلام خواهند کرد.

زمان، یکی از این معترضان است. او می‌گوید: «اگر حکومت وحدت ملی باشد، باید معاون اول اینجا باشد.»

فرید، معترض دیگر نیز می‌افزاید: «چهارده روز است که مردم با یک توته نان و آب ایستاده اند، اما غنی جواب ندارد. جامعه جهانی و حقوق بشر صدای مان را بشنوند و دست به کار شوند.»

آنان هم‌چنان هشدار می‌‍دهند که در قدم‌های نخست، بستن دروازۀ کمیسیون انتخابات در کابل و نیز گسترش دامنۀ اعتراض‌ها در دیگر شهرهای کشور، در دستور کار آنان است.

محمد هارون، یکی از این معترضان گفت: «ما خود مختاری اعلام می کنیم ولایت های دیگر هم مظاهره خواهند کرد.»

محمد اسلم، معترض دیگر نیز بیان داشت: «خیمه می‌زنیم تا ریاست جمهوری می‌‎روییم دروازه کمیسیون انتخابات را بسته می‌کنیم.»

این در حالی است که شمای از ولایت‌های شمال و شمال‌شرقی کشور، از دوهفته بدینسو گواه تظاهرات پی در پی هواداران حزب جنبش ملی است.

آنان، تاکنون دفترهای کمیسیون انتخابات را در شش ولایت بسته اند و راه‌های شماری از بندرهای تجارتی افغانستان را نیز مسدود کرده اند.

اما، حکومت می‌گوید که اتهام‌هایی بر نظام الدین قیصاری وارد است و تاهنگامی که لوی سازنوالی در بارۀ او تصمیم نگیرد، در بند خواهد ماند.

در بارۀ برگشت دوستم هم رییس‌جمهور، روز گذشته گفت که «احتمال زیاد است که آقای دوستم برگردد.»

برخلاف برگزاری اعتراض‌ها به گونۀ مسالمت آمیز و بدور از تهدیدات امنیتی در شمال و شمال شرق کشور، در کابل اما یک مهاجم انتحاری می‌خواست معترضان را آماج قرار دهد.

اما، در نخستین بازرسی در دروازۀ پارک شهر نو از سوی نیروهای امنیتی از پا در آمد. پولیس کابل می‌گوید که به کسی آسیب نرسیده است.

 

معترضان دروازۀ ولایت تخار را بستند

معترضان خشمگین در ولایت تخار، روز دوشنبه نیز به جاده‌ها ریختند و  در اعتراض به بازداشت نظام‌الدین قیصاری، دروازۀ مقام ولایت تخار و برخی دیگر از نهادهای دولتی در این ولایت را بستند و خواهان استعفای رییس جمهور شدند.

در مزارشریف نیز هواداران جنبش‌ ملی به جاده‌ها آمدند. آنان از حکومت می‌خواهند تا کسانی را که در هنگام بازداشت نظام‌الدین قیصاری با سربازان او بد رفتاری کرده‌اند، شناسایی و به دادگاه بکشانند.

در ولایت‌های فاریاب، سرپل، جوزجان و سمنگان نیز هواداران جنبش ملی به جاده‌ها آمده و بر پذیرفته شدن خواست‌های شان از سوی حکومت تأکید می‌ورزند.

هواداران جنبش درکابل: اگر دوستم برنگردد حکومت مستقل اعلام می‎کنیم

معترضان در کابل هشدار می‌دهند که اگر خواست‌های آنان پذیرفته نشوند، آنان انتخابات را تحریم و حکومت خود مختار اعلام خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

پس از در حدود دوهفتۀ اعتراض‌های هواداران جنرال دوستم در شمال و شمال‌شرق کشور، دامنۀ این اعتراض‌ها اکنون به کابل نیز رسیده‌است.

شماری از هواداران آقای دوستم، روز دوشنبه (۲۵سرطان)  یک گردهمایی اعتراض‌آمیز را در پارک شهرنو کابل به راه انداختند و از حکومت خواستند که اجازه دهد عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور به کشور برگردد و نیز نظام‎‌الدین قیصاری از بند آزاد شود.

آنان هشدار می‌دهند که اگر خواست‌های آنان پذیرفته نشوند، آنان انتخابات را تحریم و حکومت خود مختار اعلام خواهند کرد.

زمان، یکی از این معترضان است. او می‌گوید: «اگر حکومت وحدت ملی باشد، باید معاون اول اینجا باشد.»

فرید، معترض دیگر نیز می‌افزاید: «چهارده روز است که مردم با یک توته نان و آب ایستاده اند، اما غنی جواب ندارد. جامعه جهانی و حقوق بشر صدای مان را بشنوند و دست به کار شوند.»

آنان هم‌چنان هشدار می‌‍دهند که در قدم‌های نخست، بستن دروازۀ کمیسیون انتخابات در کابل و نیز گسترش دامنۀ اعتراض‌ها در دیگر شهرهای کشور، در دستور کار آنان است.

محمد هارون، یکی از این معترضان گفت: «ما خود مختاری اعلام می کنیم ولایت های دیگر هم مظاهره خواهند کرد.»

محمد اسلم، معترض دیگر نیز بیان داشت: «خیمه می‌زنیم تا ریاست جمهوری می‌‎روییم دروازه کمیسیون انتخابات را بسته می‌کنیم.»

این در حالی است که شمای از ولایت‌های شمال و شمال‌شرقی کشور، از دوهفته بدینسو گواه تظاهرات پی در پی هواداران حزب جنبش ملی است.

آنان، تاکنون دفترهای کمیسیون انتخابات را در شش ولایت بسته اند و راه‌های شماری از بندرهای تجارتی افغانستان را نیز مسدود کرده اند.

اما، حکومت می‌گوید که اتهام‌هایی بر نظام الدین قیصاری وارد است و تاهنگامی که لوی سازنوالی در بارۀ او تصمیم نگیرد، در بند خواهد ماند.

در بارۀ برگشت دوستم هم رییس‌جمهور، روز گذشته گفت که «احتمال زیاد است که آقای دوستم برگردد.»

برخلاف برگزاری اعتراض‌ها به گونۀ مسالمت آمیز و بدور از تهدیدات امنیتی در شمال و شمال شرق کشور، در کابل اما یک مهاجم انتحاری می‌خواست معترضان را آماج قرار دهد.

اما، در نخستین بازرسی در دروازۀ پارک شهر نو از سوی نیروهای امنیتی از پا در آمد. پولیس کابل می‌گوید که به کسی آسیب نرسیده است.

 

معترضان دروازۀ ولایت تخار را بستند

معترضان خشمگین در ولایت تخار، روز دوشنبه نیز به جاده‌ها ریختند و  در اعتراض به بازداشت نظام‌الدین قیصاری، دروازۀ مقام ولایت تخار و برخی دیگر از نهادهای دولتی در این ولایت را بستند و خواهان استعفای رییس جمهور شدند.

در مزارشریف نیز هواداران جنبش‌ ملی به جاده‌ها آمدند. آنان از حکومت می‌خواهند تا کسانی را که در هنگام بازداشت نظام‌الدین قیصاری با سربازان او بد رفتاری کرده‌اند، شناسایی و به دادگاه بکشانند.

در ولایت‌های فاریاب، سرپل، جوزجان و سمنگان نیز هواداران جنبش ملی به جاده‌ها آمده و بر پذیرفته شدن خواست‌های شان از سوی حکومت تأکید می‌ورزند.

هم‌رسانی کنید