Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ملغاشدن نشست احتمالی طالبان و امریکا در قطر

ساعاتی پس از گزارش در باره گفتگوی احتمالی نماینده‌گان امریکا و طالبان در قطر، خبرگزاری رویترز در گزارشی گفت که طالبان این نشست را رد کرده اند. 

در گزارش آمده است که این نشست از بهر اختلاف روی آجندای آن ملغا شده است. 

هرچند انتظار می‌رفت نماینده‌گان طالبان و امریکا به روزهای چهار شنبه وپنج شنبه همین هفته درشهر دوحه باردیگر باهم دیدار کنند؛ اما برخی ازمقام‌های طالبان به خبرگزاری رویترز گفته اند که این نشست به علت اختلاف نظرها میان دوطرف در بارۀ اجندای این نشست، ملغا شده است.

پیش ازاین یک نشست احتمالی درباره صلح افغانستان با حضور نماینده‌گان طالبان درهفته گذشته درجده نیز ملغا شده بود.

همزمان با این محمد عمر داووزدی نماینده ویژه رییس جمهوردر امور منطقه‌یی برای اجماع صلح دریک سفر چهار روزه، امروز به اسلام آباد رسیده است.

درحالی که انتظار می رفت پس از انکار طالبان از شرکت این گروه در نشست جده، دور تازه گفتگوها میان طالبان و امریکا فردا در قطر برگزار شود؛ اما برخی ازمقام‌های طالبان به خبرگزاری رویترز گفته اند که این نشست ازبهر اختلاف میان دوطرف روی اجندای آن ملغا شده است.

برخی ازکسانی که ازنشست دوحه آگاه استند می‌گویند که انتظار می‌رفت درآن نشست روی خروج نیروهای خارجی ازکشور وبیرون شدن نام‌های شماری از طالبان از فهرست سیاه و نیز آتش‌بس موقت بحثپ‌های جدی تر میان دوطرف انجام شوند.

نظرمحمد مطمن، آگاه امور سیاسی، گفت: «نشست ابوظبی کاملأ یک نشست ناکام بوده است، اما باز هم پاکستان و عربستان سعودی در تلاش از این بودند تا این نشست در عربستان برگزار شود و طالبان با حکومت افغانستان به گفتگوهای رو در رو بنشینند، اما طالبان ترجیه دادند تا در قطر با هیات امریکایی ببینند.»

در حالی که نشست جده نیز به علت آنچه که انکار طالبان از تاکید ریاض برای گفت گوهای رو در رو میان نماینده‌گان طالبان و نماینده‌گان حکومت هفته گذشته برگزار نشد.

عطاالله سلیم، معاون شورای عالی صلح، گفت: «این نشست طبعاً بین امریکایی‌ها تیم آقای خلیل‌زاد و طالبان برگزار خواهد شد. در اینجا شورای عالی صلح تا فعلا دعوت نشده و او نشست اصلآ به خاطر زمینه سازی است برای رسیدن به برگزاری گفتمان بین الافغانی.»
 
درهمین حال حکومت تلاش‌های صلح‌اش را ادامه می‌دهد و از همین‌رو محمدعمر داوودزی، نماینده ویژه رییس جمهور در امور اجماع منطقه‌یی صلح امروز به پاکستان رفت.

صبغت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه، در این باره گفت: «یکی از روسای وزارت امور خارجه در این سفر آقای داوودزی را همراهی می‌‎کند و یکی از مواردی که بسیار مهم است جلب توجه کشورهای منطقه برای صلح است.»

ملغاشدن نشست احتمالی طالبان و امریکا در قطر

در گزارش رویترز آمده است که این نشست از بهر اختلاف روی آجندای آن ملغا شده است. 

تصویر بندانگشتی

ساعاتی پس از گزارش در باره گفتگوی احتمالی نماینده‌گان امریکا و طالبان در قطر، خبرگزاری رویترز در گزارشی گفت که طالبان این نشست را رد کرده اند. 

در گزارش آمده است که این نشست از بهر اختلاف روی آجندای آن ملغا شده است. 

هرچند انتظار می‌رفت نماینده‌گان طالبان و امریکا به روزهای چهار شنبه وپنج شنبه همین هفته درشهر دوحه باردیگر باهم دیدار کنند؛ اما برخی ازمقام‌های طالبان به خبرگزاری رویترز گفته اند که این نشست به علت اختلاف نظرها میان دوطرف در بارۀ اجندای این نشست، ملغا شده است.

پیش ازاین یک نشست احتمالی درباره صلح افغانستان با حضور نماینده‌گان طالبان درهفته گذشته درجده نیز ملغا شده بود.

همزمان با این محمد عمر داووزدی نماینده ویژه رییس جمهوردر امور منطقه‌یی برای اجماع صلح دریک سفر چهار روزه، امروز به اسلام آباد رسیده است.

درحالی که انتظار می رفت پس از انکار طالبان از شرکت این گروه در نشست جده، دور تازه گفتگوها میان طالبان و امریکا فردا در قطر برگزار شود؛ اما برخی ازمقام‌های طالبان به خبرگزاری رویترز گفته اند که این نشست ازبهر اختلاف میان دوطرف روی اجندای آن ملغا شده است.

برخی ازکسانی که ازنشست دوحه آگاه استند می‌گویند که انتظار می‌رفت درآن نشست روی خروج نیروهای خارجی ازکشور وبیرون شدن نام‌های شماری از طالبان از فهرست سیاه و نیز آتش‌بس موقت بحثپ‌های جدی تر میان دوطرف انجام شوند.

نظرمحمد مطمن، آگاه امور سیاسی، گفت: «نشست ابوظبی کاملأ یک نشست ناکام بوده است، اما باز هم پاکستان و عربستان سعودی در تلاش از این بودند تا این نشست در عربستان برگزار شود و طالبان با حکومت افغانستان به گفتگوهای رو در رو بنشینند، اما طالبان ترجیه دادند تا در قطر با هیات امریکایی ببینند.»

در حالی که نشست جده نیز به علت آنچه که انکار طالبان از تاکید ریاض برای گفت گوهای رو در رو میان نماینده‌گان طالبان و نماینده‌گان حکومت هفته گذشته برگزار نشد.

عطاالله سلیم، معاون شورای عالی صلح، گفت: «این نشست طبعاً بین امریکایی‌ها تیم آقای خلیل‌زاد و طالبان برگزار خواهد شد. در اینجا شورای عالی صلح تا فعلا دعوت نشده و او نشست اصلآ به خاطر زمینه سازی است برای رسیدن به برگزاری گفتمان بین الافغانی.»
 
درهمین حال حکومت تلاش‌های صلح‌اش را ادامه می‌دهد و از همین‌رو محمدعمر داوودزی، نماینده ویژه رییس جمهور در امور اجماع منطقه‌یی صلح امروز به پاکستان رفت.

صبغت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه، در این باره گفت: «یکی از روسای وزارت امور خارجه در این سفر آقای داوودزی را همراهی می‌‎کند و یکی از مواردی که بسیار مهم است جلب توجه کشورهای منطقه برای صلح است.»

هم‌رسانی کنید