Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست کندهار در غیبت نور و باتور برگزار شد

پس از دو روز تأخیر، سرانجام نشست مخالفان سیاسی حکومت، بدون حضور عطا محمد نور و باتور دوستم امروز برگزار شد.

در این نشست، رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی، کسانی را در حکومت، به پیوند داشتن با شبکه های استخباراتی و هراس افگنان، در منطقه، متهم کرد.

آقای نبیل در این باره گفت: «در حکومت بعضی حلقه ها هستند که به با آی اس آی، با سپاه قدس (ایران) با استخبارات دیگر و با شبکه حقانی که هزاران غیرنظامی را در افغانستان کشته است، همراه با آن ها پشت پرده سخن دارند.»

انوارالحق احدی، یکی از برگزار کننده گان دیگر این نشست، با انتقاد از آنچه که فساد گسترده در حکومت می گوید، بر نیاز به آمدن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی تأکید می ورزد.

وی افزود: «دادگاه قضایی ما مستقل نیست، کمیسیون انتخابات ما مستقل نیست، حتا بانک ماه مستقل نیست، سارنوالی ما مستقل نیست.»

قرار بود این نشست با حضور عطامحمد نور، والی بلخ و باتور دوستم، سرپرست حزب جنبش ملی، به روز جمعه برگزار شود، اما هنگامی که این دو تن می خواستند از میدان هوایی مولانا جلال الدین بلخی به کندهار بروند، به هواپیمای شان اجازه پرواز داده نشد.

پس از آن ادارۀ هوانوردی ملکی در خبرنامه یی، علت این کار را مشکلات فنی در میدان هوایی کندهار عنوان کرد.

دفتر عطا محمد نور اما، آن چه را که بهانه جویی اداره هوانوردی می گوید ازعلت های حضور نیافتن آقای نور وهمراهانش در این نشست می گوید.

با این همه، بسیاری از شرکت کننده گان نشست کندهار، بر آوردن اصلاحات در حکومت تأکید کردند.

بشیر احمد ته ینج،  سخنگوی جنبش اسلامی گفت: «آیا برای اشرف غنی لازم نیست که همراه با معاون اولش که در ترکیه است، در بارۀ موضوعات صحبت کند.»

همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده گان نیز افزود: «هدف اصلی جمع شدن ما، این است که فساد به اوجش رسیده است، قانون تطبیق نمی شود.»

برگزار کننده گان نشست کندهار برنیاز به اصلاحات درهمه بخش های حکومت تأکید می ورزند. آنان می گویند که این فشارها را برحکومت با برگزاری نشست ها در بخش های گوناگون کشور ادامه خواهند داد.

نشست کندهار در غیبت نور و باتور برگزار شد

نشست سیاسیون مخالف حکومت، پس از سه روز تآخیر سرانجام امروز در نبود عطا محمدنور، والی بلخ و باتور دوستم، سرپرست حزب جنبش ملی، در کندهار برگزار شد.

تصویر بندانگشتی

پس از دو روز تأخیر، سرانجام نشست مخالفان سیاسی حکومت، بدون حضور عطا محمد نور و باتور دوستم امروز برگزار شد.

در این نشست، رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی، کسانی را در حکومت، به پیوند داشتن با شبکه های استخباراتی و هراس افگنان، در منطقه، متهم کرد.

آقای نبیل در این باره گفت: «در حکومت بعضی حلقه ها هستند که به با آی اس آی، با سپاه قدس (ایران) با استخبارات دیگر و با شبکه حقانی که هزاران غیرنظامی را در افغانستان کشته است، همراه با آن ها پشت پرده سخن دارند.»

انوارالحق احدی، یکی از برگزار کننده گان دیگر این نشست، با انتقاد از آنچه که فساد گسترده در حکومت می گوید، بر نیاز به آمدن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی تأکید می ورزد.

وی افزود: «دادگاه قضایی ما مستقل نیست، کمیسیون انتخابات ما مستقل نیست، حتا بانک ماه مستقل نیست، سارنوالی ما مستقل نیست.»

قرار بود این نشست با حضور عطامحمد نور، والی بلخ و باتور دوستم، سرپرست حزب جنبش ملی، به روز جمعه برگزار شود، اما هنگامی که این دو تن می خواستند از میدان هوایی مولانا جلال الدین بلخی به کندهار بروند، به هواپیمای شان اجازه پرواز داده نشد.

پس از آن ادارۀ هوانوردی ملکی در خبرنامه یی، علت این کار را مشکلات فنی در میدان هوایی کندهار عنوان کرد.

دفتر عطا محمد نور اما، آن چه را که بهانه جویی اداره هوانوردی می گوید ازعلت های حضور نیافتن آقای نور وهمراهانش در این نشست می گوید.

با این همه، بسیاری از شرکت کننده گان نشست کندهار، بر آوردن اصلاحات در حکومت تأکید کردند.

بشیر احمد ته ینج،  سخنگوی جنبش اسلامی گفت: «آیا برای اشرف غنی لازم نیست که همراه با معاون اولش که در ترکیه است، در بارۀ موضوعات صحبت کند.»

همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده گان نیز افزود: «هدف اصلی جمع شدن ما، این است که فساد به اوجش رسیده است، قانون تطبیق نمی شود.»

برگزار کننده گان نشست کندهار برنیاز به اصلاحات درهمه بخش های حکومت تأکید می ورزند. آنان می گویند که این فشارها را برحکومت با برگزاری نشست ها در بخش های گوناگون کشور ادامه خواهند داد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره