Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نظری کوتاه بر رویدادهای امنیتی در سال ۱۳۹۵

ربنیاد یافتههای سیگر یا بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در این سال حاکمیت‌ دولت به نزدیک به ۵۸ درصد  کاهش یافت و نیزمخالفان مسلح توانستند پیچیده ترین حمله‌های هراس افگنانه را در ولایت های کابل و کندهار انجام دهند.

وزارت دفاع ملی ادعا می کند که در این سال، بیش از ده هزار مخالف مسلح کشته شدند و نیز تلاش های آنان بخاطر به دست گرفتن چندین ولایت ناکام شده است.

۱۳۹۵ هجری خورشیدی جنجالی ترین سال برای نیروهای امنیتی بوده است.

دراین سال مخالفان مسلح بیش از ۲۳ هزار تحرک نظامی را انجام داده اند که در برابر آن نیروهای امنیتی بیش از سی و پنج هزار عملیات را انجام دادند.

هراس افگنان دراین سال، بیشتر فعالیت های شان را در ولایت هلمند، ارزگان، فراه، کندز، بغلان، فاریاب و لغمان متمرکز ساختند و توانستند تا نزدیکی های مرکزهای این ولایت ها خوشان را برسانند.

مجید آخنده زاه   عضو شورای ولایتی هلمند گفته است:"

عضو شورای ولایتی فاریاب گفته است:" ما شاهد بودیم که رئیس جمهور می گفتند که هیچ افغان از افغان دیگر برتر نیست، پس ما چرا تحت ظلم در اینجا زنده گی کنیم".

•    حمله بر ریاست رجال برجسته

•    حمله تهاجمی بر دانشگاه امریکایی

•    حمله در برابر دروازه وزارت دفاع ملی

•    حمله بر جنبش روشنایی

•    هدف قرار دادن بخش های اداری شورای ملی

•    حمله بر مدرسه باقرالعلوم

•    انفجار در مهمان خانه ولایت کندهار

•    هدف قرار دادن حوزه ششم پولیس درکابل

•    و حمله بر شفاخانه محمد داوود

از پیچیده ترین حمله های هراس افگنان در این سال بودند.

ادامه فعالیت های هراس افگنان در نزدیکی های مرکزهای چندین ولایت، هنوزهم میراث بدی نیروهای امنیتی برای سال آینده گفته می شوند.

هاشم الکوزی، عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس سنا گفته است:" اگر مدیریت نهادهای امنیتی مانند سال پیش باشد، این برای افغانان و مردم افغانستان بسیار یک کار خطرناک و بحران خواهد بود".

بربنیاد یافته های سیگر یا سرمفتش ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان، حاکمیت دولت با از دست دادن چند ولسوالی، از شصت و دو درصد به پنجاه و هشت درصد کاهش یافته است، اما وزارت دفاع ملی ادعا می کند که دولت افغانستان بر بیش از نود و نه درصد خاک کشور حاکمیت دارد، درحالیکه وزارت داخله این رقم را نود و پنج درصد می گوید.

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته است:" در واقعییت که برای نیروهای امنیتی یک سال مشکلی بود، بخاطری که دشمن آرزو داشت که با کار راهبردی، اهدافی را که داشتند به آن برسند. آنان می خواستند که جغرافیای افغانستان نمی بود".

نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امورداخله گفته است:" ما نگران سال ۱۳۹۶ نیستیم، چون بر بنیاد پلان ها و برنامه هایی را که ما طرح کرده ایم، با عملی شان حمله های هراس افگنان خنثی خواهند شد".

با این همه سال آینده، برای نیروهای امنیتی یک آزمون جدی دانسته می شود، هر چند تاکنون راهبرد نیروهای امنیتی برای جلوگیری از حمله های هراس افگنان همه گانی نشده است.

نظری کوتاه بر رویدادهای امنیتی در سال ۱۳۹۵

دراین سال مخالفان مسلح بیش از ۲۳ هزار تحرک نظامی را انجام داده اند که در برابر آن نیروهای امنیتی بیش از سی و پنج هزار عملیات را انجام دادند.

Thumbnail

ربنیاد یافتههای سیگر یا بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در این سال حاکمیت‌ دولت به نزدیک به ۵۸ درصد  کاهش یافت و نیزمخالفان مسلح توانستند پیچیده ترین حمله‌های هراس افگنانه را در ولایت های کابل و کندهار انجام دهند.

وزارت دفاع ملی ادعا می کند که در این سال، بیش از ده هزار مخالف مسلح کشته شدند و نیز تلاش های آنان بخاطر به دست گرفتن چندین ولایت ناکام شده است.

۱۳۹۵ هجری خورشیدی جنجالی ترین سال برای نیروهای امنیتی بوده است.

دراین سال مخالفان مسلح بیش از ۲۳ هزار تحرک نظامی را انجام داده اند که در برابر آن نیروهای امنیتی بیش از سی و پنج هزار عملیات را انجام دادند.

هراس افگنان دراین سال، بیشتر فعالیت های شان را در ولایت هلمند، ارزگان، فراه، کندز، بغلان، فاریاب و لغمان متمرکز ساختند و توانستند تا نزدیکی های مرکزهای این ولایت ها خوشان را برسانند.

مجید آخنده زاه   عضو شورای ولایتی هلمند گفته است:"

عضو شورای ولایتی فاریاب گفته است:" ما شاهد بودیم که رئیس جمهور می گفتند که هیچ افغان از افغان دیگر برتر نیست، پس ما چرا تحت ظلم در اینجا زنده گی کنیم".

•    حمله بر ریاست رجال برجسته

•    حمله تهاجمی بر دانشگاه امریکایی

•    حمله در برابر دروازه وزارت دفاع ملی

•    حمله بر جنبش روشنایی

•    هدف قرار دادن بخش های اداری شورای ملی

•    حمله بر مدرسه باقرالعلوم

•    انفجار در مهمان خانه ولایت کندهار

•    هدف قرار دادن حوزه ششم پولیس درکابل

•    و حمله بر شفاخانه محمد داوود

از پیچیده ترین حمله های هراس افگنان در این سال بودند.

ادامه فعالیت های هراس افگنان در نزدیکی های مرکزهای چندین ولایت، هنوزهم میراث بدی نیروهای امنیتی برای سال آینده گفته می شوند.

هاشم الکوزی، عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس سنا گفته است:" اگر مدیریت نهادهای امنیتی مانند سال پیش باشد، این برای افغانان و مردم افغانستان بسیار یک کار خطرناک و بحران خواهد بود".

بربنیاد یافته های سیگر یا سرمفتش ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان، حاکمیت دولت با از دست دادن چند ولسوالی، از شصت و دو درصد به پنجاه و هشت درصد کاهش یافته است، اما وزارت دفاع ملی ادعا می کند که دولت افغانستان بر بیش از نود و نه درصد خاک کشور حاکمیت دارد، درحالیکه وزارت داخله این رقم را نود و پنج درصد می گوید.

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته است:" در واقعییت که برای نیروهای امنیتی یک سال مشکلی بود، بخاطری که دشمن آرزو داشت که با کار راهبردی، اهدافی را که داشتند به آن برسند. آنان می خواستند که جغرافیای افغانستان نمی بود".

نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امورداخله گفته است:" ما نگران سال ۱۳۹۶ نیستیم، چون بر بنیاد پلان ها و برنامه هایی را که ما طرح کرده ایم، با عملی شان حمله های هراس افگنان خنثی خواهند شد".

با این همه سال آینده، برای نیروهای امنیتی یک آزمون جدی دانسته می شود، هر چند تاکنون راهبرد نیروهای امنیتی برای جلوگیری از حمله های هراس افگنان همه گانی نشده است.

هم‌رسانی کنید