تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نمایش پیامدهای مهاجرت‏‎های غیرقانونی روی دیوارهای سمنتی کابل

جویل بیت، يک عکاس هالندی بیش از پنجاه عکس را به منظور بازتاب مهاجرت‎های غیرقانونی و چالش‎های برخاسته از آن، بر دیوارهای سمنتی در مرکز شهر کابل به نمایش گذاشت.

این عکس‎ها قصه‎های جوانانی استند که کشور را به گونۀ غیرقانونی ترک می کنند و به امید آیندۀ بهتر به کشورهای خارجی می روند.

جویل بیت، عکاس این مجموعه در این باره می‏گوید: «زمستان سال گذشته در سربستان بودم، جایی که دو ماه مهاجران افغان در انبارها و در هوای سرد زیر چادرها به سر می بردند. بسیاری از آنان بیمار شده بودند.»

امید شریفی، بنیان گذار گروه هنر سالار نیز می افزاید: «تمامی تصویرها در لندن چاپ شدند و به کابل انتقال داده شدند تا مردم ما از نزدیک تجریه مهاجرت های غیرقانوی شهروندان ما را تماشا کنند.»

گذشته از مشقت ‏های مالی، این عکس ‏ها داستان ‏های جوانانی را نشان می ‏دهند که در مسیر رسیدن به کشورهای رویایی شان، خطرهای غرق شدن در آب ها، آزار و اذیت و بازداشت از سوی مرزبانان کشورهای غربی را به جان قبول می کنند.

این عکس‎ها را جویل بیت در درازای  پنج سال گرفته ثبت کرده و در لندن به چاپ رسانده است.

آمارها نشان می دهند که در نزدیک به سه سال پسین، کم ازکم سه صد هزار تن از شهروندان کشور بدلیل افزایش ناامنی‎ها و نبود کار به کشورهای اروپایی رفته اند. اما شماری از آنان در مسیر راه ناپدید گشتند، شماری هم در آب‎ها غرق شدند و شماری نیز اخراج شدند.

نمایش پیامدهای مهاجرت‏‎های غیرقانونی روی دیوارهای سمنتی کابل

جویل بیت، این عکس‎ها را در درازای  پنج سال ثبت کرده و در لندن چاپ کرده است. در بسیاری از این عکس‎ها دیده می‎شود که مهاجران افغان در مسیر راه کشورهای غربی، با مشقت هایی زیادی روبرو استند.

تصویر بندانگشتی

جویل بیت، يک عکاس هالندی بیش از پنجاه عکس را به منظور بازتاب مهاجرت‎های غیرقانونی و چالش‎های برخاسته از آن، بر دیوارهای سمنتی در مرکز شهر کابل به نمایش گذاشت.

این عکس‎ها قصه‎های جوانانی استند که کشور را به گونۀ غیرقانونی ترک می کنند و به امید آیندۀ بهتر به کشورهای خارجی می روند.

جویل بیت، عکاس این مجموعه در این باره می‏گوید: «زمستان سال گذشته در سربستان بودم، جایی که دو ماه مهاجران افغان در انبارها و در هوای سرد زیر چادرها به سر می بردند. بسیاری از آنان بیمار شده بودند.»

امید شریفی، بنیان گذار گروه هنر سالار نیز می افزاید: «تمامی تصویرها در لندن چاپ شدند و به کابل انتقال داده شدند تا مردم ما از نزدیک تجریه مهاجرت های غیرقانوی شهروندان ما را تماشا کنند.»

گذشته از مشقت ‏های مالی، این عکس ‏ها داستان ‏های جوانانی را نشان می ‏دهند که در مسیر رسیدن به کشورهای رویایی شان، خطرهای غرق شدن در آب ها، آزار و اذیت و بازداشت از سوی مرزبانان کشورهای غربی را به جان قبول می کنند.

این عکس‎ها را جویل بیت در درازای  پنج سال گرفته ثبت کرده و در لندن به چاپ رسانده است.

آمارها نشان می دهند که در نزدیک به سه سال پسین، کم ازکم سه صد هزار تن از شهروندان کشور بدلیل افزایش ناامنی‎ها و نبود کار به کشورهای اروپایی رفته اند. اما شماری از آنان در مسیر راه ناپدید گشتند، شماری هم در آب‎ها غرق شدند و شماری نیز اخراج شدند.

هم‌رسانی کنید