Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نور: عبدالله در سخنانش به پرسش‌هایم پاسخ نداشت

آقای نور میگوید که عبدالله در سخنان اخیرش به پرسش‌های او پاسخی نداشته‌است. او با کنایه میگوید که کشیدن دندان کار پزشک متخصص است، اما کوبیدن مشت برسر زورگوی، کار قهرمانان است.

تنش‎ها میان نور که رییس اجرایی جمعیت اسلامی نیز است، پس‌از آن با رهبران حکومت اوج گرفتند که نزدیک به دوهفته پیش ریاست‌جمهوری فردی دیگری را به‌نام مهندس داوود، جاگزین آقای نور به‌حیث والی بلخ، معرفی کرد.

به روز دوشنبه، آقای عبدالله در بارۀ اظهارات که ازسوی آقای نور به روز شنبه صورت گرفته بود، واکنش نشان داد و گفت که او ۱۵ روز پیش موافقت کرده بود که رییس‌جمهور استعفانامۀ پیشنهادی نور را امضا کند.

آقای عبدالله که در نشست شورای وزیران سخن می‌زد، بیان داشت که نخست با کناره‌‌گیری آقای نور مخالف بود؛ اما به گفتۀ او، وضعیت به‌‌جایی رسید که با این تصمیم موافقت کرد.

به گفتۀ رییس اجراییه، رهبری جمعیت اسلامی نیز با این کار، موافقت کرده‌است.

او می‌گوید که در گفت‌وگوهای نور با رییس‌جمهور غنی، نقشی نداشته‌است و نتیجۀ این گفت‌وگوها، مربوط به این دو است.

او همچنان ادعای آقای نور را در بارۀ نقش داشتن‌اش در تشکیل کابینۀ حکومت وحدت ملی، رد می‌کند و می‌گوید که تنها خودش در این باره با تیم آقای غنی، گفت‌وگو کرده بود.

این گفته‌ها در حالی ابراز می‌شوند که دو روز پیش آقای نور، عبدالله را مار آستین خواند و گفت که رییس اجراییه برای کناره‌گیری او ۷۰ تا ۸۰ درصد تلاش کرده‌است.

آقای نور گفته بود که هیچ‌کسی او را از ولایت بلخ کنار زده نمی‎تواند و اگر رهبری حزب جمعیت اسلامی در این باره تصمیم بگیرد، به آن احترام خواهد گذاشت.

به باور او، ارگ و سپیدار، از حضور جامعۀ جهانی در افغانستان استفاده سو می‌کنند و در تلاش تصفیه حساب‌های شخصی با رهبران جهادی و سیاست‌مداران در کشور استند.

او در این باره گفت: «شما (رییس‎جمهور و رییس اجراییه) برای تحقق خواسته‌های غیرمؤجه و غیراخلاقی‌تان از حضور جامعۀ جهانی، سوءاستفاده نکنید و کسی را تهدید نکنید. آنان (جامعۀ جهانی) خود را در برابر مردم قرار نمی‌دهند.»

نور: عبدالله در سخنانش به پرسش‌هایم پاسخ نداشت

عطامحمد نور، والی برکنارشده ازسوی رییس‌جمهور غنی، هشدار می‎دهد که زور را به عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت، نشان خواهد داد.

Thumbnail

آقای نور میگوید که عبدالله در سخنان اخیرش به پرسش‌های او پاسخی نداشته‌است. او با کنایه میگوید که کشیدن دندان کار پزشک متخصص است، اما کوبیدن مشت برسر زورگوی، کار قهرمانان است.

تنش‎ها میان نور که رییس اجرایی جمعیت اسلامی نیز است، پس‌از آن با رهبران حکومت اوج گرفتند که نزدیک به دوهفته پیش ریاست‌جمهوری فردی دیگری را به‌نام مهندس داوود، جاگزین آقای نور به‌حیث والی بلخ، معرفی کرد.

به روز دوشنبه، آقای عبدالله در بارۀ اظهارات که ازسوی آقای نور به روز شنبه صورت گرفته بود، واکنش نشان داد و گفت که او ۱۵ روز پیش موافقت کرده بود که رییس‌جمهور استعفانامۀ پیشنهادی نور را امضا کند.

آقای عبدالله که در نشست شورای وزیران سخن می‌زد، بیان داشت که نخست با کناره‌‌گیری آقای نور مخالف بود؛ اما به گفتۀ او، وضعیت به‌‌جایی رسید که با این تصمیم موافقت کرد.

به گفتۀ رییس اجراییه، رهبری جمعیت اسلامی نیز با این کار، موافقت کرده‌است.

او می‌گوید که در گفت‌وگوهای نور با رییس‌جمهور غنی، نقشی نداشته‌است و نتیجۀ این گفت‌وگوها، مربوط به این دو است.

او همچنان ادعای آقای نور را در بارۀ نقش داشتن‌اش در تشکیل کابینۀ حکومت وحدت ملی، رد می‌کند و می‌گوید که تنها خودش در این باره با تیم آقای غنی، گفت‌وگو کرده بود.

این گفته‌ها در حالی ابراز می‌شوند که دو روز پیش آقای نور، عبدالله را مار آستین خواند و گفت که رییس اجراییه برای کناره‌گیری او ۷۰ تا ۸۰ درصد تلاش کرده‌است.

آقای نور گفته بود که هیچ‌کسی او را از ولایت بلخ کنار زده نمی‎تواند و اگر رهبری حزب جمعیت اسلامی در این باره تصمیم بگیرد، به آن احترام خواهد گذاشت.

به باور او، ارگ و سپیدار، از حضور جامعۀ جهانی در افغانستان استفاده سو می‌کنند و در تلاش تصفیه حساب‌های شخصی با رهبران جهادی و سیاست‌مداران در کشور استند.

او در این باره گفت: «شما (رییس‎جمهور و رییس اجراییه) برای تحقق خواسته‌های غیرمؤجه و غیراخلاقی‌تان از حضور جامعۀ جهانی، سوءاستفاده نکنید و کسی را تهدید نکنید. آنان (جامعۀ جهانی) خود را در برابر مردم قرار نمی‌دهند.»

هم‌رسانی کنید