Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی عفو بین‎الملل ازاخراج افغان‌های بیشتر ازکشورهای اروپایی

بربنیاد این گزارش، بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶، رقم بازگشت کننده‌گان افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان، تقریبأ سه برابر شده و از ۳ هزار و ۲۹۰ تن، به ۹ هزار و ۴۶۰ تن بلند رفته است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که درگام نخست درحدود ده هزارافغان ازکشورهای اروپایی، اخراج خواهند شد.

در گزارش آمده که شمار بیشتر کسانی که به افغانستان برگشته‌اند، با خطر آمدم ربایی و مرگ به خاطر ادامۀ جنگ در این کشور، رو به‌‎رو می‌باشند.

گزارش می‎افزاید: "حکومت‌های اروپایی برای اخراج پناهجویان فشار وارد می‌کنند و آنانی که کشور شان را به خاطر خشونت‌ها ترک کرده‌اند، می‌فرستند."

در ادامه گزارش آمده، کسانی که تاکنون به کشور شان فرستاده شده‌اند، به شمول کودکان و جوانان می‎باشند.

حوریه مصدق، محقق بخش افغانستان سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش می‎گوید: "این اخراج‌ها خلاف قوانین بین‌المللی است و باید به گونۀ فوری، متوقف شوند. همان کشورهای اروپایی که خواستار آینده بهتر برای افغان‌ها بودند و از آنها حمایت کردند، امید شان را اکنون از دست داده‌اند و آنان را درکشور شان تنها می‌گذارند که اکنون بیشتر خطرناک‎تر از زمان است که آنها از کشور شان فرار کرده بودند."

بربنیاد گزارش اخیر سازمان ملل، ۱۱ هزار افغان درنتیجۀ خشونت‌ها درسال ۲۰۱۶ میلادی در افغانستان کشته و یا زخمی شده‌اند که یک حصۀ آن را، کودکان می‌سازند. 

در گزارش اضافه شده که درهنگامی تهیه این گزارش، محققان سازمان عفو بین‎الملل با ۱۸ تن از مردان، زنان و کودکانی که به گونۀ اجباری به کشورشان فرستاده شده‎اند، گفت‌وگو و این گزارش تهیه شده است.

 

نگرانی عفو بین‎الملل ازاخراج افغان‌های بیشتر ازکشورهای اروپایی

سازمان عفو بین‌الملل، در گزارش تازه‌اش  می‌گوید که حکومت‌های اروپایی، آگاهانه خطراتی را که بازگشت کننده‌گان با آن درافغانستان روبه‌رو استند، نادیده گرفته و اتحادیۀ اروپا به شدت حکومت افغانستان را تحت فشار قرار می‌دهد تا رقم بزرگ برگشت کننده‌گان را، بپذیرد.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد این گزارش، بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶، رقم بازگشت کننده‌گان افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان، تقریبأ سه برابر شده و از ۳ هزار و ۲۹۰ تن، به ۹ هزار و ۴۶۰ تن بلند رفته است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که درگام نخست درحدود ده هزارافغان ازکشورهای اروپایی، اخراج خواهند شد.

در گزارش آمده که شمار بیشتر کسانی که به افغانستان برگشته‌اند، با خطر آمدم ربایی و مرگ به خاطر ادامۀ جنگ در این کشور، رو به‌‎رو می‌باشند.

گزارش می‎افزاید: "حکومت‌های اروپایی برای اخراج پناهجویان فشار وارد می‌کنند و آنانی که کشور شان را به خاطر خشونت‌ها ترک کرده‌اند، می‌فرستند."

در ادامه گزارش آمده، کسانی که تاکنون به کشور شان فرستاده شده‌اند، به شمول کودکان و جوانان می‎باشند.

حوریه مصدق، محقق بخش افغانستان سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش می‎گوید: "این اخراج‌ها خلاف قوانین بین‌المللی است و باید به گونۀ فوری، متوقف شوند. همان کشورهای اروپایی که خواستار آینده بهتر برای افغان‌ها بودند و از آنها حمایت کردند، امید شان را اکنون از دست داده‌اند و آنان را درکشور شان تنها می‌گذارند که اکنون بیشتر خطرناک‎تر از زمان است که آنها از کشور شان فرار کرده بودند."

بربنیاد گزارش اخیر سازمان ملل، ۱۱ هزار افغان درنتیجۀ خشونت‌ها درسال ۲۰۱۶ میلادی در افغانستان کشته و یا زخمی شده‌اند که یک حصۀ آن را، کودکان می‌سازند. 

در گزارش اضافه شده که درهنگامی تهیه این گزارش، محققان سازمان عفو بین‎الملل با ۱۸ تن از مردان، زنان و کودکانی که به گونۀ اجباری به کشورشان فرستاده شده‎اند، گفت‌وگو و این گزارش تهیه شده است.

 

هم‌رسانی کنید