Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

والی کنر: پاکستان از گروه داعش در این ولایت پشتیبانی می‌کند

وحید الله کلیمزی، والی کنر ادعا می‎کند که در حدود یک‎هزار داعشی در این ولایت با پشتیبانی پاکستان فعالیت می‎کنند.

آقای کلیمزی می‎گوید که پس از شکست داعش در چندین بخش ولایت ننگرهار، این گروه فعالیت هایش را در ولایت کنر گسترش داده است.

والی کنر، با ابراز نگرانی از فعالیت‎های داعش در این ولایت، می‎افزاید که این گروه، در پهلوی تبلیغات پیکارهایش را نیز در این ولایت آغاز کرده است.

والی کنر می‎گوید: «پس از سرکوب شدن این گروه در ننگرهار، شماری از این جنگجویان به کنر آمدند. در ولسوالی‎های چپه دره، مانوگی، وته پور، چوکی و نورگل و در مناطق دور دست جنگجویان داعش حضور دارند، اما کدام مرکز مشخص ندارند و کدام حملات تهاجمی نیز انجام نداده اند و به اساس معلومات استخبارات ما کم و بیش یک هزار جنگجوی داعش در کنر حضور دارند.»

درهمین حال، جمعه گل همت، فرمانده پولیس ولایت کنر نیز از آن چه که همکاری استخبارات پاکستان با گروه داعش می‎گوید ابراز نگرانی می‎کند.

آقای همت می‎افزاید: «از آنسوی خط فرضی دیورند ادارۀ آی اس آی و نظامیان پاکستانی به شکل بسیار بی شرمانه، گروه های مثل شبکه حقانی، لشکر جنهگوی، لشکر طیبه را زیر بیرق داعش فرستادند تا وضعیت را در کنر ناامن بسازند، اما ما الحمدالله تمام برنامه های شان را با خاک یکسان نموده ایم و به اطمینان برایتان گفته می توانم که گروه ترورستی در کنر سرکوب شده اند.»

ازسویی هم، شماری از باشنده‌گان ولایت کنر از حکومت می خواهند تا جلو گسترش فعالیت‎های داعشیان را در این ولایت بگیرد.

اسرار احمد، باشندۀ ولایت کنر اظهار می‎دارد: «به حکومت مرکزی ما گفته ایم که داعش تبلیغات شان را آغاز کرده اند، نفوذ کرده اند و شما روی این مسله غور نمایید.»

ننگرهار و کنر از جمله ولایت‎های شرقی اند که داعش در آن‎جا فعالیت گسترده دارد.

والی کنر: پاکستان از گروه داعش در این ولایت پشتیبانی می‌کند

باشنده‎گان ولایت کنر می‎گویند که پس از آنکه جنگجویان داعش از بخش‎هایی ولایت ننگرهار رانده شدند، آنان اکنون فعالیت‏های شان را در ولایت کنر آغاز کرده اند.

تصویر بندانگشتی

وحید الله کلیمزی، والی کنر ادعا می‎کند که در حدود یک‎هزار داعشی در این ولایت با پشتیبانی پاکستان فعالیت می‎کنند.

آقای کلیمزی می‎گوید که پس از شکست داعش در چندین بخش ولایت ننگرهار، این گروه فعالیت هایش را در ولایت کنر گسترش داده است.

والی کنر، با ابراز نگرانی از فعالیت‎های داعش در این ولایت، می‎افزاید که این گروه، در پهلوی تبلیغات پیکارهایش را نیز در این ولایت آغاز کرده است.

والی کنر می‎گوید: «پس از سرکوب شدن این گروه در ننگرهار، شماری از این جنگجویان به کنر آمدند. در ولسوالی‎های چپه دره، مانوگی، وته پور، چوکی و نورگل و در مناطق دور دست جنگجویان داعش حضور دارند، اما کدام مرکز مشخص ندارند و کدام حملات تهاجمی نیز انجام نداده اند و به اساس معلومات استخبارات ما کم و بیش یک هزار جنگجوی داعش در کنر حضور دارند.»

درهمین حال، جمعه گل همت، فرمانده پولیس ولایت کنر نیز از آن چه که همکاری استخبارات پاکستان با گروه داعش می‎گوید ابراز نگرانی می‎کند.

آقای همت می‎افزاید: «از آنسوی خط فرضی دیورند ادارۀ آی اس آی و نظامیان پاکستانی به شکل بسیار بی شرمانه، گروه های مثل شبکه حقانی، لشکر جنهگوی، لشکر طیبه را زیر بیرق داعش فرستادند تا وضعیت را در کنر ناامن بسازند، اما ما الحمدالله تمام برنامه های شان را با خاک یکسان نموده ایم و به اطمینان برایتان گفته می توانم که گروه ترورستی در کنر سرکوب شده اند.»

ازسویی هم، شماری از باشنده‌گان ولایت کنر از حکومت می خواهند تا جلو گسترش فعالیت‎های داعشیان را در این ولایت بگیرد.

اسرار احمد، باشندۀ ولایت کنر اظهار می‎دارد: «به حکومت مرکزی ما گفته ایم که داعش تبلیغات شان را آغاز کرده اند، نفوذ کرده اند و شما روی این مسله غور نمایید.»

ننگرهار و کنر از جمله ولایت‎های شرقی اند که داعش در آن‎جا فعالیت گسترده دارد.

هم‌رسانی کنید