Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکنش‌ها در برابر افزایش تنخواه اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی

افزایش یکصد هزار افغانی در تنخواه اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، با انتقادهای تندی رو به رو شده است.

دیده بان شفافیت افغانستان و نهادهای ناظر انتخاباتی روزدوشنبه (۳۰سرطان) گفته اند که تایید پیشنهاد افزایش تنخواه اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی رییس جمهور پرسش برانگیز است.

ناصر تیموری، پژوهشگر دیده بان شفافیت افغانستان گفت: «این گونه درخواست‌ها از سوی این نهادها، بیانگر ضعف استقلالیت در این نهادهاست و تایید و تصویب آن از سوی قوی اجراییه و رییس جمهور عدم احترام به استقلالیت این نهادها است.»

ریاست جمهوری در این باره چیزی نمی‌گوید، اما شهروندان کشور می‌گویند کسانی که سرنوشت کشور را با برگزاری یکی ازبدترین انتخابات‌های جهان به بحران رو به رو ساختند به جای مکافات باید مجازات شوند.

سند که طلوع‌نیوز به آن دست یافته است نشان می‌دهد که، رییس جمهور غنی در روز پانزدهم ماه سرطان پیشنهاد کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی را درباره افزایش صد هزار افغانی در تنخواه اعضای این کمیسیون تایید کرده است.

وزیر آقا، باشنده کابل، گفت: «برای این که به یک شهروند ما یک لقمه نان پیدا کند؛ میرود بر یک کمیشنر یک صد هزار معاش اضافه می کند. او کمیشنری که انتخابات را به بحران بردند.»

شاه محمد، باشنده کابل، گفت: «بر کمیشنران خاین یک صد یک صد هزار معاش اضافه داده و این شرم است بر یک رییس جمهور.»

پیش ازاین رییس جمهور به روز یازدهم ماه جوزا نیز پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات را در باره افزایش صد هزار افغانی در تنخواه اعضای این کمیسیون تایید کرده است.

سید عظیم کبرزانی، مجلس نماینده‌گان، گفت: «معاش معلمین ما کم است و ما مشکلات اقتصادی داریم و خواهشمندیم تا رییس جمهور حاتم بخشی را بس کنند.»

در همین حال، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان افزایش تنخواه اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را پرسش برانگیز می‌دانند.

یوسف رشید، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، گفت: «این روحیه و تصمیم پرسش برانگیز است و من نمی‌دانم که از کدام کار شان رییس جمهور تقدیر کرده است. اگر از این دلیل نشت گرفته باشد که اصل مکافات و مجازات باشد. خوب است که از یک طریق شفاف باشد.»

اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی سال پار از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برگزیده شدند. اما شهروندان کشور انتقاد می‌کنند که ناکارایی این کمیسیون‌ها جنجال‌های انتخاباتی را به بار آورد و کشور را به بحران برد.

واکنش‌ها در برابر افزایش تنخواه اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی

نهادهای ناظر انتخاباتی تایید پیشنهاد افزایش تنخواه اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی رییس جمهور را پرسش برانگیز می‌دانند.

Thumbnail

افزایش یکصد هزار افغانی در تنخواه اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، با انتقادهای تندی رو به رو شده است.

دیده بان شفافیت افغانستان و نهادهای ناظر انتخاباتی روزدوشنبه (۳۰سرطان) گفته اند که تایید پیشنهاد افزایش تنخواه اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی رییس جمهور پرسش برانگیز است.

ناصر تیموری، پژوهشگر دیده بان شفافیت افغانستان گفت: «این گونه درخواست‌ها از سوی این نهادها، بیانگر ضعف استقلالیت در این نهادهاست و تایید و تصویب آن از سوی قوی اجراییه و رییس جمهور عدم احترام به استقلالیت این نهادها است.»

ریاست جمهوری در این باره چیزی نمی‌گوید، اما شهروندان کشور می‌گویند کسانی که سرنوشت کشور را با برگزاری یکی ازبدترین انتخابات‌های جهان به بحران رو به رو ساختند به جای مکافات باید مجازات شوند.

سند که طلوع‌نیوز به آن دست یافته است نشان می‌دهد که، رییس جمهور غنی در روز پانزدهم ماه سرطان پیشنهاد کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی را درباره افزایش صد هزار افغانی در تنخواه اعضای این کمیسیون تایید کرده است.

وزیر آقا، باشنده کابل، گفت: «برای این که به یک شهروند ما یک لقمه نان پیدا کند؛ میرود بر یک کمیشنر یک صد هزار معاش اضافه می کند. او کمیشنری که انتخابات را به بحران بردند.»

شاه محمد، باشنده کابل، گفت: «بر کمیشنران خاین یک صد یک صد هزار معاش اضافه داده و این شرم است بر یک رییس جمهور.»

پیش ازاین رییس جمهور به روز یازدهم ماه جوزا نیز پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات را در باره افزایش صد هزار افغانی در تنخواه اعضای این کمیسیون تایید کرده است.

سید عظیم کبرزانی، مجلس نماینده‌گان، گفت: «معاش معلمین ما کم است و ما مشکلات اقتصادی داریم و خواهشمندیم تا رییس جمهور حاتم بخشی را بس کنند.»

در همین حال، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان افزایش تنخواه اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را پرسش برانگیز می‌دانند.

یوسف رشید، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، گفت: «این روحیه و تصمیم پرسش برانگیز است و من نمی‌دانم که از کدام کار شان رییس جمهور تقدیر کرده است. اگر از این دلیل نشت گرفته باشد که اصل مکافات و مجازات باشد. خوب است که از یک طریق شفاف باشد.»

اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی سال پار از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برگزیده شدند. اما شهروندان کشور انتقاد می‌کنند که ناکارایی این کمیسیون‌ها جنجال‌های انتخاباتی را به بار آورد و کشور را به بحران برد.

هم‌رسانی کنید