Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پارک‌های صنعتی اگر از فلتر تصفیه دود کار نگیرند جریمه خواهند شد

ادارۀ ملی نگهداری از محیط زیست، می‌گوید که عامل نود درصد آلوده‌گی هوا در کشور سکتورهای ترانسپورت، انرژی و فعالیت‌های صنعتی استند.

شاه زمان میوندی، رییس این اداره که امروز پنج‌شنبه در مراسم گرامی‌داشت از روز جهانی هوای پاک، سخن می‌زد به مالکان پارک‌های صنعتی و شرکت‌ها هشدار داد که اگر از فلتر تصفیه دود و فن‌آوری نوین کار نگیرند جریمه می‌شوند و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

بررسی‌های ادارۀ ملی نگهداری از محیط زیست نشان می‌دهند که عامل ۳۰درصد آلوده‌گی هوا در کابل و شهرهای بزرگ دیگر کشور بخش‌های مسکونی، ۲۵درصد تردد وسایط نقلیه، ۲۰درصد فعالیت‌های صنعتی، ۱۵درصد جاده‌ها و کوچه‌های اسفالت ناشده و عامل ده درصد دیگر آن در فصل سرما، دود جنراتورها، حمام‌ها، سقابه‌ها، خبازی‌ها، قنادی‌ها، هتل‌ها، رستورانت‌ها و سوخت پلاستیک، تایر و کفش کهنه در بخش‌های رهایشی غیرپلانی استند.

شاه زمان میوندی در این باره افزود: «یک بار دیگر تقاضای جدی می‌کنم تا در زمینۀ نصب فلتر تصفیه دود، انقتال تکنالوژی‌‎های پاک و استفاده از مواد انرژی‌های پاک تلاش نموده سهم بارز شان را در امر مبارزه با آلوده‌گی هوا ایفا کنند؛ در غیر آن ادارات حکومتی ناگزیر می‌شوند از قیودات و جریمه‌ها و معرفی به مراجع عدلی و قضایی استفاده کنند.»

در همین حال، سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور نیز که در نشست امروز شرکت کرده بود، از نهادهای مسؤول در کار مبارزه با کاهش آلوده‌گی هوا خواست که مسؤولانه و قاطع برخورد کنند: «محیط زیست و خدمات محیط زیستی، یک کالای تجملی نیست، یک چیز وارداتی برای ما نیست؛ محیط زیست ضرورت زنده‌گی انسان‌ها است.»

آلوده‌گی هوا و فعالیت‌‎های دودزایی در جهان سالانه عامل مرگ هفت میلیون انسان دانسته می‌شود.

در میان شهرهای پرجمعیت در جنوب آسیا، کابل نیز یکی از آلوده‌ترین شهرها از نگاه هوا و محیط زیست شناخته می‌شود.

همه ساله با رسیدن فصل سرما، باشنده‌گان کابل با هوای آلودۀ کشنده روبه‌رو می‌شوند. هرچند زمستان پار، نهادهای مسؤول در کار مبارزه با کاهش آلوده‌گی هوا و محیط زیست کارهای عملی را انجام دادند، اما به گفتۀ معاون دوم رییس‌جمهور این تلاش‌ها بسنده نیستند.

پارک‌های صنعتی اگر از فلتر تصفیه دود کار نگیرند جریمه خواهند شد

در میان شهرهای پرجمعیت در جنوب آسیا، کابل نیز یکی از آلوده‌ترین شهرها از نگاه هوا و محیط زیست شناخته می‌شود.

تصویر بندانگشتی

ادارۀ ملی نگهداری از محیط زیست، می‌گوید که عامل نود درصد آلوده‌گی هوا در کشور سکتورهای ترانسپورت، انرژی و فعالیت‌های صنعتی استند.

شاه زمان میوندی، رییس این اداره که امروز پنج‌شنبه در مراسم گرامی‌داشت از روز جهانی هوای پاک، سخن می‌زد به مالکان پارک‌های صنعتی و شرکت‌ها هشدار داد که اگر از فلتر تصفیه دود و فن‌آوری نوین کار نگیرند جریمه می‌شوند و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

بررسی‌های ادارۀ ملی نگهداری از محیط زیست نشان می‌دهند که عامل ۳۰درصد آلوده‌گی هوا در کابل و شهرهای بزرگ دیگر کشور بخش‌های مسکونی، ۲۵درصد تردد وسایط نقلیه، ۲۰درصد فعالیت‌های صنعتی، ۱۵درصد جاده‌ها و کوچه‌های اسفالت ناشده و عامل ده درصد دیگر آن در فصل سرما، دود جنراتورها، حمام‌ها، سقابه‌ها، خبازی‌ها، قنادی‌ها، هتل‌ها، رستورانت‌ها و سوخت پلاستیک، تایر و کفش کهنه در بخش‌های رهایشی غیرپلانی استند.

شاه زمان میوندی در این باره افزود: «یک بار دیگر تقاضای جدی می‌کنم تا در زمینۀ نصب فلتر تصفیه دود، انقتال تکنالوژی‌‎های پاک و استفاده از مواد انرژی‌های پاک تلاش نموده سهم بارز شان را در امر مبارزه با آلوده‌گی هوا ایفا کنند؛ در غیر آن ادارات حکومتی ناگزیر می‌شوند از قیودات و جریمه‌ها و معرفی به مراجع عدلی و قضایی استفاده کنند.»

در همین حال، سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور نیز که در نشست امروز شرکت کرده بود، از نهادهای مسؤول در کار مبارزه با کاهش آلوده‌گی هوا خواست که مسؤولانه و قاطع برخورد کنند: «محیط زیست و خدمات محیط زیستی، یک کالای تجملی نیست، یک چیز وارداتی برای ما نیست؛ محیط زیست ضرورت زنده‌گی انسان‌ها است.»

آلوده‌گی هوا و فعالیت‌‎های دودزایی در جهان سالانه عامل مرگ هفت میلیون انسان دانسته می‌شود.

در میان شهرهای پرجمعیت در جنوب آسیا، کابل نیز یکی از آلوده‌ترین شهرها از نگاه هوا و محیط زیست شناخته می‌شود.

همه ساله با رسیدن فصل سرما، باشنده‌گان کابل با هوای آلودۀ کشنده روبه‌رو می‌شوند. هرچند زمستان پار، نهادهای مسؤول در کار مبارزه با کاهش آلوده‌گی هوا و محیط زیست کارهای عملی را انجام دادند، اما به گفتۀ معاون دوم رییس‌جمهور این تلاش‌ها بسنده نیستند.

هم‌رسانی کنید