تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پرسش‌ها از تأخیر در برگشت دوستم به کابل

دوازده روز از مراسم اعطای رتبه مارشالی و نیز در حدود دوماه از فرمان رییس جمهور درباره این رتبه به عبدالرشید دوستم می گذرد ، اما مارشال دوستم که بربنیاد توافق سیاسی عضو شورای امنیت ملی  و عضو شورای عالی دولتی است، به کابل نیامده است.

ارگ، سپیدار و نیز نزدیکان آقای دوستم در باره این که چرا مارشال دوستم به کابل نیامده است چیزی نمی‌گویند اما شماری از سیاست گران ادامه اختلاف‌ها میان رهبران حکومت را از علت‌های عملی نشدن فرمان رییس جمهور می‌گویند.

قاضی عبدالرحیم، عضو پیشین مجلس نماینده گان، گفت: «وقتی آقای دوستم در سطح کل نظامیان کشور مارشال کشور شناخته شده توسط فرمان رییس جمهور باید مطابق به قوانین نظامی باید جایگاه اش بوده باشد.»

در این میان گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی ، رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه را به خودخواهی و بی پروایی در برابر مشکلات مردم متهم می سازد ومی گوید که این دو توان کار باهم را ندارند.

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، گفت: «این ها نمی توانند در کنار هم کار کنند، مستهیل است بتوانند یکدیگرخود را تحمل کنند، مستهیل است بتوانند در تقسیم قدرت به نزاع نپردازند.»

در حدود دونیم ماه از توافق سیاسی برای ایجاد حکومت تازه میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله سپری می شود اما تاکنون از اعلام کابینه نیز خبری نیست.

طارق فرهادی، مشاور پیشین ریاست جمهوری، گفت: «شایسته سالاری مطرح نیست و این به حالتی می ماند به یک گردابی که ملت در این گرداب با این ها گیرمانده است.»

ارگ، سپیدار و نزدیکان آقای دوستم در باره حضورنیافتن مارشال دوستم به کابل چیزی نمی گویند اما سخنگوی عبدالله عبدالله می گوید که به تا دو روز دیگر اعضای کابینه اعلام خواهد شد. 

فریدون خوزون، سخنگوی عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه، گفت: «بحث ها در حال نهایی شدن است و به زودی اعضای باقی مانده کابینه به ویژه بخش جریان ما رسمن اعلام می شود.»

تاکنون برایند توافق سیاسی میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی که پس از در حدود پنج ماه اختلاف بدست آمد، اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم و نیز رسیدن عبدالله عبدالله به ریاست شورای عالی مصالحه، شورای که تاکنون پنج معاون آن تکمیل نشده است و از اعضای این شورای هم خبری نیست.

پرسش‌ها از تأخیر در برگشت دوستم به کابل

شماری از سیاست گران ادامه اختلاف‌ها میان رهبران حکومت را از علت‌های عملی نشدن فرمان رییس جمهور می‌گویند.

Thumbnail

دوازده روز از مراسم اعطای رتبه مارشالی و نیز در حدود دوماه از فرمان رییس جمهور درباره این رتبه به عبدالرشید دوستم می گذرد ، اما مارشال دوستم که بربنیاد توافق سیاسی عضو شورای امنیت ملی  و عضو شورای عالی دولتی است، به کابل نیامده است.

ارگ، سپیدار و نیز نزدیکان آقای دوستم در باره این که چرا مارشال دوستم به کابل نیامده است چیزی نمی‌گویند اما شماری از سیاست گران ادامه اختلاف‌ها میان رهبران حکومت را از علت‌های عملی نشدن فرمان رییس جمهور می‌گویند.

قاضی عبدالرحیم، عضو پیشین مجلس نماینده گان، گفت: «وقتی آقای دوستم در سطح کل نظامیان کشور مارشال کشور شناخته شده توسط فرمان رییس جمهور باید مطابق به قوانین نظامی باید جایگاه اش بوده باشد.»

در این میان گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی ، رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه را به خودخواهی و بی پروایی در برابر مشکلات مردم متهم می سازد ومی گوید که این دو توان کار باهم را ندارند.

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، گفت: «این ها نمی توانند در کنار هم کار کنند، مستهیل است بتوانند یکدیگرخود را تحمل کنند، مستهیل است بتوانند در تقسیم قدرت به نزاع نپردازند.»

در حدود دونیم ماه از توافق سیاسی برای ایجاد حکومت تازه میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله سپری می شود اما تاکنون از اعلام کابینه نیز خبری نیست.

طارق فرهادی، مشاور پیشین ریاست جمهوری، گفت: «شایسته سالاری مطرح نیست و این به حالتی می ماند به یک گردابی که ملت در این گرداب با این ها گیرمانده است.»

ارگ، سپیدار و نزدیکان آقای دوستم در باره حضورنیافتن مارشال دوستم به کابل چیزی نمی گویند اما سخنگوی عبدالله عبدالله می گوید که به تا دو روز دیگر اعضای کابینه اعلام خواهد شد. 

فریدون خوزون، سخنگوی عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه، گفت: «بحث ها در حال نهایی شدن است و به زودی اعضای باقی مانده کابینه به ویژه بخش جریان ما رسمن اعلام می شود.»

تاکنون برایند توافق سیاسی میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی که پس از در حدود پنج ماه اختلاف بدست آمد، اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم و نیز رسیدن عبدالله عبدالله به ریاست شورای عالی مصالحه، شورای که تاکنون پنج معاون آن تکمیل نشده است و از اعضای این شورای هم خبری نیست.

هم‌رسانی کنید