تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پولیس ایران تأیید می‌کند بر موتر پناه‌جویان افغان شلیک کرده‌اند

تصویرهایی‌که در رسانه‌های اجتماعی پخش شده‌اند، موتری را نشان می‌دهند که در جادۀ کمربندی استان یزد ایران آتش گرفته‌است.

وزارت امور خارجه افغانستان می‌گوید که در هنگام این رویداد سیزده پناه‌جوی افغان در این موتر بودند که سه تن آنان جان باختند و چهار تن دیگر شان زخمی شده‌اند.

پولیس ایران می‌گوید که آنان کاروانی از "قاچاقبران انسان و مواد مخدر" را دنبال می‌کردند و دو موتر هشدار توقف آنان را نادیده گرفتند و فرار کردند.

به گفتۀ پولیس ایران، با شلیک‌های هوایی این موتر توقف نکرد و آنان تایر این موتر را نشانه گرفتند و پس از ترکیدن تایر این موتر بر موانع کنار جاده برخورد و آتش گرفت.

اما، وزارت خارجۀ افغانستان این رویداد را برخاسته از یک رویداد ترافیکی گفته‌است.

عبدالغفور لیوال، سفیر افغانستان در تهران بیان داشت: «این موضوع میان وزارت‌های خارجه هردو کشور پی‌گیری می‌شود و همه در این جریان متأسف و متأثر هستند.»

کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان نیز از آغاز بررسی‌ها دربارۀ چگونگی این رویداد خبر می‌دهد.

ذبیح‌الله فرهنگ، مسؤول رسانه‌های کمیسیون مستقل حقوق‌‌بشر افغانستان بیان داشت: «همکاران ما در این رابطه بررسی‌های شان را آغاز کرده‌اند و امیدوارهستیم که در مورد قربانیان حادثه و تشخیص هویت عاملان قضیه بتوانیم که گزارش تهیه کنیم.»

پس از آن‌که ماه پیش دربارۀ گزارش‌هایی از شکنجه، بد رفتاری و به دریا انداختن پناه‌جویان افغان از سوی مرزبانان ایرانی پخش شدند هیئتی مشترکی از سوی حکومت افغانستان و ایران برای بررسی این رویداد ایجاد شد که کار این هیئت تا هنوز نتیجه‌یی به همراه نداشته است.

ستار حسینی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «من متأسفم و متأثر هستم که اینان هیچ نوع آگاهی از شهروندان افغانستان ندارند.»

حبیب‎الرحمان پدرام، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «به آتش کشیدن موتر پناه‌جویان افغان از سوی پولیس ایران چیزی جز جنایت و وحشی‌گری، رفتار خلاف اخلاق انسانیت، قوانین بین‌المللی و عرف همسایه‌داری نیست.»

نگرانی‌ها از چگونگی روشن نشدن آتش گرفتن موتر پناه‌جویان افغان در یزد ایران در حالی بالا گرفته‌اند که وزارت خارجه افغانستان گفته‌است که ایران سندهای افغانستان را در بارۀ شکنجه، بد رفتاری و به دریا انداختن پناه‌جویان افغان را از سوی مرز بانان ایرانی نپذیرفته‌است.

پولیس ایران تأیید می‌کند بر موتر پناه‌جویان افغان شلیک کرده‌اند

اما وزارت خارجه افغانستان این رویداد را برخاسته از یک رویداد ترافیکی می‌داند.

تصویر بندانگشتی

تصویرهایی‌که در رسانه‌های اجتماعی پخش شده‌اند، موتری را نشان می‌دهند که در جادۀ کمربندی استان یزد ایران آتش گرفته‌است.

وزارت امور خارجه افغانستان می‌گوید که در هنگام این رویداد سیزده پناه‌جوی افغان در این موتر بودند که سه تن آنان جان باختند و چهار تن دیگر شان زخمی شده‌اند.

پولیس ایران می‌گوید که آنان کاروانی از "قاچاقبران انسان و مواد مخدر" را دنبال می‌کردند و دو موتر هشدار توقف آنان را نادیده گرفتند و فرار کردند.

به گفتۀ پولیس ایران، با شلیک‌های هوایی این موتر توقف نکرد و آنان تایر این موتر را نشانه گرفتند و پس از ترکیدن تایر این موتر بر موانع کنار جاده برخورد و آتش گرفت.

اما، وزارت خارجۀ افغانستان این رویداد را برخاسته از یک رویداد ترافیکی گفته‌است.

عبدالغفور لیوال، سفیر افغانستان در تهران بیان داشت: «این موضوع میان وزارت‌های خارجه هردو کشور پی‌گیری می‌شود و همه در این جریان متأسف و متأثر هستند.»

کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان نیز از آغاز بررسی‌ها دربارۀ چگونگی این رویداد خبر می‌دهد.

ذبیح‌الله فرهنگ، مسؤول رسانه‌های کمیسیون مستقل حقوق‌‌بشر افغانستان بیان داشت: «همکاران ما در این رابطه بررسی‌های شان را آغاز کرده‌اند و امیدوارهستیم که در مورد قربانیان حادثه و تشخیص هویت عاملان قضیه بتوانیم که گزارش تهیه کنیم.»

پس از آن‌که ماه پیش دربارۀ گزارش‌هایی از شکنجه، بد رفتاری و به دریا انداختن پناه‌جویان افغان از سوی مرزبانان ایرانی پخش شدند هیئتی مشترکی از سوی حکومت افغانستان و ایران برای بررسی این رویداد ایجاد شد که کار این هیئت تا هنوز نتیجه‌یی به همراه نداشته است.

ستار حسینی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «من متأسفم و متأثر هستم که اینان هیچ نوع آگاهی از شهروندان افغانستان ندارند.»

حبیب‎الرحمان پدرام، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «به آتش کشیدن موتر پناه‌جویان افغان از سوی پولیس ایران چیزی جز جنایت و وحشی‌گری، رفتار خلاف اخلاق انسانیت، قوانین بین‌المللی و عرف همسایه‌داری نیست.»

نگرانی‌ها از چگونگی روشن نشدن آتش گرفتن موتر پناه‌جویان افغان در یزد ایران در حالی بالا گرفته‌اند که وزارت خارجه افغانستان گفته‌است که ایران سندهای افغانستان را در بارۀ شکنجه، بد رفتاری و به دریا انداختن پناه‌جویان افغان را از سوی مرز بانان ایرانی نپذیرفته‌است.

هم‌رسانی کنید