تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پومپئو بار دیگر خواستار حکومت همه شمول در افغانستان شد

مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا در پیامی در صحفۀ تویترش روز شنبه (۹ حمل) بار دیگر خواستار یک حکومت همه شمول از سوی رهبران افغان شد.

او گفته است: "سپاس از همتایان افغانم برای آماده ساختن یک تیم مذاکره کنندۀ فراگیر برای گفتگوهای میان افغانان. من همچنان از تعهد شما برای آغاز رهاسازی زندانیان و تلاش ستودنی شما برای ایجاد شرایط برای صلح و آشتی، ستایش میکنم."

سه روز پیش، حکومت افغانستان پس از رأی‌زنی‌های زیاد، هیئت ۲۱ نفری گفتگو کننده با طالبان را معرفی کرد.

گر‌وه طالبان در واکنش به ایجاد هیات مذاکره کننده حکومت، می ‌گوید که این هیئت از سوی حکومت معرفی شده‌ است و این «خلاف موقف اصولی» طالبان و توافق صلح امریکا با این گر‌وه‌است.

‏طالبان، می‌گویند که حکومت افغانستان می ‌تواند همانند دیگر افغان ‌ها به‌ عنوان یک جهت در مذاکره، شرکت کند.

از سوی دیگر، دفتر شورای امنیت ملی می‌گوید که تاکنون روشن نیست که چه زمانی هیات گفتگوکننده طالبان برای آغاز گفت‌وگوها دربارۀ رهایی زندانیان به کابل خواهد آمد.

جاوید فیصل، سخن‌گوی دفتر شورای امنیت ملی می ‌گوید که در قرار است در مرحله نخست صد تن از زندانیان طالبان بربنیاد فرمان رییس‌جمهور رها شوند.

او می‌افزاید که طالبان باید برای پیشرفت هرچه بهتر روند گفتگوها از خشونت دست بکشند و حکومت برای آغاز این گفتگوها در کابل آماده‌است: «زمانی که این هیات به کابل آمد ما با آنان بحث‌های خواهیم داشت. پس از آن بربنیاد فرمان رییس‌جمهور صد تن از زندانیان طالبان نظر به عمر و اوضاع صحی شان و نظر به تهدید ویروس کرونا و آسیب‌پذیری‌های آنان به خاطر حقوق بشردوستانه رها خواهند شد.»

بربنیاد توافق امریکا با طالبان با آغاز گفتگوهای صلح، در حدود پنج هزار زندانی گروه طالبان و یک هزار زندانی نیروهای دولتی باید از زندان‌های دوطرف رها شوند.

پومپئو بار دیگر خواستار حکومت همه شمول در افغانستان شد

آقای پومپئو می گوید که او خواهان تلاش رهبران افغان برای ایجاد یک حکومت همه شمول است.

Thumbnail

مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا در پیامی در صحفۀ تویترش روز شنبه (۹ حمل) بار دیگر خواستار یک حکومت همه شمول از سوی رهبران افغان شد.

او گفته است: "سپاس از همتایان افغانم برای آماده ساختن یک تیم مذاکره کنندۀ فراگیر برای گفتگوهای میان افغانان. من همچنان از تعهد شما برای آغاز رهاسازی زندانیان و تلاش ستودنی شما برای ایجاد شرایط برای صلح و آشتی، ستایش میکنم."

سه روز پیش، حکومت افغانستان پس از رأی‌زنی‌های زیاد، هیئت ۲۱ نفری گفتگو کننده با طالبان را معرفی کرد.

گر‌وه طالبان در واکنش به ایجاد هیات مذاکره کننده حکومت، می ‌گوید که این هیئت از سوی حکومت معرفی شده‌ است و این «خلاف موقف اصولی» طالبان و توافق صلح امریکا با این گر‌وه‌است.

‏طالبان، می‌گویند که حکومت افغانستان می ‌تواند همانند دیگر افغان ‌ها به‌ عنوان یک جهت در مذاکره، شرکت کند.

از سوی دیگر، دفتر شورای امنیت ملی می‌گوید که تاکنون روشن نیست که چه زمانی هیات گفتگوکننده طالبان برای آغاز گفت‌وگوها دربارۀ رهایی زندانیان به کابل خواهد آمد.

جاوید فیصل، سخن‌گوی دفتر شورای امنیت ملی می ‌گوید که در قرار است در مرحله نخست صد تن از زندانیان طالبان بربنیاد فرمان رییس‌جمهور رها شوند.

او می‌افزاید که طالبان باید برای پیشرفت هرچه بهتر روند گفتگوها از خشونت دست بکشند و حکومت برای آغاز این گفتگوها در کابل آماده‌است: «زمانی که این هیات به کابل آمد ما با آنان بحث‌های خواهیم داشت. پس از آن بربنیاد فرمان رییس‌جمهور صد تن از زندانیان طالبان نظر به عمر و اوضاع صحی شان و نظر به تهدید ویروس کرونا و آسیب‌پذیری‌های آنان به خاطر حقوق بشردوستانه رها خواهند شد.»

بربنیاد توافق امریکا با طالبان با آغاز گفتگوهای صلح، در حدود پنج هزار زندانی گروه طالبان و یک هزار زندانی نیروهای دولتی باید از زندان‌های دوطرف رها شوند.

هم‌رسانی کنید