تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پومپیو: نمی‌خواهیم در گفت‌وگو با طالبان افغانستان به عقب برگردد

مایک پومپیو، وزیرخارجۀ ایالات متحدۀ امریکا اطمینان می‌دهد که واشنگتن نمی‌خواهد با گفت وگو با طالبان، افغانستان را به عقب برگرداند.

مایک پومپیو که در کمیتۀ روابط خارجی مجلس سنای امریکا سخن می‌زد، گفت که هدف واشنگتن پایان دادن به جنگ بی‌پایان افغانستان است و هدف از تلاش‍‌های صلح هم حرکت افغانستان به‌پیش است نه این‌که این کشور به عقب برگردانیده شود.

او افزود: «ما می‌خواهیم هر آن‌چه می‌توانیم انجام دهیم تا اطمینان به دست آید که افغانستان به پیش حرکت نماید؛ ما عقب نمی‌رویم، ما عقب نخواهیم رفت!»

پومپیو، در پاسخ به این پرسش یک سناتور امریکایی که چرا امروز باور می‌کنیم که طالبان در مقایسه با هفده سال گذشته با امریگا صادق‌تر خواهند بود، گفت: «اعتماد می‌کنیم؛ اما همه‌چیز را به بررسی نیز می‌گیریم. این به اعمال آنان پیوند دارد، من می‌دانم که این بی‌اعتمادی تنها به طالبان بر نمی‌گردد؛ زیرا بی‌اعتمادی عمیقی در برابر کنش‌گران دیگر در این سرزمین نیز وجود دارد. این ملت تاریح غم‌انگیزی آمیخته با احترام به حقیقت‌گویی و فساد داشته‌است.»

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرند که ایالات متحده تلاش‌هایش را برای کشانیدن طالبان به میز گفت‌وگو با طالبان شدت بخشیده‌است.

وزیرخارجۀ ایالات متحده نیز می‌گوید که مقام‌های امریکایی گفت وگوهای فشردۀ روزانه دربارۀ چگونگی صلح طالبان با افغانان به شمول حکومت دارند: «ما با حکومت وحدت ملی در گفت وگو استیم. ما با طالبان گپ می‌زنیم. ما روی این کار می‌کنیم تا این دوطرف یعنی حکومت و طالبان در یک اتاق قرار گیرند. فکر می‌کنیم نسبت به گذشته برای رسیدن به این هدف نزدیک تر شده‌‎ایم. این در نهایت یک راه حلی بوده می‌تواند که مردم افغانستان باید به آن دست یابند. دربارۀ این‌که چرا ما با طالبان گفت وگو می‌کنیم این است که آنان مقدار قابل توجهی از منابع را کنترول می‌کنند و برای رسیدن به مصالحه‌یی‌که نیاز داریم و سطح خشونت‌ها را پایین آوریم، طالبان چیزی به گفتن خواهند داشت.»
پومپیو، می‌گوید که واشنگتن در حال آوردن فشار بر حکومت افغانستان و طالبان است تا زنان بخشی از گفت وگوها شوند.

پومپیو همچنان می‌افزاید که امریکا همیشه سهمش را در پیوند با گفت وگوها انجام داده‌است و نباید امریکا ازبهر این‌که کارهای کافی به افغانان انجام نداده‌است انتقاد شود.

پومپیو: نمی‌خواهیم در گفت‌وگو با طالبان افغانستان به عقب برگردد

مایک پومپیو، با تأکید بر حفظ دستاوردها از جمله حقوق زنان در گفت وگوهای صلح با طالبان، می‌گوید که واشنگتن نمی‌خواهد تا افغانستان به عقب برگردد.

تصویر بندانگشتی

مایک پومپیو، وزیرخارجۀ ایالات متحدۀ امریکا اطمینان می‌دهد که واشنگتن نمی‌خواهد با گفت وگو با طالبان، افغانستان را به عقب برگرداند.

مایک پومپیو که در کمیتۀ روابط خارجی مجلس سنای امریکا سخن می‌زد، گفت که هدف واشنگتن پایان دادن به جنگ بی‌پایان افغانستان است و هدف از تلاش‍‌های صلح هم حرکت افغانستان به‌پیش است نه این‌که این کشور به عقب برگردانیده شود.

او افزود: «ما می‌خواهیم هر آن‌چه می‌توانیم انجام دهیم تا اطمینان به دست آید که افغانستان به پیش حرکت نماید؛ ما عقب نمی‌رویم، ما عقب نخواهیم رفت!»

پومپیو، در پاسخ به این پرسش یک سناتور امریکایی که چرا امروز باور می‌کنیم که طالبان در مقایسه با هفده سال گذشته با امریگا صادق‌تر خواهند بود، گفت: «اعتماد می‌کنیم؛ اما همه‌چیز را به بررسی نیز می‌گیریم. این به اعمال آنان پیوند دارد، من می‌دانم که این بی‌اعتمادی تنها به طالبان بر نمی‌گردد؛ زیرا بی‌اعتمادی عمیقی در برابر کنش‌گران دیگر در این سرزمین نیز وجود دارد. این ملت تاریح غم‌انگیزی آمیخته با احترام به حقیقت‌گویی و فساد داشته‌است.»

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرند که ایالات متحده تلاش‌هایش را برای کشانیدن طالبان به میز گفت‌وگو با طالبان شدت بخشیده‌است.

وزیرخارجۀ ایالات متحده نیز می‌گوید که مقام‌های امریکایی گفت وگوهای فشردۀ روزانه دربارۀ چگونگی صلح طالبان با افغانان به شمول حکومت دارند: «ما با حکومت وحدت ملی در گفت وگو استیم. ما با طالبان گپ می‌زنیم. ما روی این کار می‌کنیم تا این دوطرف یعنی حکومت و طالبان در یک اتاق قرار گیرند. فکر می‌کنیم نسبت به گذشته برای رسیدن به این هدف نزدیک تر شده‌‎ایم. این در نهایت یک راه حلی بوده می‌تواند که مردم افغانستان باید به آن دست یابند. دربارۀ این‌که چرا ما با طالبان گفت وگو می‌کنیم این است که آنان مقدار قابل توجهی از منابع را کنترول می‌کنند و برای رسیدن به مصالحه‌یی‌که نیاز داریم و سطح خشونت‌ها را پایین آوریم، طالبان چیزی به گفتن خواهند داشت.»
پومپیو، می‌گوید که واشنگتن در حال آوردن فشار بر حکومت افغانستان و طالبان است تا زنان بخشی از گفت وگوها شوند.

پومپیو همچنان می‌افزاید که امریکا همیشه سهمش را در پیوند با گفت وگوها انجام داده‌است و نباید امریکا ازبهر این‌که کارهای کافی به افغانان انجام نداده‌است انتقاد شود.

هم‌رسانی کنید