تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کرزی امریکا را به تبانی با داعش در افغانستان متهم کرد

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان، ایالات متحده امریکا را به همکاری با داعش در افغانستان متهم کرد و گفت که امریکا به این گروه اجازه داده است تا در افغانستان رشد کند.

آقای کرزی در گفت‌وگو با تلویزیون الجزیره گفت: «به ‌نظر من، داعش تحت حضور کامل نظارت نظامی، سیاسی و اطلاعاتی، ظهور کرده‌است.»

او افزود: «برای دو سال مردم افغانستان از بهر رنج‌ها و دردها و خشونت‌ها فریاد کشیدند. هیچ کاری انجام نشد.»

آقای کرزی در ادامه گفت که ایالات متحده به بهانۀ از میان برداشتن یک تونل که توسط داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار به‎کار برده می‌شد، مادر بم‌ها را در ماه اپریل پرتاب کرد.

او به الجزیره گفت: «و یک‌روز پس‌از آن، داعش ولسوالی دیگر افغانستان را تصرف کرد. این به ما ثابت می‌کند که دستی در آن وجود دارد و این دست کسی دیگری جز آنان (ایالات متحده) در افغانستان بوده نمی‌تواند.»

به گفتۀ آقای کرزی، در آن زمان، ایالات متحده گفت که این عملیات پاکسازی برای محدود سازی تهدید به نیروهای افغانستان و امریکایی در آن‌جا راه‌اندازی شده بود.

او این حمله را محکوم کرده و گفت که این  کار سوءاستفادۀ غیرانسانی و بی رحمانۀ افغانستان به‌عنوان آزمایشگاهی برای جنگ‌افزارهای نو و خطرناک است.

رییس‌جمهور پیشین کشور همچنان به الجزیره گفت که وی از درخواست بازرس دادگاه جهانی کیفر برای رسیده‌گی به جنایات جنگی در افغانستان، استقبال کرده‌است.

آقای کرزی گفت: «او (بازرس دادگاه جهانی) حق دارد چنین بررسی‌هایی را راه‌اندازی کند.»

او همچنان اعتراف کرد که در زمان حکومت وی، نقض حقوق بشر صورت گرفته است.

او افزود: «قطعاً، (حقوق بشر) توسط نیروهای امنیتی افغانستان، ایالات متحده و دیگران نقض شده‌است.»

آقای کرزی گفت که او با هرگونه بررسی، حتا با ظرفیت خودش کمک خواهد کرد.

او روشن ساخت: «من از آنان خواسته‌ام به افغانستان بیایند و بررسی کنند که در این کشور چی رخ داده‌است.»

در این گفت‌وگو، از آقای کرزی خواسته شد که به ادعاهای گروه‌های حقوق بشر پاسخ دهد که در هنگام اداره‌اش هشدار سوءاستفاده از حقوق بشر به او داده شده بود.

او گفت: «آنان اشتباه می‌کنند. آنان به من نه، من به آنان گفتم.»

او افزود: «من به سازمان‌های حقوق بشر در غرب به آنچه که در افغانستان می‌گذرد، گفتم. ایشان آن را پنهان می‌کنند. رسانه‌های غرب آن را پنهان می‌کردند. من به آنان گفتم، من آن را مطرح کردم.»

کرزی امریکا را به تبانی با داعش در افغانستان متهم کرد

رییس‌جمهور پیشین کشور می‌گوید که مردم افغانستان در مدت دو سال صدای شان را از بهر رنج و خشونتی که متحمل می‌شدند بلند کردند، اما برای آنان کاری انجام نشد. 

Thumbnail

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان، ایالات متحده امریکا را به همکاری با داعش در افغانستان متهم کرد و گفت که امریکا به این گروه اجازه داده است تا در افغانستان رشد کند.

آقای کرزی در گفت‌وگو با تلویزیون الجزیره گفت: «به ‌نظر من، داعش تحت حضور کامل نظارت نظامی، سیاسی و اطلاعاتی، ظهور کرده‌است.»

او افزود: «برای دو سال مردم افغانستان از بهر رنج‌ها و دردها و خشونت‌ها فریاد کشیدند. هیچ کاری انجام نشد.»

آقای کرزی در ادامه گفت که ایالات متحده به بهانۀ از میان برداشتن یک تونل که توسط داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار به‎کار برده می‌شد، مادر بم‌ها را در ماه اپریل پرتاب کرد.

او به الجزیره گفت: «و یک‌روز پس‌از آن، داعش ولسوالی دیگر افغانستان را تصرف کرد. این به ما ثابت می‌کند که دستی در آن وجود دارد و این دست کسی دیگری جز آنان (ایالات متحده) در افغانستان بوده نمی‌تواند.»

به گفتۀ آقای کرزی، در آن زمان، ایالات متحده گفت که این عملیات پاکسازی برای محدود سازی تهدید به نیروهای افغانستان و امریکایی در آن‌جا راه‌اندازی شده بود.

او این حمله را محکوم کرده و گفت که این  کار سوءاستفادۀ غیرانسانی و بی رحمانۀ افغانستان به‌عنوان آزمایشگاهی برای جنگ‌افزارهای نو و خطرناک است.

رییس‌جمهور پیشین کشور همچنان به الجزیره گفت که وی از درخواست بازرس دادگاه جهانی کیفر برای رسیده‌گی به جنایات جنگی در افغانستان، استقبال کرده‌است.

آقای کرزی گفت: «او (بازرس دادگاه جهانی) حق دارد چنین بررسی‌هایی را راه‌اندازی کند.»

او همچنان اعتراف کرد که در زمان حکومت وی، نقض حقوق بشر صورت گرفته است.

او افزود: «قطعاً، (حقوق بشر) توسط نیروهای امنیتی افغانستان، ایالات متحده و دیگران نقض شده‌است.»

آقای کرزی گفت که او با هرگونه بررسی، حتا با ظرفیت خودش کمک خواهد کرد.

او روشن ساخت: «من از آنان خواسته‌ام به افغانستان بیایند و بررسی کنند که در این کشور چی رخ داده‌است.»

در این گفت‌وگو، از آقای کرزی خواسته شد که به ادعاهای گروه‌های حقوق بشر پاسخ دهد که در هنگام اداره‌اش هشدار سوءاستفاده از حقوق بشر به او داده شده بود.

او گفت: «آنان اشتباه می‌کنند. آنان به من نه، من به آنان گفتم.»

او افزود: «من به سازمان‌های حقوق بشر در غرب به آنچه که در افغانستان می‌گذرد، گفتم. ایشان آن را پنهان می‌کنند. رسانه‌های غرب آن را پنهان می‌کردند. من به آنان گفتم، من آن را مطرح کردم.»

هم‌رسانی کنید