Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمپاین اهدای خون به نیروهای امنیتی به مناسبت هفتۀ شهید

در آستانۀ فرارسیدن هفتۀ شهید و سالروز جان باختن احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور رییس‌اجراییه حکومت با شماری دیگر از سیاست‌گران و شهروندان کشور به همین مناسبت امروز برای زخمیان نیروهای امنیتی خون اهدا کردند.

فردا هجدهم ماه سنبله برابر است با آغاز هفتۀ شهید و هفدهمین سالروز جان باختن احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور.

عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه در مراسم اهدای خون به نیروهای امنیتی کشور، گفت: «کمترین کاری که برای شان (نیروهای امنیتی) شده می‌تواند اهدای خون است چون تعداد تلفات و مجروحین زیاد است.»

 همزمان با این، احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، قهرمان ملی در حالی که گرامی‌داشت از این روز را از سوی جوانان و سیاست‌گران می‌ستاید، از جوانان می‌خواهد که کاری نکنند تا باعث اذیت و آزار مردم شوند: «اکثر جوان‌ها دارای احساس پاک استند؛ جوانانی که به دنبال کاروان های رحمت استند اما هر وقت شما در هرگوشه‌یی‌که اگر کاروان وحشت را دیدید این‌ها نه از آدرس ما نه زیرنظر ما نه زیرنظرقهرمان ملی به هیچ وجه به ما وابستگی ندارند.»

یونس قانونی، معاون پیشین رییس جمهور، بسم الله محمدی، وزیر پیشین داخله، فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه و شماری دیگر از سیاست‌گران و مقام‌های حکومت امروز به نیروهای امنیتی خون اهدا کردند.

یونس قانونی در بارۀ چگونگی یادبود از هفتۀ شهید گفت: «امروز مردم افغانستان، خصوصاً نیروهای قوای مسلح افغانستان که در واقع ادامه دهنده گان راه قهرمان ملی در خط دفاع از حریم وطن و مردم افغانستان استند مستحق و سزاوار اهدای خون و حمایت و پشتیبانی استند.»

بسم الله محمدی نیز در این باره افزود: «بعد از این، ما به مناسبت همین هفته خُرد و کلان جمع می شویم و خون می‌دهیم.»

نزدیکان احمدشاه مسعود، از جوانان می‌خواهند که بجای گشت زنی در جاده‌ها، شلیک‌های هوایی و نیز مزاحمت به مردم، بیایند با اهدای خون شان از زخمی‌های نیروهی دولتی و شهروندان آسیب دیده، پشتیبانی کنند.

کمپاین اهدای خون به نیروهای امنیتی به مناسبت هفتۀ شهید

فرزند احمدشاه مسعود، می‌گوید که هیچ یک از آرزوهای پدرش که تأمین امنیت کشور و ثبات در افغانستان بود برآورده نشده‌اند و همراهانش در رسیدن به اهداف قهرمان ملی کم آمده‌اند.

تصویر بندانگشتی

در آستانۀ فرارسیدن هفتۀ شهید و سالروز جان باختن احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور رییس‌اجراییه حکومت با شماری دیگر از سیاست‌گران و شهروندان کشور به همین مناسبت امروز برای زخمیان نیروهای امنیتی خون اهدا کردند.

فردا هجدهم ماه سنبله برابر است با آغاز هفتۀ شهید و هفدهمین سالروز جان باختن احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور.

عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه در مراسم اهدای خون به نیروهای امنیتی کشور، گفت: «کمترین کاری که برای شان (نیروهای امنیتی) شده می‌تواند اهدای خون است چون تعداد تلفات و مجروحین زیاد است.»

 همزمان با این، احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، قهرمان ملی در حالی که گرامی‌داشت از این روز را از سوی جوانان و سیاست‌گران می‌ستاید، از جوانان می‌خواهد که کاری نکنند تا باعث اذیت و آزار مردم شوند: «اکثر جوان‌ها دارای احساس پاک استند؛ جوانانی که به دنبال کاروان های رحمت استند اما هر وقت شما در هرگوشه‌یی‌که اگر کاروان وحشت را دیدید این‌ها نه از آدرس ما نه زیرنظر ما نه زیرنظرقهرمان ملی به هیچ وجه به ما وابستگی ندارند.»

یونس قانونی، معاون پیشین رییس جمهور، بسم الله محمدی، وزیر پیشین داخله، فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه و شماری دیگر از سیاست‌گران و مقام‌های حکومت امروز به نیروهای امنیتی خون اهدا کردند.

یونس قانونی در بارۀ چگونگی یادبود از هفتۀ شهید گفت: «امروز مردم افغانستان، خصوصاً نیروهای قوای مسلح افغانستان که در واقع ادامه دهنده گان راه قهرمان ملی در خط دفاع از حریم وطن و مردم افغانستان استند مستحق و سزاوار اهدای خون و حمایت و پشتیبانی استند.»

بسم الله محمدی نیز در این باره افزود: «بعد از این، ما به مناسبت همین هفته خُرد و کلان جمع می شویم و خون می‌دهیم.»

نزدیکان احمدشاه مسعود، از جوانان می‌خواهند که بجای گشت زنی در جاده‌ها، شلیک‌های هوایی و نیز مزاحمت به مردم، بیایند با اهدای خون شان از زخمی‌های نیروهی دولتی و شهروندان آسیب دیده، پشتیبانی کنند.

هم‌رسانی کنید