Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات استعفای رییس این نهاد را رد کرد

به دنبال گزارش‌ها در بارۀ استعفای نجیب‌الله احمدزی از سمت اش به حیث رییس کمیسیون مستقل انتخابات، سخنگوی این کمیسیون کناره‌گیری رییس این نهاد انتخاباتی را رد کرده است. 
 
گلاجان عبدالبدیع صیاد، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، امروز چهار شنبه به طلوع‌نیوز گفت که تا اکنون به گونۀ رسمی هیچ نامه‌‎ای را در باره استعفای آقای احمدزی ندیده است و از سوی ریاست جمهوری نیز نامه‌ای برای برکناری وی نیامده است.

آقای صیاد گفت که رییس کمیسیون مستقل انتخابات بر بنیاد مشکلات شخصی‌اش امروز (چهارشنبه) به این کمیسیون نیامده است.

کمیسیون مستقل انتخابات استعفای رییس این نهاد را رد کرد

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا اکنون به گونۀ رسمی هیچ نامه‌‎ای را در باره استعفای آقای احمدزی ندیده است. 

Thumbnail

به دنبال گزارش‌ها در بارۀ استعفای نجیب‌الله احمدزی از سمت اش به حیث رییس کمیسیون مستقل انتخابات، سخنگوی این کمیسیون کناره‌گیری رییس این نهاد انتخاباتی را رد کرده است. 
 
گلاجان عبدالبدیع صیاد، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، امروز چهار شنبه به طلوع‌نیوز گفت که تا اکنون به گونۀ رسمی هیچ نامه‌‎ای را در باره استعفای آقای احمدزی ندیده است و از سوی ریاست جمهوری نیز نامه‌ای برای برکناری وی نیامده است.

آقای صیاد گفت که رییس کمیسیون مستقل انتخابات بر بنیاد مشکلات شخصی‌اش امروز (چهارشنبه) به این کمیسیون نیامده است.

هم‌رسانی کنید