تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیسیون پیش‌گیری از آلوده‌گی هوای کابل ۶۵ شرکت را بست

در پی افزایش آلوده‌گی هوا در کابل، رییس‌جمهور غنی سرانجام دو حکم دربارۀ کاهش و پیش‌گیری از آلوده‌گی هوا صادر کرد.

در حکم نخست رییس‌جمهور، برای خانه‌ها، شهرک‌ها و آن شمار از نهادهای حکومتی که مرکز گرمی دارند، نصب تصفیه کننده دود لازمی گفته شده‌است و در حکم دومی، سوزانیدن پلاستیک، تایر و رابر ممنوع شده‌است.

این در حالی است که با وجود بارش برف در کابل، صفحۀ انترنتی بررسی آب و هوای کشورها در جهان یا «ایرویژول»، آب و هوای کابل را غیربهداشتی گفته‌است و نیز توصیه کرده‌است که از فعالیت در فضای باز جلوگیری شود، پنجره‌های اتاق‌ها ازبهر داخل نشدن هوای بیرون بسته باشند و در فضای باز از ماسک کار گرفته شود.

کمیسیون عالی پیش‌گیری از آلوده‌گی هوای کابل، امروز (یک‌شنبه، ۱۵جدی) ۱۹ریگ‌ریشن، ۳۳داش گج‌پزی و ۱۳داش خشت‌پزی را در منطقۀ ارغندی پغمان بست.

این شرکت‌ها، آلوده کنندۀ هوا، تخریب کنندۀ زمین و نیز آلودۀ کنندۀ آب‌های زیر زمینی گفته شدند.

اعضای کمیسیون عالی پیش‌گیری از آلوده‌گی هوای کابل می‌گویند که وزارت صنعت و تجارت این شرکت‌ها را به محل دورتری انتقال خواهد داد.

 شاه زمان میوندی، رییس ادارۀ ملی نگهداری از محیط زیست در این باره اظهار داشت: «فعالیت‌هایی را که ما بستیم باشنده‌گان محل از آنان متضرر بودند.»

مهتاب عالمی، معین خدمات شهری شهرداری کابل نیز گفت: «تصمیم به این شد که تمامی ریگ‌ریشن‌ها و هرگونه داش‌هایی‌که در این محل استند، بسته شوند و ساحۀ بدیل برای آنان در محل دیگر درنظر گرفته شود و از سوی وزارت صنعت و تجارت برای ما گفته شده‌است که ساحۀ دیگر برای ما داده می‌شود و بنأ ابتدا این فعالیت‌ها بسته شدند و سپس به محل دیگری انتقال خواهند شد.»

اما، عبدالله، مسؤول شرکت‌های ساختمانی و تولید مواد ساختمانی «کاوون سلطانی» که رییس شرکت مشروبات غیرالکولی «سایبریا واتر» نیز است، از چگونه بسته شدن شرکت‌هایش انتقاد دارد: «در فصل کار، ما روزانه ۵۰ هزار افغانی درآمد ما است؛ با بستن فعالیت ما این هزینه را برای ما کی می‌پردازد؟»

پیش از این نیز کمیسیون پیش‌گیری از آلوده‌گی هوای کابل، دفترهای شماری از شهرک‌ها و تالارهای عروسی را ازبهر سوختاندن ذغال سنگ و نداشتن تصفیه کنندۀ هوا بست.

کمیسیون پیش‌گیری از آلوده‌گی هوای کابل ۶۵ شرکت را بست

این شرکت‌ها، آلوده کنندۀ هوا، تخریب کنندۀ زمین و نیز آلودۀ کنندۀ آب‌های زیر زمینی گفته شدند.

تصویر بندانگشتی

در پی افزایش آلوده‌گی هوا در کابل، رییس‌جمهور غنی سرانجام دو حکم دربارۀ کاهش و پیش‌گیری از آلوده‌گی هوا صادر کرد.

در حکم نخست رییس‌جمهور، برای خانه‌ها، شهرک‌ها و آن شمار از نهادهای حکومتی که مرکز گرمی دارند، نصب تصفیه کننده دود لازمی گفته شده‌است و در حکم دومی، سوزانیدن پلاستیک، تایر و رابر ممنوع شده‌است.

این در حالی است که با وجود بارش برف در کابل، صفحۀ انترنتی بررسی آب و هوای کشورها در جهان یا «ایرویژول»، آب و هوای کابل را غیربهداشتی گفته‌است و نیز توصیه کرده‌است که از فعالیت در فضای باز جلوگیری شود، پنجره‌های اتاق‌ها ازبهر داخل نشدن هوای بیرون بسته باشند و در فضای باز از ماسک کار گرفته شود.

کمیسیون عالی پیش‌گیری از آلوده‌گی هوای کابل، امروز (یک‌شنبه، ۱۵جدی) ۱۹ریگ‌ریشن، ۳۳داش گج‌پزی و ۱۳داش خشت‌پزی را در منطقۀ ارغندی پغمان بست.

این شرکت‌ها، آلوده کنندۀ هوا، تخریب کنندۀ زمین و نیز آلودۀ کنندۀ آب‌های زیر زمینی گفته شدند.

اعضای کمیسیون عالی پیش‌گیری از آلوده‌گی هوای کابل می‌گویند که وزارت صنعت و تجارت این شرکت‌ها را به محل دورتری انتقال خواهد داد.

 شاه زمان میوندی، رییس ادارۀ ملی نگهداری از محیط زیست در این باره اظهار داشت: «فعالیت‌هایی را که ما بستیم باشنده‌گان محل از آنان متضرر بودند.»

مهتاب عالمی، معین خدمات شهری شهرداری کابل نیز گفت: «تصمیم به این شد که تمامی ریگ‌ریشن‌ها و هرگونه داش‌هایی‌که در این محل استند، بسته شوند و ساحۀ بدیل برای آنان در محل دیگر درنظر گرفته شود و از سوی وزارت صنعت و تجارت برای ما گفته شده‌است که ساحۀ دیگر برای ما داده می‌شود و بنأ ابتدا این فعالیت‌ها بسته شدند و سپس به محل دیگری انتقال خواهند شد.»

اما، عبدالله، مسؤول شرکت‌های ساختمانی و تولید مواد ساختمانی «کاوون سلطانی» که رییس شرکت مشروبات غیرالکولی «سایبریا واتر» نیز است، از چگونه بسته شدن شرکت‌هایش انتقاد دارد: «در فصل کار، ما روزانه ۵۰ هزار افغانی درآمد ما است؛ با بستن فعالیت ما این هزینه را برای ما کی می‌پردازد؟»

پیش از این نیز کمیسیون پیش‌گیری از آلوده‌گی هوای کابل، دفترهای شماری از شهرک‌ها و تالارهای عروسی را ازبهر سوختاندن ذغال سنگ و نداشتن تصفیه کنندۀ هوا بست.

هم‌رسانی کنید