Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گروه داعش مسؤولیت حملۀ مرگبار روز سه‏‌شنبه در کابل را پذیرفت

در یک پیام شاخۀ خراسان گروه داعش آمده است که این حمله از سوی یک هراس افگن خارجی که تاجیک بوده است، انجام شده است.

این گروه درباره این حمله جزئیات بیشتر ارائه نکرده است.

به روز سه‎شنبه، یک حمله کنندۀ انتحاری مواد انفجاری همراه‌‎اش را در توقف‌گاه موترهای دادگاه عالی منفجر ساخت که در نتیجۀ آن ۲۱ تن جان باختند و ۴۱ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

مقام‌های امنیتی کشور می‌گویند که این رویداد زمانی رُخ داد که مأموران این دادگاه در حال رفتن به خانه‌های شان بودند.

پولیس کابل جزئیات بیشتر ارائه نکرده است، اما می‌گوید که بسیاری از قربانیان این رویداد غیر نظامیانی استند که برای انجام کار به دادگاه عالی رفته بودند.

در میان قرباینان این رویداد زنان و کودکان نیز استند.

گروه داعش مسؤولیت حملۀ مرگبار روز سه‏‌شنبه در کابل را پذیرفت

به روز سه‎شنبه، یک حمله کنندۀ انتحاری مواد انفجاری همراه‌‎اش را در توقف‌گاه موترهای دادگاه عالی منفجر ساخت که در نتیجۀ آن ۲۱ تن جان باختند و ۴۱ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

Thumbnail

در یک پیام شاخۀ خراسان گروه داعش آمده است که این حمله از سوی یک هراس افگن خارجی که تاجیک بوده است، انجام شده است.

این گروه درباره این حمله جزئیات بیشتر ارائه نکرده است.

به روز سه‎شنبه، یک حمله کنندۀ انتحاری مواد انفجاری همراه‌‎اش را در توقف‌گاه موترهای دادگاه عالی منفجر ساخت که در نتیجۀ آن ۲۱ تن جان باختند و ۴۱ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

مقام‌های امنیتی کشور می‌گویند که این رویداد زمانی رُخ داد که مأموران این دادگاه در حال رفتن به خانه‌های شان بودند.

پولیس کابل جزئیات بیشتر ارائه نکرده است، اما می‌گوید که بسیاری از قربانیان این رویداد غیر نظامیانی استند که برای انجام کار به دادگاه عالی رفته بودند.

در میان قرباینان این رویداد زنان و کودکان نیز استند.

هم‌رسانی کنید