Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گزارش سیگر: حاکمیت دولتی در افغانستان کاهش یافته است

یک گزارش تازۀ ایالات متحده امریکا نشان می‌دهد که حاکمیت دولتی در افغانستان کاهش یافته است.

تا شش ماه پیش، حاکمیت دولتی، به بیش از ۶۳ درصد از گستره کشور می‎رسید؛ اما اکنون این گستره، تنها بیشتر از ۵۷ درصد است.

در این گزارش که از سوی بازرس ویژه ایالات متحد امریکا برای بازسازی افغانستان یا «سیگر» تهیه شده است، از افزایش تلفات نیروهای دولتی نیز هشدار داده می‎شود.

در گزارش آمده است که در شش ماه اخیر، حاکمیت دولتی از گستره ۶۳.۴ درصد به گستره ۵۷.۲ کاهش یافته است و تنها ۸۵ ولسوالی، به گونه کامل، در اداره دولت استند.

نفوذ دولت بر ۱۵۰ ولسوالی دیگر و نیز نبردها در ۱۳۰ ولسوالی، از مسایل دیگری استند که در این گزارش به آن‎ها پرداخته شده است.

بر بنیاد این گزارش، نه ولسوالی، به گونه کامل، در دست طالبان استند و این گروه در ۳۲ ولسوالی دیگر هم نفوذ دارد.

چنان که ۹.۲ درصد کُل جمعیت کشور، در بخش‌هایی که زیر اداره همیشه گی یا موقت طالبان استند، بود و باش دارند.

امرالدین ولی رییس شورای ولایتی کندز گفت: «این عدم کارایی اینان (حکومت) و عملیات های نظامی ناموفق، زمینه را برای این مساعد ساخت که مخالفان، ساحات (در دست داشته) شان را گسترش بدهند و ترس و رعب را، بیشتر در دل های مردم جا بدهند.»

عبدالمجید آخُند زاده، معاون شورای ولایتی هلمند، گفت: «این عواقب بسیار بدی دارد. درست مثل این که طالبان بر ولسوالی موسی قلعه (ولایت هلمند) تسلط یافتند و بعد از آن، جنگ به ولسوالی های نادعلی، مارجه و ولسوالی های جنوبی هلمند، گسترش یافت.»

در بخش دیگری از این گزارش، از افزایش تلفات نیروهای دولتی نیز هشدار داده شده است.

گزارش می‌رساند که از ماه جنوری تا نومبر سال ۲۰۱۶ میلادی، شش هزار و ۷۸۵ نظامی کشور جان‌ باختد و ۱۱ هزار و ۷۷۷ تن هم زخم برداشته اند.

از سویی هم، کمبود شمار نیروهای دولتی، بر چالش های امنیتی در کشور افزوده است.

در حالی که شمار این نیروها باید ۳۵۲ هزار باشد، در گزارش آمده است که هم اکنون، ۳۱۵ هزار تن در چارچوب ارتش و پولیس ملی فعالیت دارند و این آمار، یک کمبود بیش از ۱۳ درصدی را، در شمار ارتش و یک کمبود شش درصدی را، در شمار پولیس، نشان می‎دهد.

در همین حال، وزارت دفاع ملی، به این گزارش واکنش نشان می‎دهد.

دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت: «ما توانستیم که اهداف دشمن را به صفر خنثی کنیم و (برنامه های) آنان را، به صفر ضرب کنیم! به این خاطر در ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، تلفات ما زیاد بوده که ما عملیات مستقلانه را اجرأ می کنیم.»

پیش از این، یافته های سازمان ملل متحد نیز نشان داده اند که بین ماه های جنوری تا سپتمبر سال پار میلادی، بیش از هشت هزار غیرنظامی، در خشونت‌های افغانستان، یا جان باختند و یا زخم برداشته اند.

گزارش سیگر: حاکمیت دولتی در افغانستان کاهش یافته است

در این گزارش که از سوی بازرس ویژه ایالات متحد امریکا برای بازسازی افغانستان یا «سیگر» تهیه شده است، از افزایش تلفات نیروهای دولتی نیز هشدار داده می‎شود.

Thumbnail

یک گزارش تازۀ ایالات متحده امریکا نشان می‌دهد که حاکمیت دولتی در افغانستان کاهش یافته است.

تا شش ماه پیش، حاکمیت دولتی، به بیش از ۶۳ درصد از گستره کشور می‎رسید؛ اما اکنون این گستره، تنها بیشتر از ۵۷ درصد است.

در این گزارش که از سوی بازرس ویژه ایالات متحد امریکا برای بازسازی افغانستان یا «سیگر» تهیه شده است، از افزایش تلفات نیروهای دولتی نیز هشدار داده می‎شود.

در گزارش آمده است که در شش ماه اخیر، حاکمیت دولتی از گستره ۶۳.۴ درصد به گستره ۵۷.۲ کاهش یافته است و تنها ۸۵ ولسوالی، به گونه کامل، در اداره دولت استند.

نفوذ دولت بر ۱۵۰ ولسوالی دیگر و نیز نبردها در ۱۳۰ ولسوالی، از مسایل دیگری استند که در این گزارش به آن‎ها پرداخته شده است.

بر بنیاد این گزارش، نه ولسوالی، به گونه کامل، در دست طالبان استند و این گروه در ۳۲ ولسوالی دیگر هم نفوذ دارد.

چنان که ۹.۲ درصد کُل جمعیت کشور، در بخش‌هایی که زیر اداره همیشه گی یا موقت طالبان استند، بود و باش دارند.

امرالدین ولی رییس شورای ولایتی کندز گفت: «این عدم کارایی اینان (حکومت) و عملیات های نظامی ناموفق، زمینه را برای این مساعد ساخت که مخالفان، ساحات (در دست داشته) شان را گسترش بدهند و ترس و رعب را، بیشتر در دل های مردم جا بدهند.»

عبدالمجید آخُند زاده، معاون شورای ولایتی هلمند، گفت: «این عواقب بسیار بدی دارد. درست مثل این که طالبان بر ولسوالی موسی قلعه (ولایت هلمند) تسلط یافتند و بعد از آن، جنگ به ولسوالی های نادعلی، مارجه و ولسوالی های جنوبی هلمند، گسترش یافت.»

در بخش دیگری از این گزارش، از افزایش تلفات نیروهای دولتی نیز هشدار داده شده است.

گزارش می‌رساند که از ماه جنوری تا نومبر سال ۲۰۱۶ میلادی، شش هزار و ۷۸۵ نظامی کشور جان‌ باختد و ۱۱ هزار و ۷۷۷ تن هم زخم برداشته اند.

از سویی هم، کمبود شمار نیروهای دولتی، بر چالش های امنیتی در کشور افزوده است.

در حالی که شمار این نیروها باید ۳۵۲ هزار باشد، در گزارش آمده است که هم اکنون، ۳۱۵ هزار تن در چارچوب ارتش و پولیس ملی فعالیت دارند و این آمار، یک کمبود بیش از ۱۳ درصدی را، در شمار ارتش و یک کمبود شش درصدی را، در شمار پولیس، نشان می‎دهد.

در همین حال، وزارت دفاع ملی، به این گزارش واکنش نشان می‎دهد.

دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت: «ما توانستیم که اهداف دشمن را به صفر خنثی کنیم و (برنامه های) آنان را، به صفر ضرب کنیم! به این خاطر در ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، تلفات ما زیاد بوده که ما عملیات مستقلانه را اجرأ می کنیم.»

پیش از این، یافته های سازمان ملل متحد نیز نشان داده اند که بین ماه های جنوری تا سپتمبر سال پار میلادی، بیش از هشت هزار غیرنظامی، در خشونت‌های افغانستان، یا جان باختند و یا زخم برداشته اند.

هم‌رسانی کنید