Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گزارش: نیروهای هوایی در بخش پرتاب بم‌ها آموزش درست ندیده‌اند

یک گزارش تازۀ بازرس پنتاگون، نشان می‌دهد که نیروهای هوایی افغانستان، در بخش پرتاب بم‌ها و محموله‌های کمکی در میدان‌های جنگ، آموزش‌های درست ندیده‌اند.

در این گزارش، آمده‌است که ناتوانی در هماهنگی‌ها ازبهر پرتاب بم‌ها و محموله‌های کمکی، این خطر را به میان آورده‌است که در بخش‌های جنگی، به نیروهای زمینی، به گونۀ لازم، کمک نرسد.

در بخشی از این گزارش آمده‌است: «ناتوانی افسران ارتباطی در کار هماهنگی حمله‌های هوایی، می‌تواند باعث افزایش عملیات‌های ناکام هوایی شود. این مشکل، افزایش تلفات غیرنظامیان و تلفات نیروهای خودی را - در این حمله‌ها - نیز به بار آورده است.»

در چنین اوضاعی، وزارت دفاع ملی بر پیشرفت نیروهای هوایی کشور و اثرگذاری این نیروها در میدان‌های جنگ تأکید می‌ورزد.

روح‌الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت: «نسبت به گذشته در جایگاه خیلی خوبی قرار دارند و این نیروها در انجام عملیات‌های شان در میدان نبرد، خیلی موثر و دقیق بوده‌‌اند.»

در بخش دیگری از این گزارش، گفته شده‌است که آموزگاران نظامی خارجی نیروهای هوایی افغانستان، در کار پیشرفت و افزایش توانایی‌های هماهنگ کننده‌گان عملیات‌های هوایی این نیروها کوتاه آمده‌اند.

بازرس ویژۀ پنتاگون، می‌افزاید که این وضع، باعث شده‌است تا روند بلند بردن مهارت‌های نیروهای هوایی افغانستان، در بخش پرتاب‌های هوایی، متوقف شود.

داوود کلکانی، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان می‌گوید که ناهماهنگی‌ها در چگونگی عملیات‌ها باعث افزایش تلفات غیرنظامیان شده‌اند: «اکثر وقت بم‌ها به خانه‌های مردم، به خانه‌های مسکونی اصابت می‌کند از ناتو و یا محموله‌ها به دشمن می‌ریزد. باور من این است که باید نیروهای امنیتی افغانستان را هم کشورهای کمک کننده و هم حکومت افغانستان، باید در قسمت تربیه شان، در قسمت درس و تعلیم شان جدیت به خرج بدهند.»

در حالی که بحث صلح و پیوستن طالبان به نظام آینده، نیز نگرانی‌هایی را دربارۀ آیندۀ نیروهای امنیتی افغانستان به میان آورده‌است، اما رییس‌جمهور غنی به روز سه شنبه بر ادامه آموزش‌ها و بسیج بیشتر نیروهای کشور تأکید کرد: «سر تان سرمایه گذاری زیادتر می‌شود، بهتر می‌شود و هیچ نوع شک و شبهه‌یی در قوای امنیتی و دفاعی افغانستان وجود نداشته باشد که خدا نکرده اخلال می‌آید.»

پیش از این، سازمان ملل متحد نیز در گزارشی، از افزایش تلفات غیرنظامیان در افغانستان، در حمله‌های هوایی در شش ماه نخست سال روان میلادی خبر داده‌است.

در این گزارش، بیش از هشتاد درصد این تلفات برخاسته از عملیات‌های هوایی نیروهای خارجی شناخته شده است و مسؤول نزدیک به ده درصد دیگر این تلفات، نیروهای هوایی افغانستان گفته شده‌اند.

گزارش: نیروهای هوایی در بخش پرتاب بم‌ها آموزش درست ندیده‌اند

بازرس ویژۀ پنتاگون، می‌افزاید که این وضع، باعث شده‌است تا روند بلند بردن مهارت‌های نیروهای هوایی افغانستان، در بخش پرتاب‌های هوایی، متوقف شود.

تصویر بندانگشتی

یک گزارش تازۀ بازرس پنتاگون، نشان می‌دهد که نیروهای هوایی افغانستان، در بخش پرتاب بم‌ها و محموله‌های کمکی در میدان‌های جنگ، آموزش‌های درست ندیده‌اند.

در این گزارش، آمده‌است که ناتوانی در هماهنگی‌ها ازبهر پرتاب بم‌ها و محموله‌های کمکی، این خطر را به میان آورده‌است که در بخش‌های جنگی، به نیروهای زمینی، به گونۀ لازم، کمک نرسد.

در بخشی از این گزارش آمده‌است: «ناتوانی افسران ارتباطی در کار هماهنگی حمله‌های هوایی، می‌تواند باعث افزایش عملیات‌های ناکام هوایی شود. این مشکل، افزایش تلفات غیرنظامیان و تلفات نیروهای خودی را - در این حمله‌ها - نیز به بار آورده است.»

در چنین اوضاعی، وزارت دفاع ملی بر پیشرفت نیروهای هوایی کشور و اثرگذاری این نیروها در میدان‌های جنگ تأکید می‌ورزد.

روح‌الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت: «نسبت به گذشته در جایگاه خیلی خوبی قرار دارند و این نیروها در انجام عملیات‌های شان در میدان نبرد، خیلی موثر و دقیق بوده‌‌اند.»

در بخش دیگری از این گزارش، گفته شده‌است که آموزگاران نظامی خارجی نیروهای هوایی افغانستان، در کار پیشرفت و افزایش توانایی‌های هماهنگ کننده‌گان عملیات‌های هوایی این نیروها کوتاه آمده‌اند.

بازرس ویژۀ پنتاگون، می‌افزاید که این وضع، باعث شده‌است تا روند بلند بردن مهارت‌های نیروهای هوایی افغانستان، در بخش پرتاب‌های هوایی، متوقف شود.

داوود کلکانی، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان می‌گوید که ناهماهنگی‌ها در چگونگی عملیات‌ها باعث افزایش تلفات غیرنظامیان شده‌اند: «اکثر وقت بم‌ها به خانه‌های مردم، به خانه‌های مسکونی اصابت می‌کند از ناتو و یا محموله‌ها به دشمن می‌ریزد. باور من این است که باید نیروهای امنیتی افغانستان را هم کشورهای کمک کننده و هم حکومت افغانستان، باید در قسمت تربیه شان، در قسمت درس و تعلیم شان جدیت به خرج بدهند.»

در حالی که بحث صلح و پیوستن طالبان به نظام آینده، نیز نگرانی‌هایی را دربارۀ آیندۀ نیروهای امنیتی افغانستان به میان آورده‌است، اما رییس‌جمهور غنی به روز سه شنبه بر ادامه آموزش‌ها و بسیج بیشتر نیروهای کشور تأکید کرد: «سر تان سرمایه گذاری زیادتر می‌شود، بهتر می‌شود و هیچ نوع شک و شبهه‌یی در قوای امنیتی و دفاعی افغانستان وجود نداشته باشد که خدا نکرده اخلال می‌آید.»

پیش از این، سازمان ملل متحد نیز در گزارشی، از افزایش تلفات غیرنظامیان در افغانستان، در حمله‌های هوایی در شش ماه نخست سال روان میلادی خبر داده‌است.

در این گزارش، بیش از هشتاد درصد این تلفات برخاسته از عملیات‌های هوایی نیروهای خارجی شناخته شده است و مسؤول نزدیک به ده درصد دیگر این تلفات، نیروهای هوایی افغانستان گفته شده‌اند.

هم‌رسانی کنید