Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در حملۀ امروز در کابل ۱۴ تن جان باختند و ۱۴۵ تن دیگر زخمی شده‌اند

حوالی ساعت ۹ ‌صبح امروز (چهارشنبه، ۱۶اسد) یک انفجار نیرومند شهر کابل را لرزاند. 

وزارت داخله می‌گوید که این رویداد برخاسته از انفجار یک موتر بم‌گذاری شده بوده‌است که حوزه ششم کابل را آماج قرار داده‌است. 

خوشحال سادات، معین ارشد امنیتی وزارت داخله که ساعاتی پس از این رویداد، در یک نشست خبری در کابل سخن می‌زد، گفت که در این حمله ۱۴ تن جان باختند و ۱۴۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.

اما منابع به طلوع‌نیوز می‌گویند که در این رویداد هژده تن جان باخته‌اند و درحدود صدتن دیگر زخمی شده‌اند. 

طالبان، مسؤولیت این انفجار را به عهده گرفته‌اند و گفته‌اند که چندین نیروی امنیتی در این انفجار جان باخته‌اند. 

همزمان با این، در یک انفجار دیگر در ولایت هرات، هفت تن زخمی شده‌اند. 

مقام‌های محلی ولایت هرات، می‌گویند که این رویداد برخاسته از انفجار یک ماین جاسازی شده بوده‌است. 

مسؤولیت این رویداد را تاکنون گروهی به عهده نگرفته‌است.

در حملۀ امروز در کابل ۱۴ تن جان باختند و ۱۴۵ تن دیگر زخمی شده‌اند

گواهان رویداد می‌‎گویند که صدای این انفجار درفاصله‌های بسیار دور شنیده شده‌است.

تصویر بندانگشتی

حوالی ساعت ۹ ‌صبح امروز (چهارشنبه، ۱۶اسد) یک انفجار نیرومند شهر کابل را لرزاند. 

وزارت داخله می‌گوید که این رویداد برخاسته از انفجار یک موتر بم‌گذاری شده بوده‌است که حوزه ششم کابل را آماج قرار داده‌است. 

خوشحال سادات، معین ارشد امنیتی وزارت داخله که ساعاتی پس از این رویداد، در یک نشست خبری در کابل سخن می‌زد، گفت که در این حمله ۱۴ تن جان باختند و ۱۴۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.

اما منابع به طلوع‌نیوز می‌گویند که در این رویداد هژده تن جان باخته‌اند و درحدود صدتن دیگر زخمی شده‌اند. 

طالبان، مسؤولیت این انفجار را به عهده گرفته‌اند و گفته‌اند که چندین نیروی امنیتی در این انفجار جان باخته‌اند. 

همزمان با این، در یک انفجار دیگر در ولایت هرات، هفت تن زخمی شده‌اند. 

مقام‌های محلی ولایت هرات، می‌گویند که این رویداد برخاسته از انفجار یک ماین جاسازی شده بوده‌است. 

مسؤولیت این رویداد را تاکنون گروهی به عهده نگرفته‌است.

هم‌رسانی کنید