Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مدیر لیسه عالی عبدالغفور ندیم در کابل به قتل رسید

سید ضیاالدین، مدیر لیسه عالی عبدالغفور ندیم امروز (دوشنبه ۲۲ میزان) در مقابل دروازه مکتب از سوی افراد ناشناس در مربوطات حوزۀ یازدهم شهر کابل، به قتل رسیده‌است.

نزدیکان او می‎گویند که این رویداد ساعت ۴:۱۵ دقیقۀ بامداد امروز هنگامی رخ داد که آقای ضیاالدین می‌خواست به خانه‌اش که در نزدیک مکتب عبدالغفور ندیم است، برود و از سوی افراد مسلح با شلیک گلوله تفنگچۀ خپ کن، کشته شد.

نزدیکان او می‌افزایند که او شب گذشته از جایی مهمان بوده‌است.

تاکنون علت و انگیزه این قتل، روشن نشده‌است.

مدیر لیسه عالی عبدالغفور ندیم در کابل به قتل رسید

نزدیکان او می‎گویند که آقای ضیاالدین شب گذشته در جایی مهمان بود و بامداد امروز که می‌خواست به خانه‌اش برود، از سوی افراد مسلح به قتل رسید.

Thumbnail

سید ضیاالدین، مدیر لیسه عالی عبدالغفور ندیم امروز (دوشنبه ۲۲ میزان) در مقابل دروازه مکتب از سوی افراد ناشناس در مربوطات حوزۀ یازدهم شهر کابل، به قتل رسیده‌است.

نزدیکان او می‎گویند که این رویداد ساعت ۴:۱۵ دقیقۀ بامداد امروز هنگامی رخ داد که آقای ضیاالدین می‌خواست به خانه‌اش که در نزدیک مکتب عبدالغفور ندیم است، برود و از سوی افراد مسلح با شلیک گلوله تفنگچۀ خپ کن، کشته شد.

نزدیکان او می‌افزایند که او شب گذشته از جایی مهمان بوده‌است.

تاکنون علت و انگیزه این قتل، روشن نشده‌است.

هم‌رسانی کنید