تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

یک مأمور دولت در کابل با شلیک گلوله راکت کشته شد

خانوادۀ یک مأمور دولت، روز پنج‌شنبه (۲۵ میزان) ادعا می‌کند که یک عضو این خانواده به‌نام زینت ذبیح که کارمند وزارت مالیه بود، شب گذشته در ولسوالی پغمان کابل از سوی افراد مسلح با شلیک گلوله راکت، به قتل رسیده‌است.

خانوادۀ این قربانی می‎گوید که ذبیح در حالی به قتل رسید که او از دفتر به سوی خانه در حرکت بود و موتر حاملش از سوی افراد ناشناس درمنطقۀ ارغندی پغمان توقف داده شده و سپس با شلیک گلولۀ راکت در داخل این موتر، آماج قرار گرفت.

این خانواده طالبان را عامل اصلی این رویدداد می‎داند و می‎افزاید که افراد گروه طالبان گاه‌گاهی در این روستاها بیرون می‌شوند و به ساده ‎گی گشت وگذار می‎کنند.

اما طالبان در این رویداد دست داشتن خود را رد کرده‎است.

این مرد دو سال پیش ازدواج کرده بود و از چند سال بدینسو در وزارت مالیه، کار می‎کرد.

مقام‌های امنیتی تاکنون دراین باره چیزی نگفته‌اند.

افغانستان

یک مأمور دولت در کابل با شلیک گلوله راکت کشته شد

خانوادۀ این مأمور دولت ادعا می‌کند که زینت از سوی طالبان، به قتل رسیده‌است.

تصویر بندانگشتی

خانوادۀ یک مأمور دولت، روز پنج‌شنبه (۲۵ میزان) ادعا می‌کند که یک عضو این خانواده به‌نام زینت ذبیح که کارمند وزارت مالیه بود، شب گذشته در ولسوالی پغمان کابل از سوی افراد مسلح با شلیک گلوله راکت، به قتل رسیده‌است.

خانوادۀ این قربانی می‎گوید که ذبیح در حالی به قتل رسید که او از دفتر به سوی خانه در حرکت بود و موتر حاملش از سوی افراد ناشناس درمنطقۀ ارغندی پغمان توقف داده شده و سپس با شلیک گلولۀ راکت در داخل این موتر، آماج قرار گرفت.

این خانواده طالبان را عامل اصلی این رویدداد می‎داند و می‎افزاید که افراد گروه طالبان گاه‌گاهی در این روستاها بیرون می‌شوند و به ساده ‎گی گشت وگذار می‎کنند.

اما طالبان در این رویداد دست داشتن خود را رد کرده‎است.

این مرد دو سال پیش ازدواج کرده بود و از چند سال بدینسو در وزارت مالیه، کار می‎کرد.

مقام‌های امنیتی تاکنون دراین باره چیزی نگفته‌اند.

هم‌رسانی کنید