Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

۴۴۰۰دستگاه‌ شناخت بایومتریک دراختیار کمیسیون انتخابات قرار گرفتند

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که ۴هزار و ۴۰۰پایه دستگاه‌های شناخت بایومتریک رأی‌دهنده‌گان در اختیار این کمیسیون قرار گرفته اند و قرار است تمامی دستگاه‌های مورد نیاز به زودی در اختیار آنان قرار بگیرند.

این دستگاه‌ها پیش از چاشت امروز به رسانه‌ها نشان داده شدند.

به گفت، این کمیسیون، استفاده از این دستگاه‌ها بسیار ساده  و آسان همانند استفاده از تلیفون همراه است و ثبت جزییات یک رأی‌دهنده در روز انتخابات، تا به یک دقیقه زمان را دربر می‌گیرد.

در همین حال، رییس ادارۀ ملی احصاییه و معلومات می‌گوید که تمامی دستگاه‌های خریداری شدۀ شناسایی بایومتریک رأی دهنده گان، تا هفت روز دیگر به کابل خواهند رسید و در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار خواهند گرفت.

رییس این نهاد می‌افزاید که سرورهای این دستگاه‌ها نیز در کمیسیون مستقل انتخابات نصب خواهند شد.

این در حالی است که ۲۳ روز دیگر به برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان مانده است. کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این گفته است که اگر تمامی وسایل شناخت بایومتریک به این کمیسیون نرسد، انتخابات به شیوۀ گذشته برگزار خواهد شد. 

کمیسیون انتخابات پس از آن تصمیم به کارگیری از شناخت بایومتریک رأی‌دهنده‌گان در انتخابات گرفت که شماری از جریان‌های سیاسی - ایتلاف بزرگ ملی - خواستار برگزاری انتخابات با استفاده از این ابزار شدند. 

آنان هشدار داده بودند که اگر انتخابات به شیوۀ گذشته برگزار شود، با تقلب گسترده همراه خواهد بود و آنان انتخابات را تحریم خواهند کرد. 

اکنون که کمیسیون انتخابات تصمیم گرفته تا از شناخت بایومتریک در انتخابات کار بگیرد، ایتلاف بزرگ ملی می‌گوید که این کمیسیون باید به آنان اطمینان دهد که این ابزار شفافیت در انتخابات را تضمین می‌کند. 

انتخابات مجلس نماینده‌گان، قرار است به تاریخ ۲۸ ماه میزان در کشور برگزار شود. 

۴۴۰۰دستگاه‌ شناخت بایومتریک دراختیار کمیسیون انتخابات قرار گرفتند

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که بیش از چهارهزار دستگاه شناخت بایومتریک رأی دهنده‌گان به کشور وارد شده اند و قرار است در حدود هژده هزار دستگاه دیگر نیز به زودی وارد کشور شوند.

Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که ۴هزار و ۴۰۰پایه دستگاه‌های شناخت بایومتریک رأی‌دهنده‌گان در اختیار این کمیسیون قرار گرفته اند و قرار است تمامی دستگاه‌های مورد نیاز به زودی در اختیار آنان قرار بگیرند.

این دستگاه‌ها پیش از چاشت امروز به رسانه‌ها نشان داده شدند.

به گفت، این کمیسیون، استفاده از این دستگاه‌ها بسیار ساده  و آسان همانند استفاده از تلیفون همراه است و ثبت جزییات یک رأی‌دهنده در روز انتخابات، تا به یک دقیقه زمان را دربر می‌گیرد.

در همین حال، رییس ادارۀ ملی احصاییه و معلومات می‌گوید که تمامی دستگاه‌های خریداری شدۀ شناسایی بایومتریک رأی دهنده گان، تا هفت روز دیگر به کابل خواهند رسید و در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار خواهند گرفت.

رییس این نهاد می‌افزاید که سرورهای این دستگاه‌ها نیز در کمیسیون مستقل انتخابات نصب خواهند شد.

این در حالی است که ۲۳ روز دیگر به برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان مانده است. کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این گفته است که اگر تمامی وسایل شناخت بایومتریک به این کمیسیون نرسد، انتخابات به شیوۀ گذشته برگزار خواهد شد. 

کمیسیون انتخابات پس از آن تصمیم به کارگیری از شناخت بایومتریک رأی‌دهنده‌گان در انتخابات گرفت که شماری از جریان‌های سیاسی - ایتلاف بزرگ ملی - خواستار برگزاری انتخابات با استفاده از این ابزار شدند. 

آنان هشدار داده بودند که اگر انتخابات به شیوۀ گذشته برگزار شود، با تقلب گسترده همراه خواهد بود و آنان انتخابات را تحریم خواهند کرد. 

اکنون که کمیسیون انتخابات تصمیم گرفته تا از شناخت بایومتریک در انتخابات کار بگیرد، ایتلاف بزرگ ملی می‌گوید که این کمیسیون باید به آنان اطمینان دهد که این ابزار شفافیت در انتخابات را تضمین می‌کند. 

انتخابات مجلس نماینده‌گان، قرار است به تاریخ ۲۸ ماه میزان در کشور برگزار شود. 

هم‌رسانی کنید