تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

۹ نگه‌بان سفارت آلمان در کابل نیز در حملۀ روز گذشته جان باخته‎اند

 فرمانده سعدالله اندرابی هم‎راه با ۸ تن از افرادش نیز در حمله روز گذشته جان باخته اند
 
فرمانده سعدالله اندرابی، که از چندی بدینسو به عنوان نگه‎بان سفارت آلمان در کابل وظیفه اجرأ می‎کرد، دیروز از نخستین کسانی بود که در انفجار تانکر پر از مواد منفجره در محل کارش جان باخت.
 
وی با دادن دستور ایست به تانکر پر از مواد منفجره، خودش و هشت تن از زیر دستانش را قربانی کرد.
 
بر بنیاد گزارش‎ها، هنوز هم جسدهای سه تن از افراد فرمانده سعدالله اندرابی نا پدید اند.
 
فرمانده واحد محافظت از سفارت خانه‎ها، انتقاد می‎‌کند که این تانکر پر از مواد منفجره چی گونه توانسته بود که از تمامی پاسگاه‎های بازرسی بگذرد.

وی می‎گوید که این تانکر با رسیدن به این محل، از سوی فرمانده اندرابی و افرادش دستور توقف داده شد و مرد انتحار کننده ناگزیر  شد که مواد منفجره این تانکر را منفجر سازد.

نجیب الله وردک، فرمانده واحد محافظت از سفارت خانه‏ها در این باره گفت: «موترهای کلان تمامش در چهار راهی زنبق بند بود، این موتر که می‎رسد و خود همین قوماندان صاحب سعدالله خان ایستادش می‎کند و برش میگه که در این‎جا اجازه دخول نیست. درهمین حالت است که موتر بم انفجار می‎شود و سعدالله خان و یک سر باز دیگر بنام ضیاء الله شهید می‎شود، چهار پیره داری که در آن‎جا باالفعل داریم که تاهنوز ما جسدهای‎شان را پیدا نکردیم، آنها شهید می‏شوند.»
 
از فرمانده اندرابی، اکنون پنج پسر و یک دختر به‎جا مانده اند و کوچک‎ترین پسرش یک ساله است.
 
سمیع الله هژده ساله، بزرگ‎ترین پسر او هنوز دانش آموز است؛ وی اکنون ناگزیر است که با از دست دادن نان آور خانه، تمامی مسؤولیت را بر دوش بکشد.
 
سمیع الله گفت: «این دولت نیست اصلا؛ اگر دولت می‏بود باید تلاشی می‏کرد، این چطور موتر کلان که پر از فاضلاب است آمده و انفجار کرده. »
 
فرمانده اندرابی، ۴۸ ساله بود و ۱۵ سال پیش لباس نظامی بر تن کرد.

۹ نگه‌بان سفارت آلمان در کابل نیز در حملۀ روز گذشته جان باخته‎اند

فرمانده واحد محافظت از سفارت خانه‌ها می‎گوید که تانکر پر از مواد منفجره با رسیدن به محل، از سوی فرمانده اندرابی و افرادش دستور توقف داده شد و مرد انتحار کننده ناگزیر شد که مواد منفجره این تانکر را منفجر سازد.

Thumbnail

 فرمانده سعدالله اندرابی هم‎راه با ۸ تن از افرادش نیز در حمله روز گذشته جان باخته اند
 
فرمانده سعدالله اندرابی، که از چندی بدینسو به عنوان نگه‎بان سفارت آلمان در کابل وظیفه اجرأ می‎کرد، دیروز از نخستین کسانی بود که در انفجار تانکر پر از مواد منفجره در محل کارش جان باخت.
 
وی با دادن دستور ایست به تانکر پر از مواد منفجره، خودش و هشت تن از زیر دستانش را قربانی کرد.
 
بر بنیاد گزارش‎ها، هنوز هم جسدهای سه تن از افراد فرمانده سعدالله اندرابی نا پدید اند.
 
فرمانده واحد محافظت از سفارت خانه‎ها، انتقاد می‎‌کند که این تانکر پر از مواد منفجره چی گونه توانسته بود که از تمامی پاسگاه‎های بازرسی بگذرد.

وی می‎گوید که این تانکر با رسیدن به این محل، از سوی فرمانده اندرابی و افرادش دستور توقف داده شد و مرد انتحار کننده ناگزیر  شد که مواد منفجره این تانکر را منفجر سازد.

نجیب الله وردک، فرمانده واحد محافظت از سفارت خانه‏ها در این باره گفت: «موترهای کلان تمامش در چهار راهی زنبق بند بود، این موتر که می‎رسد و خود همین قوماندان صاحب سعدالله خان ایستادش می‎کند و برش میگه که در این‎جا اجازه دخول نیست. درهمین حالت است که موتر بم انفجار می‎شود و سعدالله خان و یک سر باز دیگر بنام ضیاء الله شهید می‎شود، چهار پیره داری که در آن‎جا باالفعل داریم که تاهنوز ما جسدهای‎شان را پیدا نکردیم، آنها شهید می‏شوند.»
 
از فرمانده اندرابی، اکنون پنج پسر و یک دختر به‎جا مانده اند و کوچک‎ترین پسرش یک ساله است.
 
سمیع الله هژده ساله، بزرگ‎ترین پسر او هنوز دانش آموز است؛ وی اکنون ناگزیر است که با از دست دادن نان آور خانه، تمامی مسؤولیت را بر دوش بکشد.
 
سمیع الله گفت: «این دولت نیست اصلا؛ اگر دولت می‏بود باید تلاشی می‏کرد، این چطور موتر کلان که پر از فاضلاب است آمده و انفجار کرده. »
 
فرمانده اندرابی، ۴۸ ساله بود و ۱۵ سال پیش لباس نظامی بر تن کرد.

هم‌رسانی کنید