Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وضعیت رسانه‌ها در ۱۰۰ روز گذشته؛ ۲۵۷ رسانه بسته شدند

از روی کار آمدن امارت اسلامی صد روز می‌گذرد و این تحول سیاسی در کنار سایر مسایل، رسانه‌ها را نیز دست‌خوش تحولاتی ساخت.

در مدت این صد روز، دو طرح جداگانه در باره چگونگی نشرات رسانه‌ها منتشر گردید که نگرانی‌هایی را درباره محدودیت بر فعالیت رسانه‌ها و آزادی بیان با خود داشت. اما در کنار چالش‌ها و نگرانی‌ها، مقام‌های حکومتی از حفظ آزادی بیان و حمایت از رسانه‌ها اطمینان داده است.

نظیفه، خبرنگار گفت: «بخاطر خبرنگاران گفته اند که ما کار می‌کنیم، اما نتیجه مثبت در پی نداشت.»

عبدالرقیب فیاض، خبرنگار گفت: «در این اواخر دسترسی به اطلاعات محدود شده، کار خبر نگاران را بسیار دشوار ساخته. در این میان اعلامیه جدید امر به معروف امارت اسلامی نگرانی‌ها را مبنی به محدودیت کار رسانه‌یی افزایش داده است.»

نی یا نهاد حمایت کننده رسانه‌ها در افغانستان می‌گوید که با روی کار آمدن امارت اسلامی بیش از ۲۵۷ رسانه به علت آنچه که وضع محدودیت‌ها و چالش‌هایی اقتصادی گفته می‌شود، بسته شده و بیش از هفتاد فیصد کارمندان شان هم بیکار و یا به خارج پناهنده شده اند.

بربنیاد گزارش‌ها، در این مدت شش خبرنگار به علت‌ها و در رویدادهای گونه‌گون به شمول انفجار، حمله افراد مسلح ناشناس، خودکشی و حادثه ترافیکی جان‌های شان را از دست دادند.  

جان آقا حکیمی، خبرنگار، گفت: «کاهش تعداد کارکنان و شرایط آشفته مراکز رسانه‌یی که از بحران مالی رنج می‌برند، همچنان گسترده است.»

در صد روز نخست، مسوولان امارت اسلامی در ارتباط به فعالیت رسانه‌ها دو طرزالعمل را به نشر رسانیدند که نگرانی‌های را درباره محدودیت بر نحوه نشرات رسانه‌ها با خود داشت.

نهادهای حامی رسانه‌ها نیز از احتمال وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌ها نگران هستند.

حجت الله مجددی، رییس انحمن نهاد ژورنالیستان افغانستان گفت: «هشت ماده اخیر به رسانه‌ها یک سلسله نگرانی‌ها را به وجود آورده. امیدوار استیم که این در تفاهم با رسانه‌ها حل شود.»

مسرور لطفی، مسوول رسانه‌یی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان گفت: «ما خواهش می‌کنیم که قانون رسانه‌های همگانی، قانون حق دسترسی به اطلاعات که تعطیل است، از آن حالت بیرون کند و در مشورت با نهادهای حامی رسانه‌ها و جامعه رسانه‌یی تعدیل شود و مطابق به شرایط امروز تصویب شود.»

این در حالیست که مقام‌های حکومت تازه بارها از آزادی بیان و فعالیت رسانه‌های آزاد اطمینان داده است.

وضعیت رسانه‌ها در ۱۰۰ روز گذشته؛ ۲۵۷ رسانه بسته شدند

در صد روز گذشته، بیش از دو صد و پنجاه رسانه در کشور بسته شدند و بیش از هفتاد درصد کارمندان شان هم بیکار شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

از روی کار آمدن امارت اسلامی صد روز می‌گذرد و این تحول سیاسی در کنار سایر مسایل، رسانه‌ها را نیز دست‌خوش تحولاتی ساخت.

در مدت این صد روز، دو طرح جداگانه در باره چگونگی نشرات رسانه‌ها منتشر گردید که نگرانی‌هایی را درباره محدودیت بر فعالیت رسانه‌ها و آزادی بیان با خود داشت. اما در کنار چالش‌ها و نگرانی‌ها، مقام‌های حکومتی از حفظ آزادی بیان و حمایت از رسانه‌ها اطمینان داده است.

نظیفه، خبرنگار گفت: «بخاطر خبرنگاران گفته اند که ما کار می‌کنیم، اما نتیجه مثبت در پی نداشت.»

عبدالرقیب فیاض، خبرنگار گفت: «در این اواخر دسترسی به اطلاعات محدود شده، کار خبر نگاران را بسیار دشوار ساخته. در این میان اعلامیه جدید امر به معروف امارت اسلامی نگرانی‌ها را مبنی به محدودیت کار رسانه‌یی افزایش داده است.»

نی یا نهاد حمایت کننده رسانه‌ها در افغانستان می‌گوید که با روی کار آمدن امارت اسلامی بیش از ۲۵۷ رسانه به علت آنچه که وضع محدودیت‌ها و چالش‌هایی اقتصادی گفته می‌شود، بسته شده و بیش از هفتاد فیصد کارمندان شان هم بیکار و یا به خارج پناهنده شده اند.

بربنیاد گزارش‌ها، در این مدت شش خبرنگار به علت‌ها و در رویدادهای گونه‌گون به شمول انفجار، حمله افراد مسلح ناشناس، خودکشی و حادثه ترافیکی جان‌های شان را از دست دادند.  

جان آقا حکیمی، خبرنگار، گفت: «کاهش تعداد کارکنان و شرایط آشفته مراکز رسانه‌یی که از بحران مالی رنج می‌برند، همچنان گسترده است.»

در صد روز نخست، مسوولان امارت اسلامی در ارتباط به فعالیت رسانه‌ها دو طرزالعمل را به نشر رسانیدند که نگرانی‌های را درباره محدودیت بر نحوه نشرات رسانه‌ها با خود داشت.

نهادهای حامی رسانه‌ها نیز از احتمال وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌ها نگران هستند.

حجت الله مجددی، رییس انحمن نهاد ژورنالیستان افغانستان گفت: «هشت ماده اخیر به رسانه‌ها یک سلسله نگرانی‌ها را به وجود آورده. امیدوار استیم که این در تفاهم با رسانه‌ها حل شود.»

مسرور لطفی، مسوول رسانه‌یی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان گفت: «ما خواهش می‌کنیم که قانون رسانه‌های همگانی، قانون حق دسترسی به اطلاعات که تعطیل است، از آن حالت بیرون کند و در مشورت با نهادهای حامی رسانه‌ها و جامعه رسانه‌یی تعدیل شود و مطابق به شرایط امروز تصویب شود.»

این در حالیست که مقام‌های حکومت تازه بارها از آزادی بیان و فعالیت رسانه‌های آزاد اطمینان داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره