Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست‌ها از امارت اسلامی از بهر آزاد سازی دو خبرنگار آریانا نیوز

خانه آزادی بیان، سازمان عفو بین الملل سازمان ملل خواهان رهایی بی‌قید و شرط دو خبرنگار بازداشت شده آریانا نیوز از سوی امارت اسلامی شده‌اند.

خانه آزادی بیان در اعلامیه‌یی می‌گوید که دو تن از خبرنگاران آریانا نیوز، اسلم حجاب و وارث حسرت، روز گذشته از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شدند.

در اعلامیه خانه آزادی بیان آمده است که تا کنون دلیل بازداشت این دو خبرنگار روشن نبوده و از سرنوشت شان نیز معلومات در دست نیست.

خانه آزادی بیان از امارت اسلامی خواسته است که بی‌درنگ این دو خبرنگار را آزاد سازد. در اعلامیه خانه آزادی بیان آمده است: «خانه آزادی بیان از طالبان می‌خواهد که این دو خبرنگار را بی‌درنگ آزاد سازند و بیش از این آزادی بیان را سرکوب نکنند.»

از سویی هم، سازمان عفو بین الملل نیز در یک رشته تویت خواهان آزادی بی‌قید و شرط این دو خبرنگار آریانا نیوز شده است. عفو بین الملل گفته است: «طالبان باید آنان را فورا و بی‌قید و شرط آزاد سازد.»

عفو بین الملل چنین اقدامات را تهدیدی در برابر آزادی بیان گفته است.

هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) نیز در واکنش به بازداشت این دو خبرنگار از امارت اسلامی خواسته است که دلیل بازداشت آنان را روشن سازد. یوناما همچنان از امارت اسلامی خواسته است که سرنوشت فعالان حقوق زن را که دو هفته پیش ناپدید شدند، روشن سازد.

یوناما در تویتی گفته است: «سازمان ملل از طالبان می‌خواهد که دلیل بازداشت خبرنگاران آریانا نیوز را علنی سازد.»

سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز به این رویداد واکنش نشان داده است و گفته است که حقوق خبرنگاران باید احترام شود.

امارت اسلامی هرچند بازداشت این دو خبرنگارا را تایید و یا رد نمی‌کند، اما می‌گوید که بررسی‌ها در این باره آغاز شده اند. 

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «ما در جریان هستیم، اما بررسی‌های ما آغاز شده که آیا این دو خبرنگار بازداشت شده اند یاخبر چون تا کنون درست معلوم نیست.»

خواست‌ها از امارت اسلامی از بهر آزاد سازی دو خبرنگار آریانا نیوز

امارت اسلامی هرچند بازداشت این دو خبرنگارا را تایید و یا رد نمی‌کند، اما می‌گوید که بررسی‌ها در این باره آغاز شده اند. 

تصویر بندانگشتی

خانه آزادی بیان، سازمان عفو بین الملل سازمان ملل خواهان رهایی بی‌قید و شرط دو خبرنگار بازداشت شده آریانا نیوز از سوی امارت اسلامی شده‌اند.

خانه آزادی بیان در اعلامیه‌یی می‌گوید که دو تن از خبرنگاران آریانا نیوز، اسلم حجاب و وارث حسرت، روز گذشته از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شدند.

در اعلامیه خانه آزادی بیان آمده است که تا کنون دلیل بازداشت این دو خبرنگار روشن نبوده و از سرنوشت شان نیز معلومات در دست نیست.

خانه آزادی بیان از امارت اسلامی خواسته است که بی‌درنگ این دو خبرنگار را آزاد سازد. در اعلامیه خانه آزادی بیان آمده است: «خانه آزادی بیان از طالبان می‌خواهد که این دو خبرنگار را بی‌درنگ آزاد سازند و بیش از این آزادی بیان را سرکوب نکنند.»

از سویی هم، سازمان عفو بین الملل نیز در یک رشته تویت خواهان آزادی بی‌قید و شرط این دو خبرنگار آریانا نیوز شده است. عفو بین الملل گفته است: «طالبان باید آنان را فورا و بی‌قید و شرط آزاد سازد.»

عفو بین الملل چنین اقدامات را تهدیدی در برابر آزادی بیان گفته است.

هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) نیز در واکنش به بازداشت این دو خبرنگار از امارت اسلامی خواسته است که دلیل بازداشت آنان را روشن سازد. یوناما همچنان از امارت اسلامی خواسته است که سرنوشت فعالان حقوق زن را که دو هفته پیش ناپدید شدند، روشن سازد.

یوناما در تویتی گفته است: «سازمان ملل از طالبان می‌خواهد که دلیل بازداشت خبرنگاران آریانا نیوز را علنی سازد.»

سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز به این رویداد واکنش نشان داده است و گفته است که حقوق خبرنگاران باید احترام شود.

امارت اسلامی هرچند بازداشت این دو خبرنگارا را تایید و یا رد نمی‌کند، اما می‌گوید که بررسی‌ها در این باره آغاز شده اند. 

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «ما در جریان هستیم، اما بررسی‌های ما آغاز شده که آیا این دو خبرنگار بازداشت شده اند یاخبر چون تا کنون درست معلوم نیست.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره