Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی ها از بازداشت خبرنگاران و مشکلات مالی رسانه ها

فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه‌های افغانسستان می‌گوید که ۲۲ خبرنگار و کارمند رسانه‌یی در جریان یک ماه پسین در کشور بازداشت شده اند و هشت رسانه نیز به علت چالش مالی مسدود شده اند.

این نهاد روز چهارشنبه در یک نشست خبری از وضعیت کار خبرنگاری ابراز نگرانی کرد.

میرعلی اصغر اکبرزاده، عضو فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان، گفت: «در جریان ماه مارچ، بیست و دو مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است. یک مورد آن تهدید و توهین و بقیه بازداشت‌های کوتاه مدت می باشد. یک مورد تهدید در ولایت خوست، یک مورد بازداشت در پکتیا، یک مورد بازداشت در ننگرها، هشت مورد بازداشت در کندهار، و یازده مورد هم در کابل.»

از سویی دیگر، خانه آزادی بیان نیز در اعلامیه‌یی از بازداشت های پسین خبرنگاران و وضع محدودیت بر آزادی بیان از سوی امارت اسلامی ابراز نگرانی کرده است.

همزمان با این نگرانی‌ها و وضعیت دشوار در کار خبرنگاری، شماری از خبرنگاران با انتقاد از برخی از نهاد های پشینیبان خبرنگاران، می‌گویند این نهاد ها از نام خبرنگاری به سود شان استفاده سوء کرده اند.

رسول شهزاد، خبرنگار، گفت: «از نام خبرنگار استفاده سوء نکنید. خبرنگار واقعی کسی است که امروز در افغانستان مانده و در این شرایط خفقان فعالیت و خبررسانی می‌کند.»

با این حال امارت اسلامی بازداشت‌ برخی از خبرنگاران را برخاسته از یک سوء تفاهم می‌داند و می‌افزاید که آنان در چارچوب ارزش‌ها و منافع ملی کشور با تمامی رسانه‌ها همکار استند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «بعضی از برخوردها اگر فزیکی، لفظی و یا تقابل دیگر وجود داشته باشد، جنبه های مختلف دارد. یا هم سوء تفاهم واقع شده است.

این در حالی‌ست که امارت اسلامی دو ماه پیش گفته بود که برای رسیده‌گی به چالش‌های رسانه ها و خبرنگاران قانون رسانه‌های همگانی را مرعی الاجرا می سازند و کمیسیونی را نیز از بهر رسیده‌گی به چالش‌ها و تخطی‌های رسانه‌ها ایجاد می‌کنند.

نگرانی ها از بازداشت خبرنگاران و مشکلات مالی رسانه ها

از سویی دیگر، خانه آزادی بیان نیز در اعلامیه‌یی از بازداشت های پسین خبرنگاران و وضع محدودیت بر آزادی بیان از سوی امارت اسلامی ابراز نگرانی کرده است.

تصویر بندانگشتی

فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه‌های افغانسستان می‌گوید که ۲۲ خبرنگار و کارمند رسانه‌یی در جریان یک ماه پسین در کشور بازداشت شده اند و هشت رسانه نیز به علت چالش مالی مسدود شده اند.

این نهاد روز چهارشنبه در یک نشست خبری از وضعیت کار خبرنگاری ابراز نگرانی کرد.

میرعلی اصغر اکبرزاده، عضو فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان، گفت: «در جریان ماه مارچ، بیست و دو مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است. یک مورد آن تهدید و توهین و بقیه بازداشت‌های کوتاه مدت می باشد. یک مورد تهدید در ولایت خوست، یک مورد بازداشت در پکتیا، یک مورد بازداشت در ننگرها، هشت مورد بازداشت در کندهار، و یازده مورد هم در کابل.»

از سویی دیگر، خانه آزادی بیان نیز در اعلامیه‌یی از بازداشت های پسین خبرنگاران و وضع محدودیت بر آزادی بیان از سوی امارت اسلامی ابراز نگرانی کرده است.

همزمان با این نگرانی‌ها و وضعیت دشوار در کار خبرنگاری، شماری از خبرنگاران با انتقاد از برخی از نهاد های پشینیبان خبرنگاران، می‌گویند این نهاد ها از نام خبرنگاری به سود شان استفاده سوء کرده اند.

رسول شهزاد، خبرنگار، گفت: «از نام خبرنگار استفاده سوء نکنید. خبرنگار واقعی کسی است که امروز در افغانستان مانده و در این شرایط خفقان فعالیت و خبررسانی می‌کند.»

با این حال امارت اسلامی بازداشت‌ برخی از خبرنگاران را برخاسته از یک سوء تفاهم می‌داند و می‌افزاید که آنان در چارچوب ارزش‌ها و منافع ملی کشور با تمامی رسانه‌ها همکار استند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «بعضی از برخوردها اگر فزیکی، لفظی و یا تقابل دیگر وجود داشته باشد، جنبه های مختلف دارد. یا هم سوء تفاهم واقع شده است.

این در حالی‌ست که امارت اسلامی دو ماه پیش گفته بود که برای رسیده‌گی به چالش‌های رسانه ها و خبرنگاران قانون رسانه‌های همگانی را مرعی الاجرا می سازند و کمیسیونی را نیز از بهر رسیده‌گی به چالش‌ها و تخطی‌های رسانه‌ها ایجاد می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره