Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ثبت بیش از ۱۲۰ پرونده خشونت در برابر خبرنگاران در ۲۰۲۳

نی یا پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان آمار می‌دهد که از آغاز سال روان میلادی تا کنون بیش ۱۲۰ پرونده خشونت، بازداشت، بدرفتاری و کشته شدن خبرنگاران را در کشور ثبت کرده است.

ظریف کریمی، مسوول نی می‌افزاید که این آمار نظر به حجم کارمندان پیشین رسانه‌ها، افزایش خشونت را نشان می‌دهد.

آقای کریمی به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «در سال ۲۰۲۳ ما بیش از ۱۲۰ پرونده خشونت، رویدادهای امنیتی و رفتارهای غیراصولی را در مقابل خبرنگاران به ثبت رسانده‌ایم که از این میان نزدیک به ۸۰ قضیه را ما شامل قضایایی بازداشت، لت و کوب، تحقیر و توهین و رفتارهای غیراصولی را داریم.»

همزمان، فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران با نشر گزارشی از نقض حقوق رسانه‌ها و بازداشت‌ خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

این نهاد همچنان از عدم رسیدگی به پرونده‌های خبرنگاران از سوی کیمسیون تخطی رسانه‌ها انتقاد کرده و گفته است که از جامعه خبرنگاری در افغانستان باید پشتیبانی شود.

شاه آغا سادات، خبرنگار به طلوع‌نیوز گفت: «از وزارت اطلاعات و فرهنگ درخواست ما این است که قانون رسانه‌ها را باید هرچه زودتر توشیح کند تا پرونده‌های که در برابر خبرنگاران وجود دارند، هرچه زودتر حل شود.»

افشار یکی دیگر از خبرنگاران در کشور گفت: «امیدوار هستیم که بعد از این هم این‌ها جدا پرونده‌های که مربوط به خبرنگاران می‌شود را به طور بی طرف بررسی کنند.»

اما وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید به همه پرونده‌های خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای به‌موقع رسیدگی شده و فعالیت رسانه‌ها نظر به گذشته‌ها، در کشور بهتر شده است.

حقمل ضیا، سرپرست معینیت وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکید دارد که برخی خبرنگاران که در کشور بازداشت می‌شوند، قوانین این وزارت را نقض کرده‌اند.

آقای ضیا افزود: «وزارت اطلاعات و فرهنگ خود را در این بخش مسوول و مکلف می‌داند که با استخبارات و به همین گونه با نهادهای که در بخش رسانه‌ها کار می‌کنند، ما با آن‌ها همیشه در تماس هستیم تا یک مشکل که پیدا می‌شود، به آن همیشه رسیدگی شود و به همین‌گونه موضوعات که مربوط به رسانه‌ها باشد و یا تخطی باشد، از سوی اطلاعات و فرهنگ تعقیب می‌شود.»

این در حالی‌ست که در بیش از دو سال از حاکمیت دوباره امارت اسلامی، خبرنگاران همواره از عدم دسترسی به اطلاعات و گاهی هم بدرفتاری نیروهای امنیتی ابراز نگرانی کرده‌اند.

ثبت بیش از ۱۲۰ پرونده خشونت در برابر خبرنگاران در ۲۰۲۳

همزمان، فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران با نشر گزارشی از نقض حقوق رسانه‌ها و بازداشت‌ خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

تصویر بندانگشتی

نی یا پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان آمار می‌دهد که از آغاز سال روان میلادی تا کنون بیش ۱۲۰ پرونده خشونت، بازداشت، بدرفتاری و کشته شدن خبرنگاران را در کشور ثبت کرده است.

ظریف کریمی، مسوول نی می‌افزاید که این آمار نظر به حجم کارمندان پیشین رسانه‌ها، افزایش خشونت را نشان می‌دهد.

آقای کریمی به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «در سال ۲۰۲۳ ما بیش از ۱۲۰ پرونده خشونت، رویدادهای امنیتی و رفتارهای غیراصولی را در مقابل خبرنگاران به ثبت رسانده‌ایم که از این میان نزدیک به ۸۰ قضیه را ما شامل قضایایی بازداشت، لت و کوب، تحقیر و توهین و رفتارهای غیراصولی را داریم.»

همزمان، فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران با نشر گزارشی از نقض حقوق رسانه‌ها و بازداشت‌ خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

این نهاد همچنان از عدم رسیدگی به پرونده‌های خبرنگاران از سوی کیمسیون تخطی رسانه‌ها انتقاد کرده و گفته است که از جامعه خبرنگاری در افغانستان باید پشتیبانی شود.

شاه آغا سادات، خبرنگار به طلوع‌نیوز گفت: «از وزارت اطلاعات و فرهنگ درخواست ما این است که قانون رسانه‌ها را باید هرچه زودتر توشیح کند تا پرونده‌های که در برابر خبرنگاران وجود دارند، هرچه زودتر حل شود.»

افشار یکی دیگر از خبرنگاران در کشور گفت: «امیدوار هستیم که بعد از این هم این‌ها جدا پرونده‌های که مربوط به خبرنگاران می‌شود را به طور بی طرف بررسی کنند.»

اما وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید به همه پرونده‌های خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای به‌موقع رسیدگی شده و فعالیت رسانه‌ها نظر به گذشته‌ها، در کشور بهتر شده است.

حقمل ضیا، سرپرست معینیت وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکید دارد که برخی خبرنگاران که در کشور بازداشت می‌شوند، قوانین این وزارت را نقض کرده‌اند.

آقای ضیا افزود: «وزارت اطلاعات و فرهنگ خود را در این بخش مسوول و مکلف می‌داند که با استخبارات و به همین گونه با نهادهای که در بخش رسانه‌ها کار می‌کنند، ما با آن‌ها همیشه در تماس هستیم تا یک مشکل که پیدا می‌شود، به آن همیشه رسیدگی شود و به همین‌گونه موضوعات که مربوط به رسانه‌ها باشد و یا تخطی باشد، از سوی اطلاعات و فرهنگ تعقیب می‌شود.»

این در حالی‌ست که در بیش از دو سال از حاکمیت دوباره امارت اسلامی، خبرنگاران همواره از عدم دسترسی به اطلاعات و گاهی هم بدرفتاری نیروهای امنیتی ابراز نگرانی کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره