Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دفتر نی: عدم دست‌رسی خبرنگاران به اطلاعات ۳۲ درصد افزایش یافته است

نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در روز جهانی دست‌رسی به اطلاعات آمار داده است که عدم دست‌رسی خبرنگاران به اطلاعات در کشور ۳۲ درصد افزایش یافته است.

به گفته‌ی این نهاد، میزان دست‌رسی رسانه‌ها و خبرنگاران به اطلاعات در نبود قانون‌های ویژه، کاهش یافته است و امارت اسلامی باید در این مورد توجه کنند.

محمد ظریف کریمی، مسوول دفتر حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان گفت: «قبلا بیش از ۵۵ فیصد دست‌رسی به اطلاعات در افغانستان محدود شده بود؛ اما اطلاعات و آمار که ما جمع‌آوری کردیم، ۳۲ فیصد افزایش نسبت به دوره جمهوریت را نشان می‌دهد.»

از سویی‌هم، شماری از نهاد‌های حامی رسانه‌ها نیز می‌پذیرند که در نبود قانون حق دسترسی به اطلاعات چالش‌های خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته است.

مسرور لطفی، مسوول اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان به طلوع‌نیوز گفت: «یافته‌های ما در شرایط کنونی نشان می‌دهد که در عدم قانون حق دسترسی به اطلاعات، ارایه اطلاعات در گوشه و کنار افغانستان به اشکال مختلف صورت می‌گیرد و در کنار این، مشکلات بسیار جدی خود را هم دارد.»

برخی خبرنگاران می‌گویند که در نبود عدم دسترسی به اطلاعات با چالش‌های زیاد روبه‌رو هستند.

شاه‌ آغا سادات، خبرنگار گفت: «خبرنگاران افغان از دو سال به این سو با مشکلات زیاد مواجع هستند. اگر یادآوری کنیم این‌طور سخنگوها هم وجود دارند که هیچ حاضر نمی‌شوند و به موقع به خبرنگاران اطلاع نمی‌دهد.»

اما وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که قانون جدید رسانه‌ها برای توشیح به رهبر امارت اسلامی فرستاده شده است.

مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکید می‌کند که دست‌رسی به اطلاعات حق خبرنگاران است.

آقای فراهی گفت: «تمام سخنگویان نهادهای امارت اسلامی را مکلف ساختیم تا از کارکردهای شان در محدوده کاری خود به رسانه‌ها به‌موقع معلومات بدهند.»

بربنیاد آمار نهاد‌های حامی رسانه‌ها، بیش از نیمی از رسانه‌های افغانستان پس از تحولات پسین در کشور غیرفعال شده و نزدیک به ۷۰ درصد خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها شغل‌های‌شان را از دست داده‌اند.

دفتر نی: عدم دست‌رسی خبرنگاران به اطلاعات ۳۲ درصد افزایش یافته است

شماری از نهاد‌های حامی رسانه‌ها نیز می‌پذیرند که در نبود قانون حق دسترسی به اطلاعات چالش‌های خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته است.

تصویر بندانگشتی

نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در روز جهانی دست‌رسی به اطلاعات آمار داده است که عدم دست‌رسی خبرنگاران به اطلاعات در کشور ۳۲ درصد افزایش یافته است.

به گفته‌ی این نهاد، میزان دست‌رسی رسانه‌ها و خبرنگاران به اطلاعات در نبود قانون‌های ویژه، کاهش یافته است و امارت اسلامی باید در این مورد توجه کنند.

محمد ظریف کریمی، مسوول دفتر حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان گفت: «قبلا بیش از ۵۵ فیصد دست‌رسی به اطلاعات در افغانستان محدود شده بود؛ اما اطلاعات و آمار که ما جمع‌آوری کردیم، ۳۲ فیصد افزایش نسبت به دوره جمهوریت را نشان می‌دهد.»

از سویی‌هم، شماری از نهاد‌های حامی رسانه‌ها نیز می‌پذیرند که در نبود قانون حق دسترسی به اطلاعات چالش‌های خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته است.

مسرور لطفی، مسوول اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان به طلوع‌نیوز گفت: «یافته‌های ما در شرایط کنونی نشان می‌دهد که در عدم قانون حق دسترسی به اطلاعات، ارایه اطلاعات در گوشه و کنار افغانستان به اشکال مختلف صورت می‌گیرد و در کنار این، مشکلات بسیار جدی خود را هم دارد.»

برخی خبرنگاران می‌گویند که در نبود عدم دسترسی به اطلاعات با چالش‌های زیاد روبه‌رو هستند.

شاه‌ آغا سادات، خبرنگار گفت: «خبرنگاران افغان از دو سال به این سو با مشکلات زیاد مواجع هستند. اگر یادآوری کنیم این‌طور سخنگوها هم وجود دارند که هیچ حاضر نمی‌شوند و به موقع به خبرنگاران اطلاع نمی‌دهد.»

اما وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که قانون جدید رسانه‌ها برای توشیح به رهبر امارت اسلامی فرستاده شده است.

مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکید می‌کند که دست‌رسی به اطلاعات حق خبرنگاران است.

آقای فراهی گفت: «تمام سخنگویان نهادهای امارت اسلامی را مکلف ساختیم تا از کارکردهای شان در محدوده کاری خود به رسانه‌ها به‌موقع معلومات بدهند.»

بربنیاد آمار نهاد‌های حامی رسانه‌ها، بیش از نیمی از رسانه‌های افغانستان پس از تحولات پسین در کشور غیرفعال شده و نزدیک به ۷۰ درصد خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها شغل‌های‌شان را از دست داده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره