Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جنجال‌های بودجه؛ نماینده‌گان: کشورهای کمک کننده دخیل ساخته شوند

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند به‌خاطر رسیده‌گی به مشکلات بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰باید با کشورها و نهادهای کمک کننده گفت‌وگو شود.

به‌گفتۀ این نماینده‌گان حکومت دربارۀ بودجه به آنان پاسخ‌گو نیست و باید با کشورهایی‌که بودجه را تمویل مالی می‌کنند، وارد صحبت شوند.

غلام حسین ناصری، یکی از این نماینده‌گان بیان داشت: «هیئتی را تعیین بکنیم که با نمایندۀ و سفیر اتحادیۀ اروپا که از چندین کشور اروپایی نماینده‌گی می‌کند ملاقات داشته باشد.»

مجلس نماینده‌گان و حکومت در یک تقابل قرار گرفته‌اند. مجلس دوبار پیش‌نویس این بودجه را رد کرده‌است و هشدار داده‌اند که اگر اصلاحاتی که آنان می‌خواهند در بودجه آورده نشود، برای بار سوم نیز آن را رد خواهند کرد.

رییس و شماری از اعضای مجلس، حکومت را به گروگان گیری بودجه متهم می‌سازند و می‌‎گویند که یک حلقه خاص در ارگ می‌خواهد با آوردن فشار بر اعضای مجلس، بودجه را به‌گونۀ ظالمانه تأیید کند، اما به‌گفتۀ آنان مجلس زیرهیچ‌گونه فشاری از حق مردم نمی‌گذرد.

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت: «رییس‌جمهور [بودجه] را به گروگان گرفته. ما روز دوشنبه ارغندیوال صاحب [وزیر پیشین مالیه که هفته پیش برکنار شد] را می‌خواهیم. از ارغندیوال صاحب پرسان کنید که تو وزیرمالیه بودی؛ همین دوباری‌که بودجه رد شد، تو بودجه را دیده بودی؟»

پیش از این، نماینده‌گان گفته بودند که حکومت برای این‌که برسر نماینده‌گان فشار بیاورد، بستگان آنان را از پست‌های حکومتی برکنار کرده‌است.

اما، شماری از اعضای مجلس، در نشست امروز، از این کار حکومت استقبال کردند.

صادق قادری، یکی از این نماینده‌گان بیان داشت: «زد و بندهایی‌که ما داشتیم در سابق، به‌همان اساس پیش رفتند این تعینات و عزل شدن ها هم به همان تفاهم بوده‌است.»

تقابل میان حکومت و مجلس بر سر بودجه، تاجایی پیش رفته است که رییس و شماری از اعضای مجلس مسؤولان حکومتی را متهم به دزدی می‌کنند و می‌گویند که باید پشتیوانۀ پولی نظام افغانستان از بانک مرکزی به یکی از کشورهای دیگر جهان انتقال پیدا کند تا به سرقت برده نشود.

نیلوفر ابراهیمی، عضو مجلس بیان داشت: «انتقال این گنجینه دوباره از افغانستان. شما جدأ اخطاریه وارد کنید.»

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان نیز تصریح کرد: «گنیجنۀ طلای باختر ویا پشتیبانۀ پول افغانستان باید هرچه زودتر به یکی از معتبرترین کشورهای جهان به‌گونۀ امانت فرستاده شود؛ چون بانک مرکزی افغانستان فاقد اعتبار می‌‎باشد.»

اما ارگ می‌گوید که گنجینه باختر در درون کشور مصون است و پیشنهاد انتقال و سپردن این سرمایه ملی به یک کشور دیگر غیرمسئولانه و خلاف منافع ملی است.

جنجال‌های بودجه؛ نماینده‌گان: کشورهای کمک کننده دخیل ساخته شوند

یک ماه و هشت روز از سال مالی ۱۴۰۰می‌گذرد اما هنوز بودجۀ آن تأیید نشده‌است.

تصویر بندانگشتی

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند به‌خاطر رسیده‌گی به مشکلات بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰باید با کشورها و نهادهای کمک کننده گفت‌وگو شود.

به‌گفتۀ این نماینده‌گان حکومت دربارۀ بودجه به آنان پاسخ‌گو نیست و باید با کشورهایی‌که بودجه را تمویل مالی می‌کنند، وارد صحبت شوند.

غلام حسین ناصری، یکی از این نماینده‌گان بیان داشت: «هیئتی را تعیین بکنیم که با نمایندۀ و سفیر اتحادیۀ اروپا که از چندین کشور اروپایی نماینده‌گی می‌کند ملاقات داشته باشد.»

مجلس نماینده‌گان و حکومت در یک تقابل قرار گرفته‌اند. مجلس دوبار پیش‌نویس این بودجه را رد کرده‌است و هشدار داده‌اند که اگر اصلاحاتی که آنان می‌خواهند در بودجه آورده نشود، برای بار سوم نیز آن را رد خواهند کرد.

رییس و شماری از اعضای مجلس، حکومت را به گروگان گیری بودجه متهم می‌سازند و می‌‎گویند که یک حلقه خاص در ارگ می‌خواهد با آوردن فشار بر اعضای مجلس، بودجه را به‌گونۀ ظالمانه تأیید کند، اما به‌گفتۀ آنان مجلس زیرهیچ‌گونه فشاری از حق مردم نمی‌گذرد.

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت: «رییس‌جمهور [بودجه] را به گروگان گرفته. ما روز دوشنبه ارغندیوال صاحب [وزیر پیشین مالیه که هفته پیش برکنار شد] را می‌خواهیم. از ارغندیوال صاحب پرسان کنید که تو وزیرمالیه بودی؛ همین دوباری‌که بودجه رد شد، تو بودجه را دیده بودی؟»

پیش از این، نماینده‌گان گفته بودند که حکومت برای این‌که برسر نماینده‌گان فشار بیاورد، بستگان آنان را از پست‌های حکومتی برکنار کرده‌است.

اما، شماری از اعضای مجلس، در نشست امروز، از این کار حکومت استقبال کردند.

صادق قادری، یکی از این نماینده‌گان بیان داشت: «زد و بندهایی‌که ما داشتیم در سابق، به‌همان اساس پیش رفتند این تعینات و عزل شدن ها هم به همان تفاهم بوده‌است.»

تقابل میان حکومت و مجلس بر سر بودجه، تاجایی پیش رفته است که رییس و شماری از اعضای مجلس مسؤولان حکومتی را متهم به دزدی می‌کنند و می‌گویند که باید پشتیوانۀ پولی نظام افغانستان از بانک مرکزی به یکی از کشورهای دیگر جهان انتقال پیدا کند تا به سرقت برده نشود.

نیلوفر ابراهیمی، عضو مجلس بیان داشت: «انتقال این گنجینه دوباره از افغانستان. شما جدأ اخطاریه وارد کنید.»

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان نیز تصریح کرد: «گنیجنۀ طلای باختر ویا پشتیبانۀ پول افغانستان باید هرچه زودتر به یکی از معتبرترین کشورهای جهان به‌گونۀ امانت فرستاده شود؛ چون بانک مرکزی افغانستان فاقد اعتبار می‌‎باشد.»

اما ارگ می‌گوید که گنجینه باختر در درون کشور مصون است و پیشنهاد انتقال و سپردن این سرمایه ملی به یک کشور دیگر غیرمسئولانه و خلاف منافع ملی است.

هم‌رسانی کنید