Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بیجا شدن بیش از ۷۰۰ خانواده از پنجشیر در نتیجه ناامنی‌ها به پروان

مسوولان ریاست مهاجرین ولایت پروان می‌گویند که بیش از ۷۰۰ خانواده درنتیجه ناامنی‌های اخیر از پنجشیر به این ولایت، آواره شده اند.

این مسوولان می‌افزایند که نهاد شان درنظر دارد تا به این بیجاشده‌گان پول نقد کمک کند.

فریدون نوری، آمر عودت کننده‌گان ریاست مهاجرین پروان، گفت: «در ولایت پروان در حدود ۷۴۸ فامیل از ولایت پنجشیر به ولایت پروان از اثر ناامنی‌ها و جنگ‌ها بیجا شده اند.»

درهمین حال، مقام‌های محلی پنجشیر نیز آواره شدن شماری از خانواده‌های ولایت پنجشیر را به ولایت‌های همجوار تایید می‌کنند، اما می‌گویند، آمار مشخص در دست ندارند.

آنان می‌افزایند که تلاش می‌کنند تا زمینه بازگشت آواره‌گان این ولایت را فراهم کنند.

نصرالله ملک‌زاده، رییس اطلاعات و فرهنگ پنجشیر، گفت: «ریاست مهاجرین ولایت پنجشیر درنظر دارد تا به کسانی که خساره مند شده اند، تاوان مالی دیده اند، نیز کمک صورت بگیرد.»

باشندگان ولایت پنجشیر که به پروان مسکن گزین شده اند، می‌گویند که نیروهای امارت اسلامی به آنان اجازه آوردن وسایل مورد نیاز و اجناس خانه‌های شان را نداده است.

بی بی بیگم، زن نود ساله پنجشیری، عضو یکی از صدها خانوده‌ای بیجا شده از ولایت پنجشیر است. 

بی بی بیگم، بیجا شده پنجشیر، گفت: «هیچ اجازه ندادند که لباس بگیریم و هیچ اجازه ندادند چای گیلاس را بنوشیم، از صحنه‌ی جنگ بود که برآمدیم و چاریکار آمدیم بی آب و بی نان.»

دلاور، بیجا شده دیگر از پنجشیر، می‌گوید: «بیش از یک ماه می‌شود که از خانه برآمدیم. به خداوند قسم که غیر همی دستمال که در سر شانه‌ام است، اگر یک قاشق را با خود آورده باشیم.»

برخی دیگر این بیجاشده‌گان که از ولسوالی شتل ولایت پنجشیر استند، از کم توجهی مسوولان محلی پروان در برابر بیجا شده‌گان انتقاد می‌کنند.

محمد حنیف، بیجاشده، پنجشیر، گفت: «بسیار لت‌وکوب کردند که سلاح به ما بیاورید، شما در مقاومت استید و شما در حکومت اشرف غنی بودید.»

گفته می‌شود پس از تصرف ولایت پنجشیراز سوی امارت اسلامی، شمار زیادی از ساکنان این ولایت از ترس درگیری‌ها، خانه‌های شان را ترک کرده و به کابل و سایر ولایت‌ها، بیجا شده اند.

بیجا شدن بیش از ۷۰۰ خانواده از پنجشیر در نتیجه ناامنی‌ها به پروان

برخی دیگر این بیجاشده‌گان که از ولسوالی شتل ولایت پنجشیر استند، از کم توجهی مسوولان محلی پروان در برابر بیجا شده‌گان انتقاد می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان ریاست مهاجرین ولایت پروان می‌گویند که بیش از ۷۰۰ خانواده درنتیجه ناامنی‌های اخیر از پنجشیر به این ولایت، آواره شده اند.

این مسوولان می‌افزایند که نهاد شان درنظر دارد تا به این بیجاشده‌گان پول نقد کمک کند.

فریدون نوری، آمر عودت کننده‌گان ریاست مهاجرین پروان، گفت: «در ولایت پروان در حدود ۷۴۸ فامیل از ولایت پنجشیر به ولایت پروان از اثر ناامنی‌ها و جنگ‌ها بیجا شده اند.»

درهمین حال، مقام‌های محلی پنجشیر نیز آواره شدن شماری از خانواده‌های ولایت پنجشیر را به ولایت‌های همجوار تایید می‌کنند، اما می‌گویند، آمار مشخص در دست ندارند.

آنان می‌افزایند که تلاش می‌کنند تا زمینه بازگشت آواره‌گان این ولایت را فراهم کنند.

نصرالله ملک‌زاده، رییس اطلاعات و فرهنگ پنجشیر، گفت: «ریاست مهاجرین ولایت پنجشیر درنظر دارد تا به کسانی که خساره مند شده اند، تاوان مالی دیده اند، نیز کمک صورت بگیرد.»

باشندگان ولایت پنجشیر که به پروان مسکن گزین شده اند، می‌گویند که نیروهای امارت اسلامی به آنان اجازه آوردن وسایل مورد نیاز و اجناس خانه‌های شان را نداده است.

بی بی بیگم، زن نود ساله پنجشیری، عضو یکی از صدها خانوده‌ای بیجا شده از ولایت پنجشیر است. 

بی بی بیگم، بیجا شده پنجشیر، گفت: «هیچ اجازه ندادند که لباس بگیریم و هیچ اجازه ندادند چای گیلاس را بنوشیم، از صحنه‌ی جنگ بود که برآمدیم و چاریکار آمدیم بی آب و بی نان.»

دلاور، بیجا شده دیگر از پنجشیر، می‌گوید: «بیش از یک ماه می‌شود که از خانه برآمدیم. به خداوند قسم که غیر همی دستمال که در سر شانه‌ام است، اگر یک قاشق را با خود آورده باشیم.»

برخی دیگر این بیجاشده‌گان که از ولسوالی شتل ولایت پنجشیر استند، از کم توجهی مسوولان محلی پروان در برابر بیجا شده‌گان انتقاد می‌کنند.

محمد حنیف، بیجاشده، پنجشیر، گفت: «بسیار لت‌وکوب کردند که سلاح به ما بیاورید، شما در مقاومت استید و شما در حکومت اشرف غنی بودید.»

گفته می‌شود پس از تصرف ولایت پنجشیراز سوی امارت اسلامی، شمار زیادی از ساکنان این ولایت از ترس درگیری‌ها، خانه‌های شان را ترک کرده و به کابل و سایر ولایت‌ها، بیجا شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره