Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست عالمان دین و باشندگان سمنگان برای بازگشایی مکتب‌ها

در ادامه خواست‌ها برای بازگشایی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم، شماری از عالمان دین و باشندگان ولایت سمنگان از امارت اسلامی خواستار بازگشایی مکتب‌های لیسه و متوسطه دختران شدند.

عالمان دین می‌گویند که افزون بر آموزش علوم دینی، آموختن علوم عصری نیز برای زنان مهم است.

محمد نعیم، عالم دین، گفت: «قسمی که دختران در دانشگاه‌ها درس می‌خوانند زمینه این را نیز فراهم بکنند که دختران به مکتب بروند و درس بخوانند.»

سید معراج، باشنده سمنگان، می‌گوید: «وقتی نیمه از پیکر جامعه به طرف بی‌سوادی برود، نیمی از کشور به سوی بی‌سوادی و جهل می‌رود.»

نورالحق، یکی دیگر از باشندگان سمنگان است، او چنین دیدگاه دارد: «خدا کند که دروازه‌های مکتب‌ها را باز کنند که از این ناحیه بسیار به تشویش استیم.»

دانش‌آموزان دختر که در گوشه‌یی از شهر ایبک در یک صنف درسی مشغول آموزش استند، از حکومت سرپرست می‌خواهند که مکتب‌های شان را بازگشایی کن.

حسینا کریمی، دانش‌آموز، گفت: «از امارت اسلامی خواستار این استیم که دروازه‌های مکتب را به روی تمامی دختران بازگشایی کند.»

عزیزه حنیفی، دانش‌آموز دیگر، گفت: «آموختن علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است از دولت فعلی خواهشمندیم که مکتب‌های ما باز کند.»

حسنا نجمی، دانش‌آموز، می‌گوید: «تحصیل حق دختران است از بسته بودن مکتب‌ها هیچ چیزی ساخته نمی‌شود.»

در همین حال، مسوولان ریاست معارف سمنگان می‌گویند که منتظر دستور رهبری امارت اسلامی برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم استند.

نصرت الله فیضانی، رییس معارف سمنگان، گفت: «اگر اجازه باز شدن مکتب‌های دخترانه از سوی سران امارت اسلامی داده شد، ما آمادگی خود را داریم.»

این در حالی‌ست که مسوولان معارف در شمار دیگری از ولایت‌ها نیز گفته اند که آماده بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران استند و با اجازه رهبری امارت اسلامی، مکتب‌ها را بازگشایی خواهند کرد.

خواست عالمان دین و باشندگان سمنگان برای بازگشایی مکتب‌ها

دانش‌آموزان دختر که در گوشه‌یی از شهر ایبک در یک صنف درسی مشغول آموزش استند، از حکومت سرپرست می‌خواهند که مکتب‌های شان را بازگشایی کن.

تصویر بندانگشتی

در ادامه خواست‌ها برای بازگشایی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم، شماری از عالمان دین و باشندگان ولایت سمنگان از امارت اسلامی خواستار بازگشایی مکتب‌های لیسه و متوسطه دختران شدند.

عالمان دین می‌گویند که افزون بر آموزش علوم دینی، آموختن علوم عصری نیز برای زنان مهم است.

محمد نعیم، عالم دین، گفت: «قسمی که دختران در دانشگاه‌ها درس می‌خوانند زمینه این را نیز فراهم بکنند که دختران به مکتب بروند و درس بخوانند.»

سید معراج، باشنده سمنگان، می‌گوید: «وقتی نیمه از پیکر جامعه به طرف بی‌سوادی برود، نیمی از کشور به سوی بی‌سوادی و جهل می‌رود.»

نورالحق، یکی دیگر از باشندگان سمنگان است، او چنین دیدگاه دارد: «خدا کند که دروازه‌های مکتب‌ها را باز کنند که از این ناحیه بسیار به تشویش استیم.»

دانش‌آموزان دختر که در گوشه‌یی از شهر ایبک در یک صنف درسی مشغول آموزش استند، از حکومت سرپرست می‌خواهند که مکتب‌های شان را بازگشایی کن.

حسینا کریمی، دانش‌آموز، گفت: «از امارت اسلامی خواستار این استیم که دروازه‌های مکتب را به روی تمامی دختران بازگشایی کند.»

عزیزه حنیفی، دانش‌آموز دیگر، گفت: «آموختن علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است از دولت فعلی خواهشمندیم که مکتب‌های ما باز کند.»

حسنا نجمی، دانش‌آموز، می‌گوید: «تحصیل حق دختران است از بسته بودن مکتب‌ها هیچ چیزی ساخته نمی‌شود.»

در همین حال، مسوولان ریاست معارف سمنگان می‌گویند که منتظر دستور رهبری امارت اسلامی برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم استند.

نصرت الله فیضانی، رییس معارف سمنگان، گفت: «اگر اجازه باز شدن مکتب‌های دخترانه از سوی سران امارت اسلامی داده شد، ما آمادگی خود را داریم.»

این در حالی‌ست که مسوولان معارف در شمار دیگری از ولایت‌ها نیز گفته اند که آماده بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران استند و با اجازه رهبری امارت اسلامی، مکتب‌ها را بازگشایی خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره