Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد باشندگان غزنی از داروهای کم ‌کیفیت در بازار

شماری از باشندگان غزنی از افزایش داروهای کم کیفیت در این ولایت شکایت می‌کنند.

آنان می‌گویند که این گونه داورها هیچ اثر خوب بر بیماران شان نداشته اند؛ بل حالت آنان را بدتر ساخته‌است.

ذکریا، باشنده غزنی، گفت: «دوا نسبت به سابق خیلی کیفیت خود را از دست داده و یک مریض به نتیجه کافی نمی‌رسد.»

فضل احمد، یک باشنده دیگر غزنی، گفت: «به من این تابلیت‌ها داده شده که کیفیت ندارد.»

عبدالله، باشنده غزنی، گفت: «بجای این‌که این دواها مفید باشد و فایده کند، نقصان و زیان‌اش بیش‌تر است.»

شماری از دارو فروشان شهرغزنی علت بی‌کیفیت بودن دارو‌ها را وارد نشدن آن به اساس قانون بهداشتی می‌دانند.

ذبیح الله عثمانی دارو فروش گفت: «علت اساسی بی کیفیت بودن دوا، وارد کردن خودسرانه دوا از کشورهای همسایه ما می‌باشد. اگر دوای ما و شما در داخل افغانستان به اساس قانون صحی وارد شود، به هیچ وجه دوای بی کیفیت داخل افغانستان نمی‌آید.»

جمعه خان ریحان، یک دارو فروش دیگر، گفت: «هم‌وطنان ما که وضعیت اقتصادی بهتری دارند، از شرکت‌های راجستر شده دوا خریداری کنند. اگر دوای شرکت‌های محلی را خریداری کنند، با آن مداوا نمی‌شوند و مجبور استند پولی را که یک بار هزینه کرده‌اند دوباره هزینه کنند.»

در همین حال، مسوولان بهداشت ولایت غزنی می‌گویند که آنان می‌کوشند تا جلو واردات داروهای کم کیفیت را بگیرند.

رسول خان‌ نظری، رییس صحت عامه غزنی، گفت: «برای کنترول مراجع وارد کننده دوا ان‌شاءالله با دفتر مرکزی به شکل دوامدار در ارتباط خواهیم بود تا در این زمینه همکاری کنند.»

پزشکان می‌گویند که داروهای کم کیفیت نه تنها که موثر نیستند؛ بل این داروها حالت بیمار را بدتر خواهد ساخت.‌

انتقاد باشندگان غزنی از داروهای کم ‌کیفیت در بازار

در همین حال، مسوولان بهداشت ولایت غزنی می‌گویند که آنان می‌کوشند تا جلو واردات داروهای کم کیفیت را بگیرند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان غزنی از افزایش داروهای کم کیفیت در این ولایت شکایت می‌کنند.

آنان می‌گویند که این گونه داورها هیچ اثر خوب بر بیماران شان نداشته اند؛ بل حالت آنان را بدتر ساخته‌است.

ذکریا، باشنده غزنی، گفت: «دوا نسبت به سابق خیلی کیفیت خود را از دست داده و یک مریض به نتیجه کافی نمی‌رسد.»

فضل احمد، یک باشنده دیگر غزنی، گفت: «به من این تابلیت‌ها داده شده که کیفیت ندارد.»

عبدالله، باشنده غزنی، گفت: «بجای این‌که این دواها مفید باشد و فایده کند، نقصان و زیان‌اش بیش‌تر است.»

شماری از دارو فروشان شهرغزنی علت بی‌کیفیت بودن دارو‌ها را وارد نشدن آن به اساس قانون بهداشتی می‌دانند.

ذبیح الله عثمانی دارو فروش گفت: «علت اساسی بی کیفیت بودن دوا، وارد کردن خودسرانه دوا از کشورهای همسایه ما می‌باشد. اگر دوای ما و شما در داخل افغانستان به اساس قانون صحی وارد شود، به هیچ وجه دوای بی کیفیت داخل افغانستان نمی‌آید.»

جمعه خان ریحان، یک دارو فروش دیگر، گفت: «هم‌وطنان ما که وضعیت اقتصادی بهتری دارند، از شرکت‌های راجستر شده دوا خریداری کنند. اگر دوای شرکت‌های محلی را خریداری کنند، با آن مداوا نمی‌شوند و مجبور استند پولی را که یک بار هزینه کرده‌اند دوباره هزینه کنند.»

در همین حال، مسوولان بهداشت ولایت غزنی می‌گویند که آنان می‌کوشند تا جلو واردات داروهای کم کیفیت را بگیرند.

رسول خان‌ نظری، رییس صحت عامه غزنی، گفت: «برای کنترول مراجع وارد کننده دوا ان‌شاءالله با دفتر مرکزی به شکل دوامدار در ارتباط خواهیم بود تا در این زمینه همکاری کنند.»

پزشکان می‌گویند که داروهای کم کیفیت نه تنها که موثر نیستند؛ بل این داروها حالت بیمار را بدتر خواهد ساخت.‌

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره